Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż
Powiększ +

Pokolenie JP II
2010-04-27 EBC ostrzega, Rada udaje Greka

Zarząd Narodowego Banku Polskiego najprawdopodobniej nie ugnie się i nie przekaże więcej pieniędzy do budżetu kosztem rezerwy na ryzyko kursowe - wynika z informacji, do których dotarł "Nasz Dziennik". W sukurs w sporze przyszedł mu Europejski Bank Centralny.

Na rozpoczynającym się dzisiaj dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej powinna przyjąć sprawozdanie zarządu Narodowego Banku Polskiego za 2009 rok. Tydzień temu RPP nie podjęła decyzji w tej sprawie wskutek rozbieżności, do jakich doszło pomiędzy sześcioma jej członkami związanymi z koalicją rządową a zarządem banku centralnego i pozostałą częścią Rady. Rządowa większość w RPP przegłosowała wystąpienie do zarządu, aby ten jeszcze raz przekalkulował wyliczenie rezerwy na ryzyko kursowe zaliczanej w koszta, tak aby podwyższyć zysk NBP. Rząd chce "wycisnąć" z banku centralnego około 8 mld zł tytułem zysku, podczas gdy zarząd wyliczył zysk na 4,166 mld zł, resztę środków przeznaczając na stabilizowanie naszej waluty. Wczoraj zebrał się zarząd NBP, aby omówić konfliktową sytuację. Przebieg posiedzenia objęty został ścisłą tajemnicą.

- Mam niemal pewność, że zarząd banku nie ugnie się i nie przeszacuje wysokości rezerwy kursowej - powiedział wczoraj jeden z członków RPP, prosząc o niepodawanie nazwiska. Zaznaczył, że na władze banku wywierana jest "brutalna presja". Chodzi m.in. o groźbę wszczęcia procedury powołania nowego prezesa NBP, wysuniętą przez p.o. prezydenta marszałka Bronisława Komorowskiego.

Pierwszą rundę rozgrywki o zysk NBP rządowa większość Rady przegrała. Okazało się, że przegłosowana przez nią uchwała zmieniająca zasady naliczania zysku NBP, skonstruowana specjalnie na użytek wyprowadzenia pieniędzy, jest niezgodna z prawem unijnym i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Takie stanowisko zajął Europejski Bank Centralny, a także audytor - kancelaria PricewaterhouseCoopers.

Dostarczona członkom Rady opinia Europejskiego Banku Centralnego w tej sprawie, o którą wystąpił tragicznie zmarły w katastrofie pod Katyniem prezes Sławomir Skrzypek, nie pozostawia cienia wątpliwości: EBC ostrzegł w niej, że przyjęty w uchwale sposób wyliczenia zysku oznaczałby, iż bank centralny finansuje budżet, a tego zabrania prawo unijne (a także polska Konstytucja). EBC zaznaczył też, że oczekuje w przyszłości od Rady, że zawczasu będzie zasięgać jego opinii w tak newralgicznych sprawach. To przytyk do niektórych członków RPP, którzy publicznie krytykowali prezesa Skrzypka za konsultowanie uchwały z EBC. Opinia EBC (kompromitująca dla rządowej większości w RPP) została udostępniona zainteresowanym. Żaden z członków RPP, którzy przegłosowali niedozwolone zapisy i publicznie przekonywali o ich słuszności, nie odważył się otwarcie skrytykować wykładni EBC.

- Rada na poprzednim posiedzeniu uchyliła retrospektywność uchwały, przyjmując do wiadomości, że prawo nie może działać wstecz. W pozostałym zakresie koalicyjna większość podtrzymała przyjęte zapisy. Tymczasem cała ta uchwała jest bez sensu i powinna być uchylona - mówi przedstawiciel mniejszości w Radzie. Większość RPP ustaliła, że nowe zasady naliczania zysku będą obowiązywać od bieżącego roku.

Sprawozdanie finansowe NBP musi być przekazane Radzie Ministrów do końca kwietnia. Jeżeli RPP nie przyjmie dokumentu przed tym terminem, zostanie on przekazany w wersji uchwalonej przez zarząd banku, a więc z zyskiem wyliczonym na 4 mld złotych. Wypłata pieniędzy do budżetu następuje 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania przez Radę Ministrów - jeśli nie zatwierdzi ona sprawozdania, to budżet nie otrzyma ani złotówki.

Małgorzata Goss

Nasz Dziennik 2010-04-27jc

 Aktualności
05/12 Fake news'em w katolika
05/12 Urzędnicy Komisji Europejskiej marnotrawią unijne pieniądze
05/12 Ks. abp T. Wojda w homilii podczas 31. rocznicy Radia Maryja: Potrzebujemy Maryi, aby z Jej pomocą, uczyć się rozpoznawać znaki Boże, które prowadzą do świętości
04/12 Sejm nie przyjął uchwały w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm
04/12 Unia Europejska narzuca przedsiębiorstwom ideologię gender
04/12 Lewica nie chce finansowania lekcji religii w szkołach z publicznych pieniędzy
04/12 [TYLKO U NAS] C. Kaźmierczak: Jeżeli uda się pokonać Rosję, a Ukraina wejdzie do NATO, to może nam to zapewnić pokój i rozwój na dziesięciolecia
 Duchowość, Religia, Kościół
05/12 Jakie jest przesłanie Jana Chrzciciela na moje tu i teraz?
05/12 Modlitwa Jezusowa to poznawanie Boga
04/12 Poznaj wzory medalików św. Benedykta #18
04/12 Przestrzeń pełna szacunku


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł