Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2014-11-14)
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244 (2013-05-15)
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ 004. (2013-05-15)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa CPV 90511200-4 CPV 90513100-7 (2011-12-21)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa w miejscowości Ropa - Obręb nr 1. (2011-12-01)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2011-11-18)
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa w miejscowości Klimkówka. (2011-10-14)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2011-10-06)
Budowa budynku mieszkalnego na działce nr 1738/3 w miejscowości Tarnawa Dolna dla osoby poszkodowanej w wyniku powstałego osuwiska. (2011-09-08)
Odbudowa budynku Stanicy Wodnej w Klimkówce (2011-09-01)
Odbudowa bieżni wokół stadionu sportowego w Ropie (2011-09-01)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Klimkówka (2011-09-01)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : „Wójciki” w Tarnawie Dolnej i „Franiki” w Tarnawie Dolnej. (2011-08-30)
Roboty drogowe - Modernizacja drogi gminnej nr 3597 (Lipie) w miejscowości Ropa. (2011-08-24)
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2011/2012. (2011-08-12)
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROPA (2011-08-09)
c.d. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie. (2011-07-14)
c.d. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej. (2011-07-14)
c.d. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej. (2011-07-14)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej. (2011-07-14)
c.d. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie. (2011-07-14)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie. (2011-07-14)
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów – etap II. (2011-07-07)
Budowa budynku mieszkalnego na działkach nr 1223, 1224/1 w miejscowości Tarnawa Dolna dla osoby poszkodowanej w wyniku powstałego osuwiska. (2011-07-05)
Remont drogi gminnej Nosale w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku. (2011-06-21)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa. (2011-06-09)
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów - etap I. (2011-05-24)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pindele w Marcówce, Zarąbki - Pilchówka w Zembrzycach i Nosale w Tarnawie Dolnej. (2011-05-19)
Przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu - roboty zewnętrzne (2011-05-04)
c.d. Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa - odbudowa dwóch przepustów typu TUBOSIDER w ciągu drogi gminnej Rokicie w miejscowości Ropa. (2011-04-22)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa - Odbudowa drogi gminnej nr 765/1 (Piaski) w miejscowości Łosie CPV 45233142-6 (2011-04-22)
Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa - odbudowa dwóch przepustów typu TUBOSIDER w ciągu drogi gminnej Rokicie w miejscowości Ropa. (2011-04-22)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa. CPV 45233142-6 (2011-04-22)
Usługi szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn.: Aktywność - mój atut. (2011-03-16)
c.d. Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury ... (2011-02-22)
Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury ... (2011-02-22)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa (2010-12-29)
c.d. Przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu (2010-12-07)
Przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu (2010-12-07)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2010-11-04)
Roboty drogowe - Odbudowa drogi gminnej nr 3464 (Listówki) w miejscowości Ropa (2010-11-12)
Remont drogi gminnej Pod Las w Tarnawie Górnej usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku. (2010-10-14)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. (2010-10-07)
Dodatkowe informacje do przetargó na usługę kredytów długoterminowych znak spraw ZPD 341/19/2010. ZPD 341/20/2010 (2010-09-24)
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w m. Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 tony i autobusów projekty i wykonanie. (2010-10-06)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa. (2010-09-24)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Roboty drogowe - odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa (2010-09-24)
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w m. Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 tony i autobusów projekty i wykonanie. (2010-09-17)
Modernizacja drogi gminnej nr 413/1 (Pod Kościołem) w miejscowości Klimkówka. (2010-09-02)
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż (2010-08-30)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa. (2010-09-01)
Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2010-08-27)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa- w ramach projektu Radosna Szkoła. (2010-08-19)
Roboty drogowe Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa - ODBUDOWA KŁADKI PIESZEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ NA RZECE ROPA W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NR 3564 i 3557 W MIEJSCOWOSCI ROPA (2010-08-26)
uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2010/2011 (2010-08-19)
Budowa kanalizacji sanitarnej KRASZEWO-GACZUŁTY - KRASZEWO-PODBORNE (2010-08-23)
Remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Zembrzyce - zaprojektuj i wybuduj. (2010-08-24)
Przetarg nieograniczony na "Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa" (2010-08-10)
c.d.Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu (2010-08-10)
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu (2010-08-10)
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Kraszewskie i Pólka - Raciąż (2010-08-05)
Remont drogi gminnej „Pod Sale” w Tarnawie Dolnej usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku. (2010-07-20)
c.d._3_Roboty budowlane: Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej w miejscowości Ropa (2010-07-20)
c.d._2_Roboty budowlane: Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej w miejscowości Ropa (2010-07-20)
c.d._1_Roboty budowlane: Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej w miejscowości Ropa (2010-07-20)
Roboty budowlane: Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno - sportowej w miejscowości Ropa (2010-07-20)
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż (2010-07-09)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Roboty drogowe - odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. CPV 661130 (2010-06-29)
Remont boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej przy Zespole Szkół nr 1 w m. Zembrzyce (2010-06-24)
Odnowa Centrum wsi Zembrzyce (2010-06-15)
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013) (2010-06-02)
Dostawa i montaż mebli w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce(projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013) (2010-06-02)
Dostawę sprzętu sportowego w ramach projektu "Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce" (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013) (2010-06-02)
c.d. Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa (2010-06-09)
c.d. Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa (2010-06-09)
Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa (2010-06-09)
Przebudowa drogi oznaczonej jako działka Nr 39 i 64 w miejscowości KRUSZENICA od km 0+000 do km 0+759,50 o dł. 759,50 mb (2010-06-09)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301070W WITKOWO - KIEŁBOWO (2010-06-09)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301008W KOZIEBRODY - MALEWO od km 1+080 do km 1+558,50 o dł. 478,50 mb (2010-06-09)
Przebudowa drogi: działka Nr 209/1, 250, 252, 210 we wsi KACZOROWY (2010-06-09)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2010r w Gminie Raciąż (2010-05-20)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Przydonica (Dział) - Zbęk nr 290665K (425 m) w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowej (2010-05-20)
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. OSP Śleszowice, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. (2010-05-07)
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA (2010-05-06)
c. d. 2 Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. (2010-05-12)
c.d. Odbudowa infrastruktury drogowo- mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. (2010-05-12)
Odbudowa infrastruktury drogowo- mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. (2010-05-12)
Utworzenie nowoczesnego centrum kulturalno-rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Budowa sceny do występów artystycznych z zadaszeniem w Zembrzycach na terenie boiska sportowego. (2010-05-12)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pod Sale w Tarnawie Dolnej i Do Jurkowskiej w Tarnawie Dolne (2010-04-29)
Rozbudowa systemu teleinformatycznego i sieci elektrycznej w Urzędzie Gminy w Czernicy, w ramach Projektu pt.: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin... (2010-04-27)
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Rzecznej na działkach nr 125, 126/4 w Nadolicach Wielkich gm. Czernica (2010-04-26)
Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowych (2010-04-26)
Nadzór inwestorski - boiska w Bartkowej Posadowej (2010-04-12)
DOSTAWA BETONOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH W 2010 ROKU (2010-04-12)
DOŻYWIANIE DZIECI W ZESPOLE SZKÓŁ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM I ROŻNOWIE W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2010 ROKU (2010-04-08)
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim, Gmina Czernica. Etap I km 0+000 - 0+600 (2010-04-15)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-04-27)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-04-26)
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-04-26)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-04-26)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice (2010-04-27)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie (2010-03-30)
Dostawa betonu B-35 na potrzeby dróg związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego (2010-03-29)
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 roku (2010-03-26)
Zakup i dostawa skrapiarki do asfaltu z kolektorem spryskowym (listwą) i lancą (2010-03-24)
Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej w Chrząstawie Wielkiej gm. Czernica (2010-03-18)
Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica. (2010-03-09)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem - Nadolice Małe - Nadolice Wielkie - Chrząstawa Mała (2010-03-12)
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA (2010-03-05)
Zakup i dostawa skrapiarki do asfaltu z kolektorem spryskowym (listwą) i lancą (2010-03-04)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości w obrębie Jeszkowice (2010-03-17)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice (2010-03-17)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-03-17)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-03-16)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-03-16)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2010-03-16)
Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy przy ulicy Wrocławskiej 78 z przystosowaniem na potrzeby GOPS Czernica (2010-02-26)
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowicach przy ulicy Głównej 41 - Etap I. (2010-02-24)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych - krawężników i obrzeży betonowych w 2010 roku (2010-02-09)
Przebudowa Lokalnego Systemu Transportowego ŁEMPINEK - ŁEMPINO - KIEŁBOWO - STROŻĘCIN (2010-02-22)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoruinwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa Lokalnego Systemu Transportowego ŁEMPINEK - ŁEMPINO - KIEŁBOWO - STROŻĘCIN (2010-02-22)
REMONT REMIZY W MIEJSCOWOŚCI KRAJKOWO (2010-02-11)
ciąg dalszy załączników do przetargu Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (2010-02-10)
Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (2010-02-10)
Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa (2010-02-12)
przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego (2010-02-03)
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (3 działki, usługi/przemysł) (2010-02-09)
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 489/2 o pow. 28m2 w obrębie Kamieniec Wrocławski (2010-02-08)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (4 działki, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2010-02-09)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (4 działki, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2010-02-09)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomościgruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (4 działki, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2010-02-08)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (5 działek, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2010-02-08)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa (2009-12-23)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2009-12-28)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg) (2009-12-02)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2009-12-29)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2009-12-29)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (III przetarg) (2009-12-01)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych (2009-11-20)
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Jeszkowicach, gmina Czernica (2009-12-01)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (2009-11-16)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2009-12-07)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2009-12-03)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) (2009-12-03)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (usługi, przemysł) (2009-12-03)
Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z rowów melioracyjnych do rzeki Skawy w km 39+905 przy budowie obwodnicy Zembrzyc (2009-10-27)
Remont po powodzi drogi gminnej Przydonica do Peciaka w km 0+000 do km 0+615 (2009-11-17)
Budowa budynku sanitarno – biurowo – gospodarczego do obsługi boiska sportowego w Tarnawie Dolnej. (2009-11-17)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (2009-11-04)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2009-10-23)
Budowa boiska sportowego w Koziebrodach - ETAP II i III (2009-10-26)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu FURGON w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica (2009-10-19)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 (II przetarg) (2009-10-26)
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krajkowo (2009-10-26)
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Koziebrody (2009-10-26)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa; w miejscowości Łosie (2009-10-20)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 8 LAT W WYSOKOŚCI 2 800 000 ZŁ (2009-10-02)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa; odbudowa drogi gminnej nr 3461 (Księże) w miejscowości Ropa (2009-10-08)
Instalacja oświetlenia boiska sportowego w Ropie; modernizacja boiska w ramach programu;Orlik plus; (2009-10-06)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 (2009-10-05)
Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu: wywrotka 3-stronna (II przetarg) (2009-09-18)
Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla zaplecza sanitarno szatniowego boiska i sali sportowej w Ropie (2009-09-30)
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica. Etap I (2009-09-29)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2009-10-12)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice - szt. 5 (2009-10-12)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków (2009-10-13)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2009-10-13)
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2009/2010 (2009-09-16)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Trojanowska do Niemca w km 0+000 do 0+600 (2009-09-28)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Bartkowa - Bujne K 290648 km 0+580 do 1+000 (2009-09-28)
Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Chrząstawa Wielka i peronu autobusowego w miejscowości Nadolice Wielkie (2009-09-21)
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nadolicach Wielkich (2009-08-26)
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2009-09-04)
Ogłoszenie o zawraciu umowy na Remont drogi Ruski Grygle w Zembrzycach (2009-08-11)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2009-09-03)
ogłoszenie o sprzedaży 5 działek budowlanych w Dobrzykowicach (2009-09-15)
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa (2009-08-18)
Remont placu postojowego i parkingu w miejscowości Czernica przy ulicy Kolejowej , na wysokości budynku Urzędu Gminy (2009-08-31)
WYTWARZANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU (2009-08-18)
Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica, km 0+000-0+308km szer. 3,50m (2009-08-28)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica (2009-08-27)
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2009/2010 (2009-08-14)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont drogi Pająki Górne w Tarnawie Dolnej. (2009-08-25)
Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2009 roku (2009-08-21)
Roboty remontowo budowlane - ogrodzenie budynku remizy OSP w Zembrzycach. (2009-08-19)
MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ JELNA - JELNA DZIAŁY, DZ. EW. NR 97 (2009-08-17)
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Czernica, w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 (2009-08-07)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice - tereny usług lub produkcji przemysłowej (2009-09-08)
Rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice (dz. nr 354/171) (2009-08-31)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2009-09-07)
Remont dróg gminnych we wsi Gajków na odcinku ulicy Poprzecznej ( km0+000 – 0+358) oraz we wsi Dobrzykowice na odcinku ulicy Szkolnej (km 0+015 – 0+295), gmina Czernica (2009-07-22)
Budowa szkolnego kompleksu sportowego w Krajkowie (2009-07-22)
Usługa cateringu w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-02-121/08 pt.” Utworzenie i wsparcie sieci przedszkoli na terenie Gminy Czernica” współfinansowanego przez UE ze środków EFS (2009-07-10)
Dostawa koparko - ładowarki (2009-07-20)
Usługa cateringu w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-02-121/08 pt.”Utworzenie i wsparcie sieci przedszkoli na terenie Gminy Czernica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2009-07-01)
Zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Koziebrodach (2009-07-07)
Remont przyziemia budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy przy ulicy Św. Brata A. Chmielowskiego 9 (2009-07-08)
Budowa oświetlenia drogowego we wsi Czernica przy ulicy Radosnej i Cichej, gmina Czernica (2009-06-24)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301022W UNIECK - MARYŚKA od km 0+000 do km 2+121 o dł. 2121 mb (2009-06-16)
Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi STARE MLODOCHOWO od km 0 + 000 do km 0+580 o dł.580 mb (2009-06-16)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301004W KOZIEBRODY - MAŁA WIEŚ od km 0+000 do km 0+862 o dł. 862 mb (2009-06-16)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2009r w Gminie Raciąż (2009-05-28)
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, przy ulicy Głównej, gmina Czernica - I etap (2009-06-09)
Modernizacja ciągu dróg gminnych Lipie-Sienna o łącznej długości 2955 m (2009-06-09)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2009r w Gminie Raciąż (2009-05-15)
Przebudowa poddasza Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach, gmina Czernica (2009-05-28)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie wsi Dobrzykowice (8 działek) (2009-06-09)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie wsi Dobrzykowice (6 działek) (2009-06-09)
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie wsi Gajków (2 działki) (2009-06-09)
STABILIZACJA OSUWISK NR 3, 5 W MIEJSCOWOŚCI TROPIE - ETAP I (2009-06-02)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2009-05-19)
MODERNIZACJA CIĄGU DRÓG GMINNYCH LIPIE - SIENNA (2009-05-12)
DOSTAWA BETONU B-35 W ILOŚCI 1000 M3 NA POTRZEBY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO (2009-04-29)
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE LETNIM 2009 (2009-04-28)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI PRZYDONICA - ZBĘK - DO SZCZECINY (DROGA NR 290666K) KM 0+000 DO KM 0+600 (2009-05-05)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2009 do 30.04.2012 (2009-04-20)
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1500 K Ropa- Brunary na odcinku od drogi powiatowe nr 1498 K w kierunku miejscowości Brunary (2009-04-29)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (6 działek) (2009-05-06)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (8 działek) (2009-05-06)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków (2009-05-06)
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 211/29 o pow. 721 m2 w obrębie Czernica (2009-04-28)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Bace w Zembrzycach i Do Gęsikowskiego w Tarnawie Dolnej (2009-04-15)
Przebudowa urządzeń energetycznych w ramach rewitalizacji centrum Gminy Ropa w miejscowości Ropa (2009-03-30)
Przebudowa drogi gminnej Nr 301003W przez wieś DRUCHOWO o długości 2094 m (2009-03-30)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2009-04-03)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków (4 działki) (2009-03-31)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (7 działek) (2009-03-30)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (2009-03-30)
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Czernica (2009-03-25)
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 211/29 o pow. 721 m2 w obrębie Czernica (2009-03-24)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzyków oraz części wsi Dobrzykowice,gmina Czernica (2009-03-16)
PRZEBUDOWA BUDYNKU W GRÓDKU NAD DUNAJCEM NA GABINET REHABILITACYJNY (2009-05-04)
WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PODOLU-GÓROWEJ (2009-03-12)
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie (2009-02-19)
Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica (2009-02-09)
Przebudowa istniejącego mieszkania położonego na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Czernicy (2009-02-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Gajków szt. 4 (2009-02-24)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 3 (2009-02-24)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2009-02-24)
Sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Wrocławskiej 52 w miejscowości Ratowice na działce nr 285/6 (2009-02-23)
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej fi 225( PE, PEHD) w obrębie Łany, Kamieniec Wrocławski, Dobrzykowice, gmina Czernica (2009-02-10)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2009-02-06)
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 2 x 100 m3 dla potrzeb sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka Brzeziny i Tropie (2009-02-05)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowościach : 1.Sosnowice przy drodze powiatowej 1788K w km 6+350 ÷ 7+150 2.Tłuczań przy drodze powiatowej 1768 K w km 3+400 ÷ 4+100 3.Nowe Dwory przy drodze powiatowej 1768K w km 0+100 ÷ 0+50 (2008-12-31)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Gajków szt. 4 (2009-01-19)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2009-01-20)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2009-01-20)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa (2008-12-23)
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa (2008-12-18)
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tłuczani (2008-12-17)
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy energetycznych dzielnicy uzdrowiskowej w Gołdapi (2008-12-18)
Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Jaćwieskiej w Gołdapi na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (2008-12-15)
Odpowiedzi na zapytania, Modyfikacja treści SIWZ, Uzupełnienie SIWZ o załączniki, Przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na obsługę bankowa budżetu Gminy Zembrzyce (2008-12-12)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI (2008-12-10)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (2008-12-03)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2008-12-18)
Dostawa oleju opałowego lekkiego (2008-11-19)
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody oraz utrzymania czystości (2008-11-19)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2008-12-11)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.600.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2008 (2008-11-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2008-12-01)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2008-12-01)
Budowa modułowego, systemowego zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 (2008-11-04)
Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Brzeźnica (2008-10-21)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Gajków szt. 4 (2008-11-17)
Sprzedaż akcji gminy Gołdap w spółce Piękna Góra SA (2008-11-12)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009 (2008-10-14)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2008-09-23)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-10-30)
Przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim (2008-10-21)
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2008/2009 i 2009/2010 (2008-09-30)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-10-27)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 3 (2008-10-27)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 5 (2008-10-27)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa (2008-10-13)
Roboty drogowe - Odbudowa dróg na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie (2008-10-13)
Przetarg na remont dróg gminnych w Gminie Oświęcim (2008-10-03)
Dostawa opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2008/2009 (2008-09-08)
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2008/2009 (2008-09-08)
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1 (2008-08-29)
Opracowanie dokumentacji wymaganej przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach położonych w północnej części Gminy Czernica (2008-08-28)
Rokowania - sprzedaż działki nr 354/176 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (2008-09-15)
Rokowania - sprzedaż działki nr 354/175 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (2008-09-15)
Remont instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Paszkówce (2008-09-01)
Wykonanie prac remontowo budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Łączanach (2008-09-01)
Nadbudowa budynku poprzez zmianę konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Marcyporębie (2008-08-29)
Budynek ośrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym we wsi Gralewo (2008-08-27)
Odpowiedzi na zapytania, modyfikacja SIWZ do przetargu Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego przychodni zdrowia w Zembrzycach (2008-08-14)
Przebudowa drogi w miejscowości Paszkówka - Posmyków (2008-08-26)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastrukturydrogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. (2008-08-26)
Roboty drogowe - Modernizacja dróg na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Klimkówka. (2008-08-26)
Remont drogi gminnej w Bęczynie, Łysa Góra i remont przepustu na drodze gminnej nr 49 w Chrząstowicach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2008-08-22)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego typu lekkiego z zabudową kontenerową dla potrzeb OSP Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica (2008-08-13)
Przetarg na kontunuację budowy kanalizacji deszczowej w sołectwie Zaborze (2008-08-25)
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 (2008-08-22)
Przetarg nieograniczony na :Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa (2008-08-20)
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III - PONOWIENIE (2008-08-18)
Przetarg na opracowanie dokumentacji dla zadaniap przebudowa ul. Sportowej w Brzezince wraz z odwaodnieniem placu przy stadionie (2008-07-30)
Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego Przychodni Zdrowia w Zembrzycach. (2008-08-14)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIAWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową drogi krajowej nr 75 Branice – Brzesko - Muszynka – granica państwa na terenie Gminy Nawojowa (2008-07-29)
Budowa boisk sportowych w miejscowości Koziebrody - Etap I (2008-08-08)
Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Nawojowej w roku szkolnym 2008/2009. (2008-07-28)
Wykonanie zadania pn. Oświetlenie infrastruktury drogowej w Nawojowej - Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Nawojowa -Popardowa Niżna na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (koło Urzędu Gminy ) do skrzyżowania za Przedszko (2008-08-07)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz - Krynica-granica państwa na odcinku od potoku Bukowiec do potoku Homerka w Nawojowej oraz od potoku Homerka do Szkoły Podstawowej we Frycowej. (2008-08-04)
Remont dróg gminnych (2008-07-31)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowania terenu. (2008-07-21)
Przetarg na remont ul. Stary Trakt w Harmężach - etap I (2008-08-01)
Rokowania - sprzedaż działki nr 354/175 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (2008-08-12)
Rokowania - sprzedaż działki nr 354/176 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (2008-08-12)
Przetarg na wykonanie utwardzenia placów, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ogrodzenie przy budynku Domu Ludowego wraz z Remisą OSP w Harmężach (2008-07-25)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIAWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa. (2008-07-22)
Sprzedaż działek numer 312/4 i 354/65 we wsi Dobrzykowice pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (2008-09-02)
Sprzedaż działki numer 312/8 we wsi DObrzykowice pod budownictwo mieszkaniowe wilorodzinne (2008-09-02)
Przetarg na budowę kostnicy na cmentarzu komunalnym w Porębie Wielkiej - etap końcowy (2008-07-25)
przebudowa zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2008-07-17)
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III (2008-07-18)
Uzupełnienie do przetargu na kanalizację Kraszewo Falki (2008-06-26)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy (2008-06-30)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 roku remont dróg : Do Palecznych w Tarnawie Górnej i Mikołajki w Tarnawie Górnej. (2008-07-10)
Przetarg na remonty dróg gminnych - Gmina Oświęcim (2008-07-11)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2008-06-24)
Budowa kanalizacji sanitarnej Kraszewo-Falki (2008-06-26)
Remont pokrycia dachowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy (2008-06-25)
Konserwacja, restauracja i roboty budowlane zabytkowej Orkanówki muzeum Władysława Orkana w Porębie Wielkiej (2008-06-26)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (2008-06-06)
Przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim (2008-06-20)
Przebudowa strefy wjesciowej budynku szkołu podstawoej w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1 (2008-06-19)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 351770,38 złotych (2008-06-10)
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 982.934 złotych (2008-06-10)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawojowa. (2008-07-25)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIADostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką. (2008-06-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-06-20)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-06-19)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-06-19)
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie Wielkiej (2008-06-28)
Przebudowa dróg wewnętrznych (osiedlowych) we wsi Dobrzykowice (2008-06-10)
Modernizacja i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 36 (2008-06-06)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa. (2008-05-26)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką. (2008-05-26)
Rozbudowa ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego Nawojowa. (2008-06-25)
Budiowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Fabrycznej, Przemysłowej, Warsztatowej we wsi Gajków, gm. Czernica (2008-06-05)
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do działek budowlanych przy ulicy Dobrej we wsi Gajków gm. Czernica (2008-06-03)
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nadolice Małe gm. Czernica (2008-06-03)
Konserwacja, restauracja i roboty budowlane budynku muzeum biograficznego zabytkowej Orkanówki Władysława Orkana w Porębie Wielkiej. (2008-05-30)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zaborzu (2008-06-12)
Budowa budynków socjalnych w Gajkowie przy ulicy Dobrej, gmina Czernica- I etap (2008-05-28)
Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy Strażackiej w Chrząstawie Wielkiej przy ulicy Wrocławskiej 36, gmina Czernica - I etap (2008-05-27)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - cysterny asenizacyjnej o pojemności 6000 litrów z opcją czyszczenia przykanalików w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica (2008-05-15)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego z przyczepą lekką. (2008-05-09)
Przetarg na budowę sici kanalizacji sanitarnej w Harmężach (2008-05-21)
Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Nadolicach Wielkich przy ulicy Wrocławskiej 56, gmina Czernica (2008-05-21)
Odbudowa drogi do osiedla Przybytki w Koninie. (2008-05-20)
Remont drogi gminnej we wsi Ratowice, gmina Czernica, na odcinku ulicy Wrocławskiej (km 0+718-1+736) (2008-05-20)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa; odbudowa drogi gminnej nr 3511 (Jaworówka; Nowakówka) w miejscowości Ropa. (2008-05-19)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2008r w Gminie Raciąż (2008-05-05)
Remont ubezpieczeń skarpy drogowej w obrębie przepustu w ciągu drogi gminnej Nawojowa za kościołem - odcinek Horoskówka - Barnakówka w miejscowości Nawojowa. (2008-05-14)
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1630 Niedźwiedź-Konina, kontynuacja z roku 2007 na odcinku osiedle Pazyrówka Frączki- długości 555 m. (2008-05-14)
Odbudowa drogi do osiedla KORCE odcinek górny w Niedźwiedziu. (2008-05-14)
OCHRONA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA - PROJEKT SANITACJI GMINY ZEMBRZYCE ETAP II - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI TARNAWA DOLNA ETAP II - OSIEDLI: ZBYCIAKI, GRABECNI, KAPŁONY, FRANIKI (2008-05-14)
Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków (2008-05-12)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2008-05-07)
Przebudowa drogi gminnej - ulica Jemiołowa we wsi Wojnowice, gmina Czernica (2008-05-06)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica ( obręb: Krzyków, Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka ) (2008-05-06)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica ( obręb: Łany, Gajków, Jeszkowice, Czernica, Kamieniec Wrocławski ) (2008-05-06)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2008-05-06)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-05-13)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-05-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt. 4 (2008-05-12)
Roboty drogowe - Wykonanie odwodnienia w obrębie działki nr 719/4 w miejscowości Łosie. (2008-05-05)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap II - dla osiedli : Sadki, Paleczni i Kapłony (2008-05-06)
Roboty drogowe - Odbudowa drogi gminnej nr 401/2 w miejscowości Klimkówka. (2008-04-30)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2008-04-24)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (2008-04-24)
Usługi związane z wywozem z terenu Gminy Niedźwiedź nieczystości stałych (2008-04-11)
Roboty drogowe - Odbudowa infrastrukturydrogowo - mostowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Łosie (2008-04-23)
Remont budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach (2008-04-23)
przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-04-28)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-04-28)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-04-28)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2008-04-28)
Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Laskowej (2008-04-17)
Remont drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka - Poręba Mała (k.cmentarza). (2008-04-14)
Remont drogi gminnej Wiejskie-Kąciny w miejscowości Żeleźnikowa Wielka. (2008-04-14)
Informacja o wyniku postepowania Remont mostu do Skoczniów w miejscowości Żeleźnikowa Wielka. (2008-04-30)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) - II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa -komponent A. (2008-04-14)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) - II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa -komponent A. (2008-04-14)
Przebudowa dróg w Osiedlu k/Agronomówki w miejscowości Laskowa (2008-04-10)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2008-04-10)
Sprzedaż działki numer 32/16 w obrębie wsi Gajków (2008-04-22)
Przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - Wykonanie odwodnienia w obrębie działki nr 719/4 w miejscowości Łosie (2008-04-04)
Zakup wyrobów betonowych wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa. (2008-03-27)
Przebudowa drogi gminnej nr 301036W Krajkowo II od km 0+000 do km 1+900,68 długość odcinka 1900,68m (2008-03-27)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2008-03-27)
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych (2008-03-17)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bączej KUninie (2008-03-27)
Dostawa klińca granitowego i mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica (2008-03-18)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2008-04-08)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2008-04-08)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2008-04-09)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (2008-03-18)
Przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2008-02-27)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie. (2008-02-28)
Przetarg na kontynuację modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem pobocza (2008-02-12)
Przetarg na remonty dróg gminnych - Gmina Oświęcim (2008-02-08)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie Wielkiej (2008-02-28)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2008-01-23)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Niedźwiedź (2008-01-18)
Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Nawojowej. (2008-01-14)
Koncepcja architektoniczno – budowlanej budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-12-19)
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych i ośiedlowych (2008-01-02)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zaborzu (2008-01-24)
Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2008 (2008-01-07)
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa (2007-12-20)
Przetarg nieograniczony - Obsługa komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2008 rok (2007-12-11)
Przetarg na udzielenie kredytu (2007-12-13)
Otwarty konkurs ofert dot. pożytku publicznego (2008-01-08)
Przetarg na odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów (2007-12-07)
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku szkoły podstawowej w Ratowicach na budynek mieszkalno-biurowy (2007-11-29)
Przetarg na zakup i dostawę pięciu zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Oświęcim (2007-11-23)
Sprzedaż działki zabudowanej w obrębie Wojnowice (2007-12-14)
Wygłuszenie sali gimnastycznej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Kolejowej 4 (2007-11-28)
Wymiana okien i parapetów okiennych w budynku Urzędu Gminy Nawojowa. (2007-11-21)
Przetrag na zakup i dostawę cyfrowej kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Gminy Oświęcim (2007-11-07)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2007-11-07)
Przetarg na remont ul. Świetlicowej w Pławach - ponowienie (2007-11-19)
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2007 (2007-11-06)
Wykonanie studni awaryjnej II a na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica (2007-11-16)
Wykonanie robót remontowych drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 75 do skrzyżowania z drogą Nawojowa-Cmentarz-Bukowiec (2007-11-14)
przetarg nieograniczony na :Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Piłsudskiego (2007-11-14)
Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej (2007-11-26)
Koncepcja architektoniczno – budowlanej budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-12-19)
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego - Żuk A 15 (2007-11-06)
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego - samochód specjalny pożarniczy STAR 200 (2007-11-06)
WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA (2007-10-23)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Babicach, ul. Lipowa (2007-11-22)
Remont korpusu drogi Żeleźnikowa Mała - Moczurki Stajanie. (2007-11-02)
przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika z kanalizacją deszczową w Wieliczce i Lednicy Górnej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w km 0 + 587 - 1 + 723" - 30-10-2007r. zmodyfikowano SIWZ (2007-10-31)
Sprzedaż działki numer 32/26 w obrębie wsi Gajków (2007-11-12)
Sprzedaż działki numer 32/22 w obrębie wsi Gajków (2007-11-12)
Sprzedaż działki numer 32/21 w obrębie wsi Gajków (2007-11-12)
Sprzedaż działki numer 32/16 w obrębie wsi Gajków (2007-11-12)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy. (2007-10-12)
KAROSACJA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GASNICZEGO NA PODWOZIU STAR 244 (2007-10-17)
Dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon gr (2007-10-12)
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008 (2007-10-12)
przetarg nieograniczony na : Budowa oświetlenia zewnętrznego w ciagach ulic : ul. Zbożowa,Klonowa,Pasternik,Spadowa,Źródlana w Wieliczce (2007-10-24)
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - ponowienie (2007-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2007/2008. (2007-10-09)
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy budynku Urzędu Gminy (2007-10-11)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Kamionka Mała-Rozdziele (Nagórze) w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa-Rozdziele (Lipniczka) w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Jaworzna-Mordarka w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Krosna-Żmiąca-Strzeszyce w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Dostawa opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008 (2007-10-08)
Odbudowa drogi Odrończa w miejscowości Laskowa (2007-10-12)
Remont drogi przed Szkołą w miejscowości Bącza-Kunina. (2007-10-15)
Remont drogi do Zarotyńskich i innych w miejscowości Frycowa. (2007-10-15)
Naprawa drogi gminnej Zawodzie do Wójtowiczów w miejscowości Frycowa. (2007-10-15)
Wykonanie nawierzchni drogi do Zaczyków, Homoncików i innych w miejscowości Frycowa. (2007-10-15)
Przetarg na kontynuację modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem pobocza (2007-10-12)
Remont budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej. (2007-10-11)
Przetarg na remont dróg gminnych (2007-10-09)
Remont korpusu drogi Żeleźnikowa Mała – Moczurki Stajanie. (2007-10-10)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica ( obręb: Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka ) (2007-10-09)
Wyjaśnienia-odpowiedzi na zapytania-protesty-modyfikacje SIWZ-Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I. (2007-09-27)
Remont nawierzchni i odwodnienie drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Niżna. (2007-10-05)
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawojowa. (2007-10-05)
Nawojowa: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice - Nowy Sącz - Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budow (2007-09-24)
Wyjaśnienia-odpowiedzi na zapytania-protesty-modyfikacje SIWZ-Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba-Projekt Sanitacji Gminy Zembrzyce etap II-Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I-główne kolekt (2007-09-26)
Przebudowa dróg gminnych w gminie Czernica ( obręb: Łany, Gajków, Jeszkowice, Czernica, Ratowice,Wojnowice) (2007-10-03)
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu (2007-10-02)
Modernizacja i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 36 (2007-10-02)
Dostawa opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008 (2007-09-25)
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008 (2007-09-25)
przetarg nieograniczony na :"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Słowackiego, Powstania Warszawskiego Goliana,Legionów ,Sienkiewicza w Wieliczce" (2007-09-28)
przetarg nieograniczony na "Przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w Wieliczce" (2007-09-28)
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy budynku Urzędu Gminy (2007-09-19)
przetarg nieograniczony na budowę świetlicy środowiskowej w Lednicy Gornej (2007-09-28)
Przebudowę dróg gminnych (ulica Szmaragdowa i Jaspisowa) w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica (2007-09-28)
Dostawa używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Chrząstawa Wielka, gmina Czernica (2007-09-17)
przetarg nieograniczony na "Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie" (2007-09-28)
Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I. (2007-09-27)
Przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa; odbudowa drogi gminnej nr 3510 Nowakówka". (2007-09-26)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-12)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2007-10-11)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2007-10-11)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-10)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2007-10-10)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-09)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.5 (2007-10-09)
Sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice szt.4 (2007-10-09)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I - główne kolektory (2007-09-26)
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 936.028 złotych (2007-09-13)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanych (2007-10-08)
przetarg nieograniczony na " Przebudowę drogi nr 59 w Pawlikowicach " - modyfikacja SIWZ (2007-10-02)
Remont i zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Frycowa-Rybień. (2007-09-25)
BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO BOJSZOWY (2007-09-24)
Budowa linii kablowych nN zasilających oświetlenie uliczne w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica (2007-09-20)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi gminne w Gminie Czernica (2007-09-20)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 754.747 zł. (2007-09-06)
przetarg nieograniczony na "Budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce" (2007-09-19)
Przebudowa dróg gminnych (ulica Łąkowa w Kamieńcu Wrocławskim, ulica Fabryczna w Gajkowie), gmina Czernica (2007-09-18)
Przebudowa dróg gminnych (ulica Widawska, Diamentowa, Topazowa) w miejscowości Dobrzykowice (2007-09-18)
Remont ściany szczytowej budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy przy ulicy Św. Brata Alberta 9 (2007-09-14)
Przebudowa drogi rolniczej Krawcówka - Ptaszkówka w miejscowości Laskowa (2007-09-06)
Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Uniecku (2007-09-14)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2007r w Gminie Raciąż (2007-08-28)
Przetarg nieograniczony na "Budowa basenu w Wieliczce" I etap inwestycji (2007-09-24)
WYJAśNIENIA - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA do przetargu pn.„Stabilizacja osuwiska „Cudziki” w Tarnawie Dolnej” (2007-08-30)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) – II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa –komponent A. (2007-09-06)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2007-08-23)
Przetarg na budowę pompowni-tłoczni ścieków P2 i P3 na ciągu kanalizacyjnym wraz z ogrodzeniem i kompleksowym wyposażeniem w Harmężach (2007-09-05)
Stabilizacja osuwiska Cudziki w Tarnawie Dolnej (2007-08-30)
Modernizacja i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 36 (2007-08-31)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej w Jeżewie - Wesel (2007-09-14)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej w Bogucinie (2007-09-14)
Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej. (2007-08-17)
Przearg nieograniczony na "Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie" (2007-08-27)
Roboty drogowe - ” Modernizacja dróg na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie" (2007-08-24)
Roboty budowlane - ”Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ropie wraz z termomodernizacją" (2007-08-30)
udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 131.505 złotych na zadanie wykonanie chodnika przy drodze powiatowej k 1630 Niedźwiedź Konina (2007-08-10)
Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu (2007-08-20)
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Czernica w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 (2007-08-09)
Remont i zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Frycowa-Rybień. (2007-08-17)
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul. Sikorskiego 9 w Wieliczce. (2007-07-30)
Odbudowa drogi Kubankówka w miejscowości Żmiąca (2007-08-16)
Odpowiedzi, modyfikacje SIWZ - rozbudowa oczyszczlani ścieków w Zembrzycach (2007-07-31)
przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Złotej w Wieliczce" (2007-08-14)
przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 140 w Podstolicach" (2007-08-14)
DOSTOSOWANIE BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KOZIEBRODACH DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW (roboty w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej) (2007-08-17)
„Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa” (2007-07-16)
Odbudowa przepustu wraz z nawierzchnią drogi gminnej Nawojowa-Podkamienne – Żeleźnikowa Wielka (boczna do Zaczyków i innych) w miejsce istniejącego uszkodzonego w czasie powodzi w czerwcu 2006 r. (2007-08-14)
Remont ubezpieczeń w obrębie mostu na potoku Żeleźnikowskim w ciągu drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka-Myślec. (2007-08-14)
przetarg nieograniczony na " Przebudowę ulicy Łąkowej w Wieliczce " (2007-08-14)
przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury (2007-08-13)
przetarg nieograniczony na : "Wymiana okien, remont i ocieplenie elewacji w budynkach ul. Dembowskiego 28-32 A w Wieliczce". (2007-08-09)
Odbudowa drogi do osiedla Starmachy w Porębie Wielkiej II etap (2007-08-10)
Odbudowa drogi do osiedli Domagały, Michalczewscy Bulasy w Koninie (2007-08-10)
Odbudowa drogi do osiedla Chryce w Porębie Wielkiej (2007-08-10)
Remont ubezpieczeń pot. Konina w km 0+550- 0+750 wraz z ujściowymi odcinkami pot. Domagałowy i pot. Maciejkowy w miejscowości Niedźwiedź (2007-08-08)
Przebudowa drogi gminnej Nr 705-20 UNIECK - BREGINIE od km 0+000 do km 2+260 dł. 2260 mb. (2007-08-08)
Przebudowa drogi gminnej Nr 722 - 61 Złotopole - Kraśniewo od km 0+000 do km 2+574 dł. 2574mb. (2007-08-08)
Przetarg na dostawę 1500 ton tłucznia granitowego i 1000 ton klińca granitowego dla potrzeb Gminy Czernica (2007-07-27)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) – II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa –komponent A. ciag dalszy (2007-08-06)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2007r w Gminie Raciąż (2007-07-23)
Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 (12/10/122/2) – II wniosek alokacyjny realizowana w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa –komponent A. (2007-08-06)
przetarg nieograniczony dot.remontu bud.przy ul.Klaśnieńskiej 29 w Wieliczce (2007-07-31)
przetargu nieograniczonym na:"Modernizację przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice - budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy (2007-07-31)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śleszowice etap II (2007-07-30)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zembrzycach (2007-07-30)
wykonanie wewnętrznych instalacji: wod - kan, ciepłej wody, centralnego ogrzewania i technologicznej w kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koziebrodach (2007-07-27)
Opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej zagospodarowania działek ew. nr 271 i 272 położonych w miejscowości Strzeszyce (2007-10-31)
Opracowanie koncepcji architektoniczno- użytkowej zagospodarowania działki ew. nr 728 położonej w miejscowości Laskowa (2007-10-31)
Opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej zagospodarowania działek ew. nr 816 i 819 położonych w miejscowości Laskowa (2007-10-31)
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Jeszkowice-Wojnowice km 0 +000 - 1 + 470 (2007-07-26)
Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni, przebudową zjazdów gospodarczych ciągu drogi powiatowej nr K - 1704 w na odc. 2+940,00 - 3+047,50, 3+174,00-3+437,50, 3+530,00-3+704,00 w Śleszowicach oraz budowa chodnika wraz z remontem (2007-07-26)
Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej (2007-07-16)
Przebudowa kuchni i jadalni szkolnej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy przy ulicy Św. Brata Alberta 9 (2007-07-20)
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 473.883,56 złotych (2007-07-05)
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2007r w gminie Raciąż (2007-07-05)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: (2007-07-05)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2007-07-18)
Remont sali gimnastycznej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Kolejowej 4 (2007-07-16)
Przebudowa dróg gminnych ulica Ametystowa, Widawska, Brylantowa) w miejscowości Dobrzykowice (2007-07-12)
Przebudowa drogi gminnej (ulica Szafirowa - II odcinek) w miejscowości Dobrzykowice (2007-07-12)
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim (2007-07-12)
Przetarg na remonty i przebudowę dróg gminnych (2007-07-06)
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P. w Kamionce Małej (2007-07-11)
Stabilizacja osuwisk wraz z likwidacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Sechna i Żmiąca - II etap (2007-07-09)
Rozbiórka otwartych kanałów odpływowych ścieków w miejscowości Dobrzykowice (2007-07-09)
Budowa rurociągu przesyłowego ścieków sanitarnych w miejscowości Dobrzykowice oraz przebudowa pomopowni ścieków na działce numer 1/25 (2007-07-06)
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w Dobrzykowicach, w rejonie ulicy Widawskiej (2007-07-05)
Remont kominów i instalacji odgromowej, stopy fundamentowe pod kosze w Szkole Podstawowej w Kadczy (2007-06-15)
Ogrodzenie terenów sportowych w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej (2007-06-12)
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 35/3 o pow. 62 m2 w obrębie Krzyków (2007-07-03)
przetarg nieograniczony na "Budowa alejek i ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Wieliczce" (2007-06-27)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śleszowice etap I (2007-06-26)
Przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaczorowach (2007-07-04)
Przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bogucinie (2007-07-04)
Kredyt na termomodernizację II (2007-06-01)
Obdudowa drogi do osiedla Halamy w Porębie Wielkiej (2007-06-01)
Odbudowa drogi do osiedla Misiury w Porębie Wielkiej (2007-06-01)
Odbudowa drogi do osiedla Gwałty w Porębie Wielkiej (2007-06-01)
Remont chodników wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice-Nowy Sącz-Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 72+267 do km 72+577 strona lewa oraz w km 72+346 do 72+970 strona prawa (2007-06-27)
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku gminnym Grojec, ul. Główna (2007-06-22)
przetarg nieograniczony na " REMONT ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM W WIELICZCE " - 28.05.2007 r., zmodyfikowano SIWZ (2007-05-30)
przetarg nieograniczony na "Remont rowu melioracyjnego w Strumianch" (2007-05-30)
Wybór Banku na udzielenie kredytu w kwocie 299.638,62 zł. na zadanie;Wykonanie wzmocnienia fundamentów istniejacej Szkoły Podstawowej w Podobinie od strony dobudowy sali gimnastycznej . (2007-05-31)
przetarg nieograniczony na " "Przebudowę ulicy Świętej Barbary w Wieliczce " (2007-06-22)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz – Krynica na odcinku od potoku Bukowiec do wjazdu do Szkoły Podstawowej we Frycowej”. (2007-05-30)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Wykonanie chodnika wraz z miejscami postojowymi na samochody osobowe w ciągu drogi gminnej Nawojowa- Popardowa Niżna na odcinku od Urzędu Gminy do skrzyżowania z drogą Nawojowa za ogrodem (2007-05-30)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: (2007-05-30)
Przetarg nieograniczony na "Remont budynku przy ul. Słowackiego 16 w Wieliczce" (2007-05-30)
Przetarg na budowę budynku kostnicy na Cmentarzu Komunalnym w Porębie Wielkiej - kontynuacja (2007-06-05)
Wymiana stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia w Koziebrodach (2007-05-30)
przetarg nieograniczony na"Przebudowa drogi osiedlowej wraz chodnikami oraz budową zatok postojowych na oś.Boża Wola w Wieliczce" (2007-05-25)
dostawę samochodu ciężarowego DMC 12 – 15 ton (2007-05-30)
Wykonanie remontu odcinka drogi rolniczej „Cabakówka” we wsi Homrzyska. (2007-05-24)
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 703-08 KOZIEBRODY – MALEWO (2007-05-24)
Pretarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka" (2007-05-21)
!!!nowa zmiana Przetarg nieograniczony na "Budowę basenu w Wieliczce" !!!nowa zmiana- komunikat z dnia 03.07.2007r. (2007-07-10)
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie strategii dla Gminy Wieliczka" (2007-05-21)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wieliczce"-PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT !!! (2007-05-23)
Kredyt na termomodernizację 2007 (2007-05-18)
Przetarg nieograniczony na "Renowację boiska sportowego w Śledziejowicach, Gmina Wieliczka" (2007-05-21)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koziebrodach (2007-06-06)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej (2007-06-13)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej (2007-06-06)
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej (2007-06-13)
Przetarg na budowę Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowy (2007-06-05)
Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Gralewie (2007-06-27)
Przebudowa części poddasza wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku szkoły w Librantowej (2007-06-19)
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P.w Kamionce Małej (2007-05-21)
Wymiana częściowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie (2007-05-16)
Przetarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka" (2007-05-09)
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej (2007-05-29)
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (2007-05-08)
Opracowanie projektu budowlanego włączenia odwiertu St-01 w Popardowej do istniejącego układu wodociągu zbiorowego Nawojowa. (2007-05-08)
Odbudowa drogi "Kromolin" w miejscowości Sechna (2007-05-09)
Odbudowa drogi "Chałupiska k/Augustyna w miejscowości Jaworzna (2007-05-09)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn (2007-05-08)
Wykonanie robót na zadanie pn Budowa przepustu ramowego koło Pana Stanka i Pana Południaka w drodze gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz – Bukowiec (2007-05-07)
Wykonanie robót na zadanie pn Budowa przepustu ramowego koła Pana Ogórka w drodze gminnej Nawojowa-Popardowa Wyżna (2007-05-07)
Odbudowa drogi "Do Górnej Załpy k. Matląga od mostu" w miejscowości Laskowa (2007-05-09)
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa (2007-04-30)
Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Klimkówka" (2007-04-27)
Przetarg nieogrniczony na "Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce" (2007-04-26)
Ogłoszenie o wyborze ferty-Roboty dodatkowe budowa sali gimnastycznej w Podobinie (2007-04-16)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: (2007-04-26)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Wykonanie chodnika wraz z miejscami postojowymi na samochody osobowe w ciągu drogi gminnej Nawojowa- Popardowa Niżna na odcinku od Urzędu Gminy do skrzyżowania z drogą Nawojowa za ogrodem (2007-04-25)
Przetarg na dostawę i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach (2007-04-25)
przetarg nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na: " Remont Gimnazjum w Wieliczce - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" (2007-04-24)
Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej (2007-04-25)
Budowa mostu na potoku Konina, km 3+180 (dz.ew.wp 2577) w ciągu drogi gminnej do osiedla Trojaki (dz.ew.3902) w Koninie km 2+346,5 ( odbudowa po powodzi). (2007-05-17)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Słowackiego w Wieliczce II etap" - dnia 07.05.2007 r. zmodyfikowano specyfikację !!! (2007-05-15)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz projektu przebudowy budynku Park Mickiewicza 1" oraz "Wykonanie projektu na przebudowę kanalizacji fekalnej i burzowejul. Dembowskiego 28-32 A" (2007-04-20)
Ocieplenie ścian budynku administracyjnego Urzędu Gminy Raciąż (2007-04-20)
Przetarg nieograniczony na remont stawu w Parku A.Mickiewicza w Wieliczce -II etap (2007-04-24)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz – Krynica na odcinku od potoku Bukowiec do wjazdu do Szkoły Podstawowej we Frycowej (2007-04-18)
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica (obręb: Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka) (2007-04-20)
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica (obręb: Czernica, Wojnowice, Ratowice) (2007-04-20)
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica (obręb: Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe) (2007-04-20)
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica (obręb: Łany, Kamieniec Wrocławski, Gajków, Jeszkowice) (2007-04-20)
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowych (2007-05-10)
Przetarg na remont rowu odwadniającego na terenie Osady Stawy Grojeckie - Etap II (2007-04-19)
Oddanie w najem na okres 10 lat niżej wymienionych lokali użytkowych nie stanowiącach własności odrębnych w budynku hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum ul. Świętego Jana 33 w Bojszowach (2007-04-20)
Budowa mostu do osiedla "Pod Micyną" w Ujanowicach (2007-04-19)
przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej... (2007-04-16)
Przetarg na budowę Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowy (2007-04-30)
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach (2007-04-10)
przetarg nieograniczony na "Remont chodnika na oś.Kościuszki przy budynkach nr 1 i 2 w Wieliczce" (2007-04-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Ratowice (część północna) (2007-04-11)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Ratowice (część południowa) (2007-04-11)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Wojnowice, gm. Czernica (2007-04-11)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Czernica, gm. Czernica (2007-04-11)
przetarg nieograniczony na "Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i budowy chodników, zatok, peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 na terenie Gminy Wieliczka" (2007-04-16)
Przetarg nieograniczony na "Zakup sprzętu informatycznego". (2007-04-03)
Wymiana częściowej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kiczni (2007-03-30)
Wymiana częściowej stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Szczereżu (2007-03-30)
Czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej (2007-04-25)
Remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2007 (2007-03-30)
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Nawojowej. (2007-03-29)
przetarg nieograniczony na Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych (2007-04-20)
Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja wodociągu wiejskiego "Ujanowice - Kobyłczyna" (2007-03-30)
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego (2007-04-06)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 9 Mała Wieś - Strumiany" (2007-04-20)
Przetarg nieograniczony na przygotowanie kosztorysów inwestorskich - 5 zadań (2007-03-27)
Przebudowa ujęcia wody i umocowanie brzegu potoku w Porębie Wielkiej. (2007-04-19)
Przetarg nieograniczony na "Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce - wykonanie remontu zabytkowego balkonu" (2007-04-24)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę chodnika ulicy Piłsudskiego w Wieliczce" (2007-04-20)
Remont chodnika przy drodze gminnej od skrzyżowania w Niedźwiedziu do posesji Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej (2007-03-28)
Przetarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka" (2007-03-23)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz – Krynica na odcinku od potoku Bukowiec do wjazdu do Szkoły Podstawowej we Frycowej (2007-03-26)
Przetarg nieograniczony na "dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych użytkowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w roku 2007" - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2007-03-23)
Usługa wyboru Banku na udzielenie kredytu w kwocie 1.555.910 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (2007-03-29)
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów; Czarnochowice; Kraków- Dworzec Płaszów" (2007-03-20)
Budowa mostu na potoku Konina, km 3+180 (dz.ew.wp 2577) w ciągu drogi gminnej do osiedla Trojaki (dz.ew.3902) w Koninie km 2+346,5 ( odbudowa po powodzi). (2007-03-28)
Usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź (2007-03-16)
Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Nawojowa (2007-03-19)
przetarg nieograniczony na " Przebudowę drogi gminnej nr 228,205,134,89 w Golkowicach " (2007-04-03)
przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Osiedlowej w Wieliczce" (2007-04-03)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uszyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla wsi Dobrzykowice - część północna (osiedle mieszkaniowe przy ulicy Widawskiej) (2007-03-13)
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych (2007-03-12)
Wyjaśnienia do SIWZ na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zembrzyce obejmującego sołectwa :Zembrzyce i Marcówka. (2007-03-07)
Informacja o zawarciu umowy na wykonanie kanalizacji deszczowej w sołectwie Zaborze (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Krzyków - obszar do opracowania: 141ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Chrząstawa Wielka (część południowa) - obszar do opracowania: 240ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Chrząstawa Mała - obszar do opracowania: 168ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Chrząstawa Mała (część północna) - obszar do opracowania: 163ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Nadolice Wielkie (część północna) - obszar do opracowania: 430 ha (2007-03-08)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2007-03-02)
przetarg nieograniczony na "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka" (2007-03-06)
Przetarg nieograniczony na "Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Wieliczce" (2007-03-01)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zembrzyce obejmującego sołectwa : Zembrzyce i Marcówka (2007-03-07)
przetarg nieograniczony na" Przebudowa chodnika ulica Narutowicza w Wieliczce " (2007-02-20)
przetarg nieograniczony na " Utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka " (2007-02-20)
Przetarg nieograniczony na "Zakup kruszywa drogowego" (2007-02-20)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Nadolice Małe (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Gajków (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Chrząsatwa Wielka (część północna) (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Dobrzykowice (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Kamieniec Wrocławski (część południowa) (2007-02-16)
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Kamieniec Wrocławski (część północna) (2007-02-16)
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie oświetlenia drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna z przebudową linii napowietrznej na kablową - odcinek od Pawilonu GS do Przedszkola. (2007-02-12)
Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej. (2007-02-27)
Przetarg na dostawę i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach (2007-02-09)
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz – Krynica na odcinku od potoku Bukowiec do potoku Homerka w Nawojowej (2007-02-07)
Przetarg drugi ograniczony na sprzedaż działki nr 354/27 w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-09)
Przetarg drugi ograniczony na sprzedaż działki nr 354/124 w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-09)
Obsługa prawna Urzędu Gminy Bojszowy (2007-01-29)
Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Podobinie etap II (2007-03-01)
Przetarg na sprzedaż 4 działek w obrębie Gajków. - działka przemysł itp. (2007-03-05)
Przetarg na sprzedaż 1 działki w obrębie Gajków. - działka przemysł itp. (2007-03-05)
Sprzedaż samochodu służbowego (2007-02-01)
Przetarg nieograniczony na "Cięcia sanitarno-porządkowe i wycinkę drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka" (2007-01-30)
Przetarg nieograniczony na "Koszenie i wywóz traw oraz sprzątanie innych nieczystości z pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka" (2007-01-30)
Przetarg drugi na sprzedaż 4 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-02)
Przetarg na sprzedaż 7 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-01)
Przetarg na sprzedaż 4 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-03-01)
Przetarg na sprzedaż 5 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-02-28)
Przetarg na sprzedaż 6 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-02-28)
Przetarg na sprzedaż 5 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-02-27)
Przetarg na sprzedaż 5 działek w obrębie Dobrzykowice. (2007-02-27)
Przetarg nieograniczony na "Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce - wykonanie remontu zabytkowego balkonu" (2007-02-20)
Przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w 2007 roku (2007-02-02)
Sprzedaż samochodu służbowego (2007-01-25)
Ogłoszenie o przetargu na "Dostwę drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego" (2007-01-22)
Sporządzenie map w skali 1:1000, do celów projektowych dla inwestycji własnych Gminy Raciąż (2007-01-18)
Dostawa oleju napędowego w 2007r. dla potrzeb Gminy Raciąż (2007-01-18)
Budowa przepustów w drogach gminnych w Nawojowej – Łęgu, w miejsce istniejących uszkodzonych po powodzi, z podziałem na: (2007-01-17)
WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (2007-01-17)
Przetarg na odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów (2007-01-12)
„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2007 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu” (2007-01-11)
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa (2007-01-11)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej (2007-01-31)
Sprzedaż oleju napędowego na rok 2007 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu (2007-01-03)
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych (2007-01-03)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 600 tys. złotych na okres 2 lat (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu) (2006-12-27)
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej (2007-01-19)
Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na wspierania zadań publicznych (2007-01-15)
Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie i konserwacja oświetlenia stylowego w centrum miasta Wieliczki oraz w Parku Adama Mickiewicza w Wieliczce" (2006-12-20)
Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Gralewie (2006-12-20)
Sprzedaż działki nr 354/124 w obrębie Dobrzykowice (2007-01-13)
Sprzedaż działki nr 354/27 w obrębie Dobrzykowice (2007-01-13)
Sprzedaż działek nr 32/25, 32/26 w obrębie Gajków (2007-01-09)
Sprzedaż działki nr 32/22w obrębie Gajków (2007-01-09)
Sprzedaż działek nr 32/20, 32/21 w obrębie Gajków (2007-01-09)
Sprzedaż działki nr 32/16 w obrębie Gajków (2007-01-09)
Sprzedaż działki nr 313/30 w obrębie Nadolice Wielkie (2007-01-09)
Usługi pośrednictwa finansowego polegające na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Gminy Bojszowy (2006-12-11)
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nawojowa - osiedle Ciecierz, na odcinku od studzienki G16 do G31. (2006-12-08)
Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej przy drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Wieliczka" (2006-12-07)
Przetarg nieograniczony na Utrzymanie i konserwacją zieleni /parki,zieleńce,zieleń osiedlowa /na terenie całego miasta podziałem na 5 terenów (części) (2006-12-05)
Wykonanie studni wierconej do głębokości 50 m w miejscowości Nadolice Wielkie (2006-12-07)
Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź (2006-12-04)
przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi nr 9 Mała Wieś - Strumiany (2006-12-20)
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. 2006/2007 (2006-11-30)
Przetarg nieograniczony na "Bieżące utrzymanie czystości klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w budynkach zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce" (2006-11-29)
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej. (2006-11-27)
Przetarg na odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów (2006-11-30)
Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej. (2006-12-18)
Administrowanie gminną kanalizacją sanitarną w miejscowości Nawojowa z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej w Nowym Sączu poprzez komorę pomiarową. (2006-11-20)
Dostawa samochodu osobowego klasy średniej w specjalizowanej policyjnej wersji operacyjno-konwojowej "OK" (2006-11-20)
Przetarg nieograniczony na "Remont Szkoły Podstawowej w Mietniowie- wymiana stolarki okiennej" (2006-11-14)
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec (2006-11-13)
Przetarg nieograniczony na "Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2006/2007 z podziałem na dwie części zgodnie z zał D i zał E do SIWZ" (2006-11-17)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Rejtana" (2006-11-09)
Przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika przy ulicy Czarnochowskiej łącznie z budową kanalizacji opadowej w ulicy Korpala" (2006-11-09)
Przetarg nieograniczony na "Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce" (2006-11-07)
Przetarg nieograniczony na "Remont dachu z wymianą pokrycia na części budynku Szkoły Podstawowej w Byszycach" (2006-11-07)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont Gimnazjum w Wieliczce - wymiana stolarki okiennej" (2006-11-07)
Zapewnienie komunikacji zbiorowej na potrzeby mieszkańców Gminy Bojszowy (2006-11-10)
Przetarg na udzielenie kredytu (2006-11-14)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Jaworzna - Mordarka" w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozdziele" (Lipniczka) w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Kamionka Mała - Rozdziele " (Nagórze) w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Krosna - Strzeszyce- Żmiąca" w sezonie zimowy 2006/2007 (2006-11-03)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont Szkoły Podstawowej w Mietniowie-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" (2006-10-30)
Remont przyczółka mostu wraz z zabezpieczeniem brzegów potoku w obrębie mostu w ciągu drogi Nawojowa –Podkamienne Osiedle. (2006-10-30)
Odwodnienie pasów dróg gminnych na odcinku: przepust w drodze krajowej nr 75 do potoku Bukowiec przy drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna. (2006-10-30)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy. Sezon zimowy 2006/2007 (2006-10-27)
Dostawa soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem – ok. 250 ton, loco magazyn w Świerczyńcu (2006-10-27)
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 45.000 litrów (2006-10-27)
Sprzedaż 6 sztuk działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice (2006-11-21)
Sprzedaż 7 sztuk działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice (2006-11-21)
Sprzedaż 7 sztuk działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice (2006-11-21)
Sprzedaż 6 sztuk działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice (2006-11-21)
przetarg nieograniczony na : Przebudowa drogi 106 w Raciborsku. (2006-10-27)
Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor do spraw finansów i budżetu gminy (2006-10-31)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce" (2006-10-24)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 313/30 w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-17)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 313/19 w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-17)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 313/22 i 313/25 w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-17)
przetarg nieograniczony na Przebudowa ulicy Rejtana (2006-10-23)
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy w m. Koziebrody (2006-10-23)
Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Gralewie (2006-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowych 2006/2007. (2006-10-23)
„Remont drogi „Kadelówka” w Zembrzycach” (2006-10-24)
Informacja o zawarciu umowy - Remont drogi gminnej w sołectwie Włosienica ul. Pogodna (2006-10-23)
Informacja o zawarciu umowy - Remont drogi gminnej w sołectwie Poręba Wielka ul. Ruczaj (2006-10-23)
przetarg nieograniczony na Remont przewodów wentylacyjnych i dymowych ul. Klaśnieńska 28 w Wieliczce (2006-10-19)
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2006 (2006-10-26)
Sprzedaż działek nr 32/24, 32/25, 32/26 w obrębie Gajków (2006-11-14)
Sprzedaż działek nr 32/20, 32/21 w obrębie Gajków (2006-11-14)
Sprzedaż działek nr 32/16, 32/17 w obrębie Gajków (2006-11-14)
przetarg nieograniczony na Budowę chodnika przy ulicy Czarnochowskiej łącznie z budową kanalizacji opadowej w ulicy Korpala (2006-10-18)
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonach zimowych 2006/2007 i 2007/2008 (2006-10-18)
Przetarg na wykonanie odcinka zarurowania rowu przy ul. Brzozowej w Brzezince (2006-10-18)
przetarg nieograniczony na : Przebudowa drogi 106 w Raciborsku. (2006-10-13)
Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Podstolice" (2006-10-12)
Dostawa materiałów opałowych dla potrzeb Gminy Zembrzyce zima 2006/2007 (2006-10-13)
Przetarg na remont rowu odwadniającego na ternie Osady Stawy Grojeckie (2006-10-13)
Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Pawlikowice" (2006-10-12)
Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na budynku gimnazjum w Czernicy przy ulicy Brata Alberta Chmielowskiego 9 (2006-10-12)
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2006/2007 (2006-10-12)
Przetarg nieograniczony na dostawę opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2006/2007 (2006-10-12)
Remont parkingu przy drodze gminnej „Sitarzówka” w Tarnawie Dolnej (2006-10-11)
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raciąż (2006-11-06)
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raciąż (2006-10-20)
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ulicy w m. Koziebrody (2006-10-11)
Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi gminnej w Koźmicach Wielkich" (2006-10-10)
Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi gminnej nr 119 w Byszycach" (2006-10-10)
remont dróg gminnych : (2006-10-10)
przetarg nieograniczony na " Zakup kruszywa drogowego " . (2006-10-06)
wykonanie, dostawa i montaż 2 modułów kontenerowych (2006-10-10)
Dostawa fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego przystosowanego do przewozu dzuieci szkonych oraz osób niepełnosprawnych (2006-10-18)
OSP Brzezinka ogłasza przetarg na wykonanie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Brzezince (2006-10-10)
Przetarg nieograniczony na : „Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa"2006/trzeci (2006-10-04)
przetarg nieograniczony na : Odbiór, transport i składowanie odpadów zawierający azbest w ilości 100 ton pochodzących z terenu miasta i gminy Wieliczka (2006-10-03)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Gromadzkiej (2006-10-10)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej w Międzyrzeczu przy ul. Lisiej (2006-10-26)
Remont sanitariatów przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej. (2006-10-02)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Draby-Stramy w Podobinie (2006-10-02)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Woźne w Koninie (2006-10-02)
przetarg nieograniczony na : Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c., ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce. (2006-09-29)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa. (2006-09-29)
Odbudowa drogi gminnej do Orkanówki w Porębie Wielkiej (2006-09-29)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Niedojady w Podobinie (2006-09-29)
„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi nr K 1702 Kuków-Krzeszów-Tarnawa w miejscowości Tarnawa Dolna”. (2006-10-03)
remont dróg gminnych :- w Świniarsku – Nowe Osiedle, - w Kunowie – Kąty,- w Januszowej – Magazyn. (2006-09-27)
REMONT NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH W SŁOPNICACH (2006-09-28)
przetarg nieograniczony na : "Budowa boiska sportowego na działce nr 268/2 w Kozmicach Wielkich" (2006-09-26)
przetarg nieograniczony na : Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego uzbrojenia działki nr 321 w Wieliczce w ramach zadania Budowa mieszkań socjalnych w Wieliczce. (2006-09-26)
Wykonanie podłączenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nowobudowanej Hali sportowej do istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum przy ul. Św. Jana w Bojszowach (2006-09-20)
Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 451.589 złotych. (2006-09-21)
Przetarg nieograniczony na "Remont przewodów wentylacyjnych i dymowych ul. Klaśnieńska 28 w Wieliczce" (2006-09-19)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie remontu dróg gminnych w sołectwach: Babice ul. Wiśniowa oraz Rajsko ul. Pszczyńska-boczna (2006-09-26)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej w sołectwie Zaborze ul. Letnia (2006-09-26)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania pn. Remont ul. Piwnicznej i ul. Bocznej w Brzezince (2006-09-26)
- Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Leśnej w Brzezince - odwodnienie (2006-09-26)
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu POGÓRZE - wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej" (2006-10-10)
Remont odcinka drogi rolniczej Cabakówka w miejscowości Homrzyska (2006-09-15)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu" PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT - zmodyfikowano SIWZ (2006-09-19)
Przebudowa drogi do osiedla Moskały w Podobinie (2006-09-11)
Przebudowa drogi do osiedla Lipówka w Podobinie (2006-09-11)
Adaptacja łazienki, przebudowa wejścia do Przychodni Zdrowia w Śleszowicach dla potrzeb niepełnosprawnych (2006-09-14)
Przebudowa drogi do osiedla Lupy-Bednarze w Koninie (2006-09-11)
Przebudowa drogi do osiedla Hudomięty w Koninie (2006-09-11)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 770.409 zł (2006-09-14)
Przebudowa drogi rolniczej "WALIGÓRÓWKA" w miejscowości Sechna (2006-09-14)
Remont przyczółka mostu wraz z zabezpieczeniem brzegów potoku w obrębie mostu w ciągu drogi Nawojowa –Podkamienne Osiedle. (2006-09-08)
Przetarg nieograniczony na : „Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa" (2006-09-08)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie instalacji wodociągowej zraszającej zieleń na Plantach Zamkowych w Wieliczce" (2006-09-08)
Wykonanie projektu budowlanego z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót na: (2006-09-07)
Przetarg nieograniczony na "Obsługę kotłowni w sezonie grzewczym 2006/2007 w budynku ul. Krakowska 35 w Wieliczce" (2006-09-05)
Przetarg nieograniczony na "Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce" (2006-09-05)
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Górna (2006-09-22)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-03)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-11-03)
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 313/27 o pow. 78 m2 w obrębie Nadolice Wielkie (2006-10-06)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej (2006-10-31)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu" (2006-09-07)
przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-09-29)
przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-09-29)
przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2006-09-29)
przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nadolice Wielkie (2006-09-29)
Przetarg nieograniczony na "Transport materiałów drogowych" (2006-09-05)
Przetarg nieograniczony na "Zakup kruszywa drogowego". (2006-09-05)
Dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007. (2006-09-18)
Przetarg nieograniczony "Przebudowę ulicy Legionów w Wieliczce" (2006-09-01)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Mickiewicza w Wieliczce" (2006-09-01)
Przetarg nieograniczony na "Remont przewodów wentylacyjnych i dymowych ul. Klaśnieńska 28 w Wieliczce" (2006-09-08)
Uzupełnienie do przetargu na wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce - etap II (2006-09-12)
UNIEWAŻNIONY - Przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu POGÓRZE - wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej" - UNIEWAŻNIONY (2006-09-26)
Przebudowa drogi gminnej do Potaśni w Koninie (2006-08-29)
wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce - etap II (2006-09-12)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie instalacji wodociągowej zraszającej zieleń na Plantach Zamkowych w Wieliczce" (2006-08-28)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Podleśnej Wieliczce" (2006-08-28)
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę chodnika przy ul.Grunwaldzkiej w Wieliczce" (2006-08-28)
Przetarg nieograniczony na Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce (2006-08-22)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na: Remont Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce (2006-08-18)
Informacja o zawarciu umowy (2006-08-24)
Przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jutrzenki i ul. Jaworowej w Zaborzu (2006-08-23)
Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Łosie" (2006-08-16)
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2006/2007 (2006-08-16)
Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka" (2006-08-14)
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Jaworznej (2006-08-16)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 250.000 złotych na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (2006-08-10)
Remont drogi rolniczej „Pod Las” w Marcówce (2006-08-17)
Odbudowa drogi "Kaleń" w miejscowości Kobyłczyna (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Danielówka- Gąsiorki" w miejscowości Laskowa (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Jonikówka - Łaziska" w miejscowości Krosna (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Nad Karczmą" w miejscowości Krosna (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi "Górczyno - Podsoślina" w miejscowości Kamionka Mała (2006-08-16)
Przetarg nieograniczony na : „Dowóz dzieci do szkół z terenu (2006-08-17)
Przetarg nieograniczony na: ”Roboty drogowe - Modernizacja drogi gminnej (2006-08-09)
Remont i zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Wiejskie Kącina w miejscowosci Żeleźnikowa Wielka (2006-08-31)
Odbudowa po powodzi drogi "Rozpite- Dzioł" (Do Cichoniów) w miejscowości Laskowa (2006-08-16)
Wykonanie robót bduowlanych - budynek wielofunkcyjny w miejscowości Ujanowice (2006-08-10)
Przetarg na budowę Cmentarza Kommunalnego w Porębie Wielkiej - kontynuacja (2006-08-08)
Przetarg na przebudowę ul. Leśnej w Brzezince - nawierzchnia asfaltowa (2006-08-01)
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Dobrzykowice - PRZETARG POWYŻEJ 60000 EURO (2006-08-25)
Remont drogi gminnej „Do Króla” w Śleszowicach (2006-08-01)
Stabilizacja osuwisk wraz z liwkdiacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Żmiąca i Sechna (2006-08-16)
Przetarg na dostawę i montaż sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Rajsku (2006-07-28)
Odbudowa drogi do osiedla Porębscy w Porębie Wielkiej (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Krężele w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Cechy w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Mierniki w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Maciejki w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Korce w Niedźwiedziu (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Bekace w Koninie (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Grzędy w Koninie (2006-07-26)
Odbudowa drogi do osiedla Palace w Koninie (2006-07-26)
Roboty remontowe przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej (2006-07-26)
Remont ściany szczytowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Czernicy przy ulicy Brata Alberta 9 (2006-07-26)
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1 . (2006-07-25)
Uzupełnienie do SIWZ na zadanie pn. "Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II – ujęcie i stacja uzdatniania wody wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Tarnawa Górna" (2006-08-02)
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie instalacji wodociągowej zraszającej zieleń na Plantach Zamkowych w Wieliczce" (2006-07-25)
Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Gorzków" (2006-07-25)
Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi nr 119 w miejscowości Byszyce" (2006-07-25)
Przetarg nieograniczony na "utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka" (2006-07-25)
Przetarg nieograniczony na "Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych" (2006-07-25)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2006-07-28)
przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice - 3 (2006-09-04)
przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice - 2 (2006-09-04)
przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice - 1 (2006-09-04)
„Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - ujęcie i stacja uzdatniania wody wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Tarnawa Góra” (2006-08-02)
Przetarg na remont dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2006-07-31)
Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane - Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego (2006-06-30)
Remont mostu na potoku Palczyca km 1+900 w ciągu drogi gminnej Na Dąbrowy w miejscowości Marcówka (2006-07-14)
Remont drogi gminnej „Do Lotniska” w Zembrzycach (2006-07-12)
Remont chodnika przy ulicy Fabrycznej w Czernicy (2006-07-14)
remont dróg gminnych we wsi Wojnowice i Krzyków (2006-07-07)
„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej” (2006-07-05)
Roboty budowlane - ”Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu, na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego" (2006-06-30)
- Przetarg na budowę przejścia dla pieszych w Broszkowicach oraz przebudowa skrzyżowania wraz z budową azylu na przejściu dla pieszych w Rajsku (2006-07-07)
Roboty budowlane - Adaptacja z czesciową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego (2006-06-30)
Docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana instalacji, modernizacja kotłowni, przystosowanie pomieszczeń dla rehabilitacji osób, wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia od strony drogi Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej (2006-07-24)
Remont drogi gminnej „Do Króla” w Śleszowicach (2006-06-30)
przetarg nieograniczony na remont chodników w miejscowości Czernica (2006-07-03)
przetarg nieograniczony na dostawę 2000 ton tłucznia i 1000 ton klińca dla potrzeb Gminy Czernica (2006-07-03)
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w Tarnawie Dolnej (2006-06-22)
Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Słopnice (2006-07-12)
Przetarg na dostawę i montaż cyfrowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Oświęcim (2006-06-19)
Przetarg na kompleksową obsługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Kanalizacji Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część II (2006-06-16)
Przetarg ustny nieograniczony (2006-07-07)
Przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce. (2006-07-03)
Przetarg nieograniczony na skład, druk w prasie regionalnej i dystrybucję informacji promującej miasto i gminę Wieliczka pod tyt. "KRONIKA WIELICZKI", o objętości 1 kolumny w cyklu miesięcznym, w wydaniach wtorkowych (2006-06-16)
usługa (2006-06-14)
Zakład Komunalny Informuje (2006-06-05)
Sprzedaż działki budowlanej w obrębie Gajków (2006-07-04)
sprzedaż i dostawa betonu b-30 (2006-06-09)
konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych (2006-06-09)
sprzedaż i dostawa wyrobów betonowych (2006-06-09)
Zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Laskowa (2006-06-12)
rozbudowa szkoły (2006-06-29)
rozbiórka kanału odpływowego w miejscowości Dobrzykowice - II etap (2006-06-12)
remont drogi gminnej we wsi Wojnowice i Krzyków (2006-06-09)
przetarg na remont dróg gminnych (2006-06-09)
przetarg na remonty nawierzchni dróg gminnych w Gminie Czernica (2006-06-09)
budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w Dobrzykowicach (2006-06-08)
Przetarg na remont ul. Górniczej w Brzezince (2006-06-12)
Budowa sali gimnastycznej w Podobinie - etap I- roboty ziemne i fundamentowe (2006-07-14)
Przetarg na przebudowę ul. Leśnej w Brzezince - odwodnienie (2006-06-09)
Przetarg na kontynuację remontu ul. Brzozowej w Brzezince (2006-06-09)
roboty budowlane (2006-06-05)
Udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w wysokości 747.000 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (2006-06-02)
Przetarg na remont ul. Do Pomnika w Pławach (2006-06-01)
Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu ofertowego dla Hali sportowej przy Gimnazjum im Ks. Józefa Wożniackiego w Rytrze wraz z uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę i nadzorem autorskim (2006-06-05)
Wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku Przedszkola nr 2 w Miechowie (2006-06-02)
Przetarg na kompleksową obsługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Kanalizacji Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część II" (2006-05-30)
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Ożarach (2006-06-20)
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Doboszowicach (2006-06-19)
Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Tarnawie Górnej, oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Górna i Śleszowice (2006-05-30)
Odbudowa drogi do osiedla Talarki w Koninie (2006-05-29)
Odbudowa drogi do osiedla Woźne w Koninie (2006-05-29)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Stramy w Niedźwiedziu (2006-05-29)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Niedojady -Smaciarze w Podobinie (2006-05-29)
Odbudowa drogi do osiedla Moskały w Podobinie (2006-05-29)
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla gminy Kamieniec Ząbkowickiu (2006-05-29)
Wykonanie opracowania projektowo-kosztorysowego pn. „Likwidacja osuwiska „Cudziki” w Tarnawie Dolnej” (2006-05-25)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanej (2006-07-07)
Przetarg na remont ul. Piwnicznej i ul. Bocznej w Brzezince (2006-05-22)
Modernizację drogi do gruntów rolnych w osiedlu Górki w Tylmanowej (2006-05-22)
Modernizację drogi do gruntów rolnych w osiedlu Studzionki w Ochotnicy Górnej (2006-05-22)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Górki w Tylmanowej (2006-05-22)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Osobie w Ochotnicy Dolnej (2006-05-22)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Jamne w Ochotnicy Górnej (2006-05-22)
Odbudowę infrastruktury drogowej: remont drogi na Oś. Zagrody w Jordanowie; I etap (2006-05-16)
Przetarg na remont ul. Do Pomnika w Pławach (2006-05-15)
Przetarg ustny na najem lokali użytkowych w budynku gminnym w Rajsku przy ulicy Edukacyjnej usytuowanym na działce nr 1130/469 (2006-05-23)
Przetarg ustny na najem lokali użytkowych w budynku gminnym w Grojcu przy ulicy Głównej na działce nr 186/3 (2006-05-23)
Przetarg Ustny Nieograniczony (2006-05-26)
przetarg na sprzdaż działek w Dobrzykowicach (2006-05-19)
przetarg na sprzdaż działek w Dobrzykowicach (2006-05-19)
przetarg na sprzdaż działek w Dobrzykowicach (2006-05-19)
Sprzedaż działki budowlanej połozonej w Świerczyńcu przy ul. Krętej (2006-05-16)
Przetarg nieograniczony na budowę linii kablowych nN zasilających oświetlenie uliczne w Gminie Czernica. (2006-04-28)
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków. (2006-05-15)
Przetarg nieograniczony na remont wieży kościelnej w Byczeniu (2006-05-08)
Sprzedaż nieruchomości (działka i budynek byłej SP Skrzętla) (2006-06-02)
Sprzedaż nieruchomości (działka i budynek byłej SP Rojówka) (2006-06-02)
Uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg; remont dróg gminnych w Jordanowie (2006-04-27)
Budowa przepustu pod drogą wojewódzką w m. Tylmanowa os. Kłodne (2006-04-27)
Budowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w km 33+800 – 34+302 wraz z kanalizacja deszczową (2006-04-27)
Wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce (2006-05-31)
Przetarg na segregację surowców wtórnych z terenu Gminy Oświęcim (2006-04-20)
Rozbudowa Szkoły w Siedlcach roboty budowlano-instalacyjne (2006-05-22)
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miechowie na os. Gen Sikorskiego oznaczonej numerem porządkowym 13 (2006-06-12)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miechowie na Osiedlu Gen.Sikorskiego. (2006-05-09)
Docieplenie budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi (2006-04-19)
przetarg nieograniczony na rozbiórke kanału odpływowego w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica (2006-04-10)
wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku etap I (2007-03-30)
Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach etap II. (2006-04-06)
Budowa zewnetrznej sieci wodociągowej w Nadolicach Wilekich i Chrząstawie Małej. (2006-03-30)
Przetarg na kanalizację Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część II (2006-04-21)
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Spółdzielczej 12 w miejscowości Kamieniec Wrocławski na działce nr 493/3 (2006-04-07)
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków (2006-04-11)
Prace projektowe - ”Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Ropie" (2006-03-20)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Czernica (2006-03-17)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamieniec Wrocławski (2006-03-17)
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Szczawnica (2006-03-21)
Przetarg na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2006-03-17)
Sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości (2006-03-20)
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu (2006-03-24)
Remont cząstkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2006 (2006-03-03)
Wynajem lokalu użytkowego na terenie Miasta Miechowa (2006-02-22)
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 600 tys. złotych na okres 6 miesięcy (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu) (2006-02-20)
Modernizacja i wyposażenie Centrum Kultury w Korzennej (2006-03-28)
rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Laskowa (2006-03-09)
przetarg na sprzedaż działki w Nadolicach Wielkich (2006-04-07)
Dostawa produktów spożywczych dla stołówki szkolnej (2006-02-13)
„WYWÓZ I ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (2006-02-10)
Wykonanie termomodernizacji Miechowskiego Domu Kulturyw Miechowie wraz z wymianą pokrycia dachowego. (2006-03-09)
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Spółdzielczej 12 w miejscowości Kamieniec Wrocławski na działce nr 493/3 (2006-02-16)
Sprzedaż lokali w rokowaniach przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Wesołej w Miechowie (2006-02-24)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie (2006-02-03)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miechowie na Osiedlu Gen.Sikorskiego (2006-02-24)
Centrum Kultury Wsi Miechowskiej dokończenie budowy budynku remizy OSP w Nasiechowicach. (2006-03-07)
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Laskowa - autoklaw (2006-01-18)
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Laskowa - elektrokardiograf (2006-01-18)
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Laskowa - ultrasonograf (2006-01-18)
Sprzedaż 2 działek budowlanych w Dobrzykowicach (2006-02-13)
Dostawa opału do budynków mienia komunalnego w Jordanowie (2006-01-25)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wlk. (2006-02-10)
Przetarg na: Dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej (2006-01-19)
- Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych (2006-01-30)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2005/2006. (2006-01-16)
Sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej zlokalizowanej na działce 2021/4 (os. Sikorskiego) (2006-01-17)
Wynajem lokali biurowych (pokoi) w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie (2006-01-16)
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miechowie na os. Gen Sikorskiego oznaczonej numerem porządkowym 13. (2006-03-10)
rokowania na zbycie nieruchomości (2006-01-19)
„Sprzedaż oleju napędowego na rok 2006 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu” (2006-01-03)
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K1637 Harklowa - Tylmanowa odc. 12+327,5 – 24+655 (2005-12-23)
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K1637 Harklowa - Tylmanowa odc. 00+000-12+327,5 (2005-12-23)
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (2005-12-28)
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Korzenna (2005-12-21)
Świadczenie usług w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Korzenna (2005-12-15)
P R Z E T A R G U S T N Y (2005-12-19)
Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa - etap III - sieci rozdzielcze, grawitacyjne i przyłącza. (2005-12-12)
Montaż palników na owies w 42 gospodarstwach domowych (2005-12-09)
Przetarg na projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Grojec i Osady Stawy Grojeckie (2005-12-15)
przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wysokociśnieniowego (2005-12-09)
Dostawę soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem; ok. 250 ton, loco magazyn w Świerczyńcu (2005-12-07)
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grybów położonej w miejscowości Florynka (2005-12-12)
Diable skały furtka do rozwoju lokalnego – promocja zasobów krajobrazowych i kulturowych Gminy Korzenna (2005-12-08)
„UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO w kwocie 497.738 zł (2005-11-23)
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap II (piętro) (2005-12-02)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu (2005-12-16)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w kwocie 310.215 zł (2005-11-23)
Bankowa obsługa budżetu gminy zembrzyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi (2005-12-01)
sprzedaż działki nr 356 w Gajkowie (2005-12-16)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2005/2006 (2005-11-25)
Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych ze szkół, przedszkoli, domów kultury, remiz OSP, budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grybów oraz składowiska odpadów komunalnych w Białej Niżnej (2005-11-29)
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe o pojemności 7 i 10 m3 samochodem specjalistycznym tzw. "bramowcem" na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2005-11-29)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miechowie na oś. Gen. Sikorskiego. (2005-12-15)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 zł na okres 8 lat. (2005-12-15)
Dostawa produktów spożywczych dla stołówki szkolnej (2005-11-21)
zbycie nieruchomości (2005-12-08)
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Gajków (2006-01-10)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-29)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-29)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-29)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-28)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-28)
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - Dobrzykowice (2005-11-28)
Zimowe utrzymanie dróg gminych na terenie gminy Chełmiec (2005-11-14)
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miechowie na os. Gen Sikorskiego oznaczonej numerem porządkowym 13. (2005-11-30)
rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica - dla której prowadzona jest KW 25925 (2005-12-01)
rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica - dla której prowadzona jest KW 25925 (2005-12-01)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2005/2006 (2005-11-07)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajsku przy ulicy Skautów (2005-11-15)
Modernizację-przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Na Brzeziny w Jedlinie/Bojszowach (2005-11-02)
Przetarg nieograniczony na usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków i Jeszkowice (2005-11-02)
ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25.000 litrów (ogłoszenie z dn. 29.09.2005r) (2005-10-20)
rokowania na działkę nr 313/3 Nadolice Wilekie (2005-11-14)
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie (2005-11-15)
dożywianie dzieci (2005-10-25)
Diable skały furtka do rozwoju lokalnego; promocja zasobów krajobrazowych i kulturowych Gminy Korzenna (2005-10-31)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ,, Budowa wodociągu Chomranice , Krasne Potockie , Wola Marcinkowska " (2005-10-25)
przetarg na dostawę opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2005/2006 (2005-10-20)
przetarg na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2005/2006 (2005-10-20)
Opracowanie projektu budowlanego wodociągu dla osiedla mieszkaniowego w Białej Niżnej (2005-10-19)
Wykonanie modernizacji kotłowni na paliwo stałe w budynku wielofunkcyjnym OSP Nowe Bojszowy, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Ruchu Oporu 102 i przyłączenie jej do modernizowanej kotłowni (2005-10-17)
Dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej (2005-10-17)
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25.000 litrów (2005-10-20)
Wyposażenie laboratorium diagnostycznego w niezbędne odczynniki i materiały eksploatacyjne (rękawice, igły, pojemniki, probówki itp) (2005-10-20)
Dostawa opału ( węgla-orzech,gruby I,II , koksu) w sezonie grzewczym 2005/2006r (2005-10-12)
Centrum Kultury Wsi Miechowskiej dokończenie budowy budynku remizy OSP w Nasiechowicach. (2005-11-07)
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 309630 PLN (2005-10-13)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Gajków (2005-10-22)
„Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Zembrzyce” (2005-10-12)
Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie (2005-10-06)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap II. (2005-10-07)
Wymiana pokrycia dachowego Zespół Szkół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole 34-210 Zembrzyce (2005-10-06)
Odbudowa przepustu przez potok Klępowski w Tylmanowej (2005-10-06)
Rozbudowa budynku i placów dla potrrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej (2005-10-31)
Zakup serwera (2005-10-07)
Przetarg Ustny Nieograniczony (2005-10-17)
Remont dachu - wymiana pokrycia w budynku socjalnym w Stróżach. (2005-10-03)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami wg. poniższego wykazu, położonych w Miechowie na Osiedlu Gen.Sikorskiego. (2005-10-20)
Dostawa elementów z granulatu gumowego służącego do wykonania nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Binczarowej. (2005-09-29)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbudowa korpusu drogi ul. Sopotnicka w Szczawnicy (2005-11-30)
Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2005-09-30)
Rokowania na sprzedaż działek nr 313/10, 313/11 w obrębie Nadolic Wielkich (2005-10-14)
Rokowania na sprzedaż działek nr 313/8 i 313/9 w obrębie Nadolic Wielkich (2005-10-14)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Klępy-Zaziąbły (2005-09-26)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Lubańskie (2005-09-26)
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Jamne (2005-09-26)
Sprzedaż działek w Gminie Rytro 2005-10-10 (2005-10-10)
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych (2005-10-20)
Remont budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem na świetlicę wiejską wraz z doposażeniem w miejscowości Ujanowice (2005-09-19)
Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Laskowa (2005-10-11)
Wykonanie przyłączenia budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej (2005-09-19)
Remont drogi powiatowej nr 25319 Stróże-Polna związany z wykonaniem chodnika w miejscowości Polna (2005-09-16)
BUDOWA MONOLITYCZNEGO ZBIORNIKA ŻELBETOWEGO WODY PITNEJ Z ROBOTAMI SANITARNYMI W SŁOPNICACH (2005-09-12)
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w miejscowosci Florynka w km.: 29+200 - 30+485 (2005-10-12)
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwisk w miejscowości Polna, Kąclowa, Ptaszkowa wraz z projektem budowlanym zabezpieczenia - w 4 egz. (2005-09-12)
Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2005-09-09)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Doboszowicach i Sosnowej w gminie Kamieniec Ząbkowicki (2005-10-10)
Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w Pomianowie Górnym (2005-10-05)
Rokowania na zakup działki 313 i 3 ( za pijalnią) Nadolice Wielkie (2005-09-23)
Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (2005-09-12)
Przetarg na udzielenie kredytu (2005-09-12)
Budowa drogi dojazdowej do pól w Zagorzycach, długości 800 mb. (2005-09-08)
Budowa drogi dojazdowej do pól w Komorowie, długości 700mb. (2005-09-08)
Przebudowa i modernizacja drogi Bukowska Wola Parcela I, długości 300 mb (2005-09-08)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świdniku (2005-09-06)
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9 mln złotych na okres 3 miesięcy (2005-09-05)
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (2005-08-31)
studium wykonalności (2005-08-31)
Odbudowa drogi "Dębina" w miejscowości Kamionka Mała (2005-08-29)
Przebudowa drogi rolniczej "Wilczkówka - Góry" w miejscowości Laskowa (2005-08-29)
Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 w km 34+302,00 – 35+0,00 w miejscowości Tylmanowa, os. Kłodne (2005-09-02)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ożary i Doboszowice gmina Kamieniec Ząbkowicki (2005-09-28)
Przebudowa drogi rolniczej "Zagroda" w miejscowości Krosna (2005-08-29)
Przebudowa drogi rolniczej w Przyszowej-osiedle Okręglica o dł. 800 mb (2005-09-02)
Remont infrastruktury drogowej; usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe ; remont podbudowy , wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg Gawówka i Karczyska (2005-08-29)
Termoizolacja budynku remizy OSP w Tarnawie Dolnej (2005-08-24)
Remont drogi rolniczej „Żmije” w Tarnawie Dolnej (2005-08-25)
Przetarg na remont ul. Kolorowej w Babicach (2005-08-29)
Przetarg na remont ul. Sportowej w Brzezince (2005-08-26)
Roboty termomodernizacyjne. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Florynka (2005-08-19)
zbycie nieruchomości w Mystkowie (2005-09-08)
Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Oświecim (2005-08-23)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzezince przy ul. Leśnej wpisanej w KW 29 841 jako własność Gminy Oświęcim (2005-09-15)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Babicach przu ulicy Krakowskiej wpisanej w KW 1675 jako własność Gminy Oświęcim (2005-09-06)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zaborzu przu ulicy Jaworowej wpisanych w KW 28 862 jako własność Gminy Oświęcim (2005-09-14)
Przetarg na kontynuację budowy sali gimnastycznej w Rajsku wraz z instalacjami i oddaniem budynku do użytkowania (2005-09-15)
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr. 1 w Szczawnicy o salę gimnastyczną (2005-09-26)
Sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Chodorowa i Ptaszkowa (2005-08-26)
Wymiana stolarki okiennej na PCV w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przyszowej Gmina Łukowica (2005-08-16)
„Remont chodnika dla pieszych w ciągu tzw. ul. Kś. Kobyłeckiego w Zembrzycach” (2005-08-16)
dowóz uczniów do szkoły (2005-08-17)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:remontu nawierzchni ul. Połoniny na odcinku od skrzyżowania z ul.Sw.Krzyża do Al.1-go Maja w Szczawnicy (2005-08-16)
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków i Jeszkowice (2005-09-23)
Przetarg na wykonanie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w sołectwie Grojec przu ul. Czajki (2005-08-18)
Przetarg na wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy cmentarzu komunalnym w Rajsku (2005-08-16)
Przetarg na kontynuację budowy Domu Ludowego wraz z Remizą OSP w Harmężach z instalacjami i oddaniem obiektu do użytkowania (2005-09-12)
Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego w budynku w Harmężach usytuowanym przy ul. Borowskiego (2005-08-01)
Sprzedaż i dostawa książek dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, obejmująca 776 tytułów, o łącznej liczbie egzemplarzy 1569 (2005-08-22)
Wynajem nieruchomości na terenie Miasta Miechowa (2005-08-23)
Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łukowica w zakresie przebudowy dróg na terenie wsi Młyńczyska (2005-08-05)
Remont schodów wejściowych do budynku przychodni zdrowia w Śleszowicach (2005-08-10)
Rokowania na zakup działki nr 313/8 w Nadolicach Wielkich (2005-08-19)
Rokowania na zakup działki nr 313/9 w Nadolicach Wielkich (2005-08-19)
Rokowania na zakup działki nr 313/10 w Nadolicach Wielkich (2005-08-19)
Rokowania na zakup działki nr 313/11 w Nadolicach Wielkich (2005-08-19)
Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej UTP oraz sieci telefonicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Miechów w Miechowie (2005-08-22)
Zakup komputera ,drukarki,monitora i UPS (2005-08-04)
Przebudowa chodnika w Przyszowej - Gmina Łukowica (2005-08-04)
Przebudowa drogi rolniczej w PRZYSZOWEJ - osiedle "Okręglica" o dl. 800 mb (2005-08-04)
Sprzedaż lokali w rokowaniach u zbiegu ul. Wesołej i Jagiellońskiej w Miechowie (2005-08-26)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ożarach (2005-08-26)
II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości (2005-07-29)
Sprzedaż działki nr 99/6 w Ratowicach (2005-08-19)
Malowanie dachu w Szkole Podstawowej w Korzennej (2005-08-01)
Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tarnawie Dolnej (2005-08-02)
Ochrona Zlewni Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji gminy Zembrzyce etap II (2005-08-30)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z górną warstwą podbudowy na drogach w miejscowości Polna, Stróże, Siołkowa. (2005-07-29)
„Termoizolacja budynku remizy OSP w Tarnawie Dolnej” (2005-07-27)
Dostawa kontenerów na odpady komunalne (2005-07-26)
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Kąclowa (2005-07-25)
Przetarg na projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w Grojcu - Osada Stawy Grojeckie i pełnienie nadzoru autroskiego (2005-07-29)
Modernizacja zaplecza żywieniowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej - Centrum (2005-07-21)
Przebudowa chodnika w km 34+302,00 – 35+0,00 przy drodze nr 969 w osiedlu Kłodne w Tylmanowej (2005-07-21)
Przebudowa dróg w Gminie ŁUKOWICA: drogi gminnej Przyszowa;Zagórze dł. 750mb, drogi osiedlowej Roztoka w kier. Franczyk dł. 250 mb (2005-07-14)
Wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach: Biała Niżna (p.Brzezie), Binczarowa (droga Zawodzie), Chodorowa (droga Zagórze), Siołkowa (droga Zagórze Romanówka). (2005-07-15)
Sprzedaz działek budowlanych Czernica - przy szkole podstawowej (2005-07-26)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pielęgnacji pomników przyrody na terenie Parku Dolnego (2005-07-18)
Budowa ciągów komunikacyjnych (chodniki), ukształtowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej (2005-07-14)
Dowóz dzieci dop szkól na terenie gminy Czernica (2005-07-12)
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap I (parter) (2005-07-12)
Termomodernizacja budynku Miechowskiego Domu Kultury wraz z remontem dachu i wymianą okien. (2005-08-16)
Dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum w Miechowie w czasie trwania roku szkolnego 2005/2006 (2005-07-05)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Miechów w roku szkolnym 2005/2006 (2005-08-10)
Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego w budynku w Harmężach, ul. Borowskiego (2005-07-15)
Remont drogi "Michalakówka" w miejscowości Laskowa; (2005-06-30)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta niezabudowanej działki ewid. zmod. nr 1355 o powierzchni 0.2456 ha z obrębu (2005-07-26)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na najem (2005-06-14)
Sprzedaż działki nr 451/2 w obrębie Chrząstawa Wielka (2005-07-22)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową w miejscowościach: 1).Ptaszkowa; drogi "Bucze","Michalikówka","Lassowa" 2). Stara Wieś; droga "Karczyska". (2005-07-07)
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Korzenna (2005-07-07)
Budowa wieży widokowej na górze Jaworze. (2005-07-08)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:wymianę pokrycia dachu nad budynkiem remizy OSP w Szczawnicy (2005-07-11)
Sprzedaż działki nr 61/3 w Wojnowicach (2005-07-18)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i remont zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Biała Niżna w km 18+246,25-18+497,75. (2005-07-01)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miechowie Os. XXX Lecia PRL, z przeznaczeniem pod budowę garaży. (2005-07-22)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego (2005-06-21)
Dowóz uczniów do Gimnazjów i Szkól Podstawowych na terenie gminy Grybów. (2005-06-30)
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkol podstawowej i Gimnazjum w miejscowosci Krużlowa Wyżna (2005-06-28)
roboty budowlane (2005-08-03)
Modernizacja i adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej na warsztaty terapii zajęciowej (2005-08-01)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim i w Byczeniu (2005-07-13)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2005-06-27)
Odbudowa drogi "Łęg" w miejscowościach Laskowa i Jaworzna (2005-06-16)
Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego na budynku Domu Nauczyciela w Niedźwiedziu (2005-06-20)
Odbudowa drogi gminnej do Potaśni w Koninie (2005-06-20)
Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w Byczeniu (2005-07-13)
Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w Doboszowicach (2005-07-12)
Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie Górnym (2005-07-12)
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowie dla Gminy i Miasta Miechów Wykonanie obiektów związanych z biologicznym oczyszczaniem ścieków i gospodarką osadami ściekowymi wraz z rozruchem oczyszczalni. (2005-07-11)
Sprzedaż lokali w rokowaniach u zbiegu ul. Wesołej i Jagiellońskiej w Miechowie (2005-06-30)
Zakup komputerów wraz z drukarką laserową dla potrzeb Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Bojszowy (2005-06-14)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego (2005-06-10)
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi. (2005-06-09)
Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Zembrzycach od ul. Kś. Kobyłeckiego (2005-06-09)
zbycie nieruchomości (2005-06-27)
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro (2005-05-25)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na: Uszczelnianie sieci wodociągowej w ul.Głównej w Szczawnicy (2005-07-13)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Biała Niżna, Cieniawa, Krużlowa Wyżna, Kąclowa, Wyskitna. (2005-06-02)
Dostawa 2400 ton tłucznia i 600 ton klińca dla potrzeb gminy Czernica (2005-06-01)
przetrag nieograniczony powyżej 60 000 Euro (2005-06-22)
Przetarg na dostawę sprzętu sportowego (2005-06-02)
Remont kładki pieszo-jezdnej w miejscowości Florynka. (2005-05-30)
Działki budowlane (2005-06-16)
Sprzedaż działek budowlanych budowlanych (rzemieślniczych) (2005-06-09)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za przedszkolem) (2005-06-09)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2005-06-09)
Przebudowa drogi rolniczej "Orzełkówka" w miejscowości Kamionka Mała (2005-05-11)
Przebudowa dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA (2005-05-23)
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (2005-06-21)
remont po powodzi drogi w Kamionce Małej (2005-05-13)
Sprzedaż nieruchomości w Ochotnicy Dolnje (2005-05-30)
Wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy typu – notebook oraz monochromatyczne drukarki laserowe i drukarki atramentowe (2005-05-16)
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego (2005-05-26)
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, instalacji wod-kan i c.o., instalacji elektrycznej na zadaniu p.n. Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z lokali socjalnych, położony w M-ie (2005-05-12)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:odbudowy po powodzi drogi gminnej ul. Kunie i Partyzantów na odcinku 800 mb w Szczawnicy. (2005-05-20)
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro (2005-06-17)
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa - etap II. (2005-06-20)
Przebudowa dachu nad budynkiem głównym Szkoły Publicznej Gimnazjum w Szczawnicy – etap II wraz z instalacją odgromową dla całego obiektu (2005-05-20)
Wynajem lokali użytkowych na terenie Miasta Miechowa (2005-05-12)
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (2005-05-06)
Remont drogi "Zarąbki nad Skawcami" w Zembrzycach - usuwanie skutków powodzi (2005-05-17)
Odbudowa drogi "Do Boiska" w Marcówce - usuwanie skutków powodzi (2005-05-12)
nadzór inspektorski (2005-05-09)
Odbudowa drogi "Zbyciaki" w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi (2005-05-11)
Odbudowa drogi "Drabiki" w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi (2005-05-06)
sprzedaż i dostwa betonu (2005-05-09)
Odbudowa drogi "Sadki" w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi (2005-05-10)
remonty i modernizacje dróg (2005-05-09)
sprzedaż i dostawa betonu (2005-05-09)
Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Śleszowicach (2005-05-05)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: odbudowy po powodzi w roku 2004 drogi gminnej Oś. Połoniny” na długości (2005-05-09)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Miasta Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych ........ (2005-05-05)
Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38 (2005-05-30)
Modernizacja drogi gminnej do pól Janczurowski Potok w Ochotnicy Dolnej (2005-05-05)
Odbudowa drogi gminnej Zawodzie w Tylmanowej (2005-05-05)
Odbudowa drogi gminnej Tarchały w Ochotnicy Dolnej (2005-05-05)
Odbudowa zabezpieczeń drogi gminnej Młynne - Kotelniki w Ochotnicy Dolnej (2005-05-05)
Odbudowa zabezpieczeń drogi gminnej Jamne w Ochotnicy Górnej (2005-05-05)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg lokalnych na terenie miasta Szczawnica (2005-05-09)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na obsadę kwiatami rabat, donic, koszy na terenie miasta Szczawnica oraz bieżącego ich utrzymania (2005-05-09)
Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe - wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach: Kąclowa, Krużlowa Niżna, Wawrzka, Gródek. (2005-05-09)
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNA (2005-05-05)
przetarg nieograniczony (2005-04-29)
przetarg nieograniczony (2005-04-29)
Dostawa żwiru na drogi gminne i wewnętrzne (2005-04-25)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie Górnym (2005-05-11)
Sprzedaż 3 działek budowlanych w Dobrzykowicach (2005-05-05)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica obejmującego ul.Jaworki,Szachtową .... (2005-04-28)
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką. (2005-04-18)
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY SŁOPNICE (2005-04-18)
zbycie nieruchomości (2005-04-25)
Dostawa sadzonek drzew leśnych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów. (2005-04-07)
Sprzedaż działek budowlanych Nadolice Wielkie - przemysł, usługi, rzemiosło, handel (2005-04-25)
Sprzedaz działek budowlanych Czernica ( za przedszkolem) (2005-04-25)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2005-04-25)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Świerczyńcu. (2005-04-18)
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów zamknięcie sektora wschodniego (2005-05-23)
Powyżej 60.000 Euro - Remont drogi powiatowej nr 25404 Harklowa - Tylmanowa w Ochotnicy Górnej wraz z oznakowaniem turystycznym (2005-04-26)
wykonanie robót budowlanych w Klubie i sali WDK w Osieku (2005-03-30)
Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej (2005-05-04)
Udzielenie kredytu inwestycyjnego-pomostowego dla Gminy i Miasta Miechów (2005-05-05)
Przetarg na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim (2005-04-29)
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICZNEGO (2005-03-24)
Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z lokali socjalnych, położony w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34b (2005-05-11)
Wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy (2005-03-23)
Budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Cieniawa w km 147+750 - 149+050. (2005-04-27)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12,36 m2 na parterze w budynku przy ul.Zdrojowa 2 będącego własnością Miasta Szczawnica znajdującego się na działce ewid. zmod. nr 1467/2 na (2005-03-10)
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan wykończeniowy zamknięty. (2005-04-15)
STABILIZACJA OSUWISK WRAZ Z LIKWIDACJĄ SKUTKÓW W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ NA TERENIE GMINY LASKOWA W MIEJSCOWOŚCIACH LASKOWA, KAMIONKA MAŁA, KROSNA, ŻMIĄCA I SECHNA (2005-03-10)
Przebudowa drogi rolniczej w Świdniku- osiedle Wajdówka (2005-03-04)
POŻYTEK PUBLICZNY - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu (2005-03-18)
Koncepcja techniczna i ogólne studium wykonalności gospodarki ściekowej. (2005-03-01)
WYKONANIE PROJEKTU "KONCEPCJA TECHNICZNA I OGÓLNE STUDIUM WYKONALNOŚCI GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ" (2005-03-01)
Dostawa wyrobów betonowych - tj.: koryt ściekowych, przepustów drogowych oraz krat ażurowych żelbetowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Grybów. (2005-02-25)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Byczeniu (2005-03-22)
konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej (2005-03-04)
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Biała Niżna i Kącowa. (2005-02-15)
powyżej 60 000 EURO wywóz odpadów stałych (2005-03-02)
Sprzedaż działek budowlanych Nadolice Wielkie - przemysł, usługi, rzemiosło, handel (2005-02-25)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2005-02-25)
Sprzedaz działek budowlanych Czernica ( za przedszkolem) (2005-02-25)
zbycie nieruchomości (2005-02-24)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług geodezyjnych w 2005 roku dla potrzeb Urzędu Miasta Szczawnica (2005-02-15)
Modernizacja drogi gminnej do pól w Tylmanowej - Zawodzie (2005-02-11)
Budowa sieci wodociągowej we wsi Doboszowice gmina Kamieniec Ząbkowicki (2005-02-15)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Niedźwiedź (2005-01-31)
Wymiana stolarki okiennej w obiektach komunalnych Gminy ŁUKOWICA (2005-01-27)
Wykonywanie prac geodezyjnych na tereniegminy Czernica dla potrzeb Urzęduu Gminy Czernica (2005-01-26)
Publikacja ogłoszeń i informacji Urzędu Gminy Czernica w gazecie... (2005-01-26)
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Czernica (2005-01-26)
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006. (2005-01-24)
Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2005-02-15)
opracowanie dokumentacji geodezyjnej (2005-01-21)
Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim (2005-01-06)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Podobinie (2005-01-19)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie technicznym i ekonomicznym inwestycji i robót remontowo-budowlanych prowadzonych przez Urząd Miasta Szczawnica (2005-01-18)
Przetarg na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Oświęcim (2005-01-17)
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1,9mln złotych na okres 6 miesięcy (2005-01-14)
POŻYTEK PUBLICZNY - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - w obszarze promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym (2005-01-21)
POŻYTEK PUBLICZNY - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - w obszarze działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym (2005-01-21)
Przetarg publiczny ograniczony (2005-02-04)
Sprzedaż oleju napędowego na rok 2005 dla transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu (2004-12-31)
Sprzedaż działek gruntu (2005-01-21)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Szczawnicy (2004-12-30)
Ogłoszenie o naborze ofert (2005-01-31)
Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu (2005-01-06)
Wykaz nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości (2004-12-31)
Konserwacja oświetlenia ulicznego i zabudowy dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Bojszowy (2004-12-30)
Odśnieżanie dróg gminnych (2004-12-23)
Usuwanie odapdów komunalnych (2004-12-20)
II rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Międzyrzeczu (2005-01-14)
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica (2005-01-06)
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica (2005-01-06)
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica (2005-01-06)
przedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Czernica (2005-01-06)
Przetarg na wykonanie oświetlenia ulicy Piwnicznej w Brzezince (2004-12-17)
Zimiwe utrzymanie dróg gminnych (2004-12-22)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Świerczyńcu (2005-01-07)
zbycie nieruchomości (2005-01-10)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2005-01-18)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w gminie Kamieniec Ząbkowicki (2005-01-17)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w gminie Kamieniec Ząbkowicki (2005-01-14)
roboty budowlane - stolarka okienna (2004-12-20)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica na wykonanie dokumentacji budowlanej sieci magistralnej z ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Szczawnicy (2004-12-13)
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. lokali mieszkalnych (2004-12-28)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chałupki (2004-12-29)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sosnowej (2004-12-29)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-12-29)
Przetarg na remontu ul. Brzozowej w Brzezince (2005-01-07)
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006. (2004-12-14)
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2004-12-13)
Modernizacja drogi w Łukowicy; osiedle Zawada w kier. Dyrek, odcinek dł. 400 mb (2004-12-02)
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych (2004-12-03)
Odbudowa drogi gminnej Gorcowe w Ochotnicy Dolnej (2004-12-03)
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoł na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki (2004-11-23)
Przebudowa drogi w Łukowicy; osiedle centrum w kier. Kowalczyk, Nalepa, odcinek dł. 500 mb (2004-11-25)
Przetarg nieograniczony na zakup pieciu zestawów komputerów (2004-11-23)
dostawa samochodu pożarniczego (2004-11-25)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 60 000 euro. (2004-11-22)
wynajem nieruchomości (2004-11-18)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (2004-11-30)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozdziele (Lipniczka)" (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozpite" (2004-10-29)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-11-26)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica wykonanie projektu prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej likwidacji osuwiska w rejonie ulic Sopotnicka, Sw.Krzyża,Brzyzki, potoku Sopotnickiego na terenie miasta (2004-11-12)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Jaworzna - Mordarka" (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Kamionka Mała - Rozdziele" (Nagórze) (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Krosna - Żmiąca - Strzeszyce" (2004-10-29)
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 28 700 złotych na realizację odbudowy dróg do osiedli Napory w Koninie i Ostra w Porebie Wielkiej w 2004 roku (2004-11-05)
Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w wysokości 214 900 złotych na realizację zadań nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2004 roku (2004-11-05)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap I. (2004-11-04)
Wydawanie miesięcznika - gazety lokalnej "Nasza Rodnia" w latach 2005 - 2007 (2004-11-30)
"Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy" (2004-11-02)
odsnieżanie dróg gminnych (2004-11-04)
Rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką 802/9 w Brzezince, ul. Leśna (2004-11-16)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rajsku przy ulicy Przesmyk i Skautów połączonych z ulicą Pszczyńską (2004-11-16)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci za biletami miesięcznymi z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego (2004-10-25)
Przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych położonych w Zaborzu przy ul. Grojeckiej oraz Stacji Uzdatniania Wody (2004-10-29)
Zakup samochodu (2004-10-28)
dzierzawa nieruchomości (2004-11-10)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy dachu nad budynkiem głównym Szkoły Podstawowej nr.2 w Szczawnicy (2004-10-25)
Zakup opału na sezon grzewczy 2004 - 2005 do szkół na terenie Gminy Lyski (2004-10-21)
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE, UL. PÓŁNOCNA 9b (2004-10-14)
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE, UL. PÓŁNOCNA 9b (2004-10-11)
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE, UL. PÓŁNOCNA 9b (2004-10-11)
Chodnik dla pieszych wraz z kanalizacją oraz przebudową ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej (2004-10-06)
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LASKOWEJ I UJANOWICACH (2004-09-27)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni ul. Połoniny w Szczawnicy (2004-10-07)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci za biletami miesięcznymi z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki (2004-10-08)
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Cieniawa i Ptaszkowa, km 150+038,25 - 150+100 Cieniawa, km 150+266 - 150+327,50 Ptaszkowa. (2004-10-07)
Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych na budowe kanalizacji sanitarnych w gminie Golczewo (2004-10-11)
Zakup opału na sezon grzewczy 2004-2005 do szkół na terenie Gminy Lyski (2004-10-06)
Remont dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Adamowicach i Szkoły Podstawowej w Pstrążn (2004-10-06)
Remont dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Adamowicach i Szkoły Podstawowej w Pstrążn (2004-10-06)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-10-08)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie Górnym (2004-10-08)
Roboty wykończeniowe szkoły w Waksmundzie (2004-11-08)
Udzielenie i obsluga kredytu długotermoinowego inwestycjnego w wysokości 353.800 zł (2004-09-23)
zbycie nieruchomości (2004-09-27)
Odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2004-09-30)
Odbudowa nawierzchni drogi rolniczej w Lyskach (2004-09-23)
Remont drogi gminnej ulica Szeroka w Bojszowach (2004-09-27)
Sprzedaż działek budowlanych (2004-10-08)
Zakup opału na sezon grzewczy 2004-2005 do budynkó administrowanychprzez UG Lyski (2004-09-23)
Sprzedaż działek budowlanych w Czernicy (za przedszkolem) (2004-09-28)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2004-09-28)
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica na dostawę oleju opałowego na okres grzewczy 2004/05 r dla potrzeb Urzędu Miasta Szczawnica (2004-10-04)
remonty cząstkowe dróg gminnych (2004-09-23)
Przetarg na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Oświęcim w latach 2005-2007 oraz jednostek będących dysponentami niższego stopnia (2004-10-25)
roboty budowlane (2004-09-28)
Przetarg nieograniczony na : Roboty budowlane - "PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU I POMIESZCZEŃ OŚRODKA ZDROWIA W ROPIE W RAMACH LIKWIDACJI BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " (2004-09-17)
Przetarg nieograniczony - na modernizację - odbudowę drogi gminnej nr 646 w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-09-16)
Ogłoszenie - nabór ofert do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki w latach 2004-2006 (2004-09-16)
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu termomodernizacyjnego (2004-09-13)
Drugi przetarg ustny niegraniczony (2004-09-06)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (2004-09-06)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Grybów. (2004-10-08)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-09-10)
Ogłoszenie do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Kamieniec Ząbkowicki (2004-08-31)
Remont drogi rolniczej "Pańskie pola" w miejscowości Cieniawa - wykonanie nawierzchni bitumicznej. (2004-09-06)
REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LASKOWA - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (2004-08-27)
Zaciągnięcie kredytu na budowę Szkoły Podstawowej w Zwonowicach na kwotę 600.000,00 zł. (2004-10-19)
MODERNIZACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SEKRETARIATU URZĘDU GMINY BOJSZOWY (2004-08-30)
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BOJSZOWACH (2004-08-31)
Przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni chodnika w ul. Jana Wiktora w Szczawnicy. (2004-08-26)
Przetarg na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy (2004-08-25)
Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 225/11, 225/21, 211/14, 211/24 w obrębie wsi Czernica (2004-09-03)
Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg na terenie Gminy Czernica emulsją asfaltową i grysem (2004-09-02)
Budowa kanalizacji sanitarnej zad. 1 ulica Dworcowa w Suminie (2004-10-08)
Ukończenie budowy szkoły podstawowej w Zwonowicach (2004-10-05)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pomianowie Górnym (2004-08-20)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-08-20)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu Ząbkowickim (2004-08-25)
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lyski od dnia 01.09.2004 r. do dnia 24.06.2005 r. (2004-08-20)
Przetarg na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do budynku Domu Ludowego w Harmężach (2004-08-23)
Przetarg na wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych przyłączy domowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w sołectwie Harmęże (2004-08-20)
Przetarg na dostawę i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - aluminiowej do sali gimnastycznej w Rajsku (2004-09-24)
Wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń sali gimnastycznej, biblioteki oraz sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej (2004-08-19)
Budowa asfaltowego boiska sportowego w miejscowości Polna. (2004-08-19)
Przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej dla obszaru ul.Pod Sadami (2004-08-23)
przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni (2004-08-23)
Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół dla potrzeb Samorządowego Przedszkola w Ujanowicach (2004-08-25)
Rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami 236/89, 236/88 położonych w Zaborzu (2004-08-16)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rajsku, ul. Pszczyńska (2004-09-07)
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 802/1, 802/9 w Brzezince (2004-09-07)
Dostawa opału (węgla i koksu) do Urzędu Gminy w Krościenku n.D, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz szkół podstawowych. (2004-08-16)
dowóz uczniów na trasach:Klimkówka- Ubiad-Zespół Szkół w Wielogłowach -Klimkówka,Kurów-Zespół Szkół w Wielogłowach -Kurów,Dąbrowa \ (2004-08-10)
Przetarg na wykonanie boiska do koszykówki w sołectwie Stawy Monowskie (2004-08-13)
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiegi i Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej (2004-08-12)
Przetarg na udzielenie kredytu (2004-09-13)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. (2004-08-03)
Remont dachu na budynku OSP w Zwonowicach (2004-08-10)
Remont drogi gminnej ulica Chmielna w Bojszowach (2004-08-10)
Remont drogi gminnej ulica Graniczna w Bojszowach Nowych (2004-08-10)
Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lyskach (2004-10-04)
Sprzedaż działek budowlanych Nadolice Wielkie - przemysł, usługi, rzemiosło, handel (2004-08-11)
Sprzedaz działek budowlanych Czernica ( za przedszkolem) (2004-08-10)
Sprzedaż działek budowlanych Czernica (za szkołą) (2004-08-11)
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej -I ETAP (2004-09-10)
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej -I ETAP (2004-09-10)
B2-20-0126 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Czernicy (2004-07-27)
REMONT DACHU NA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA MAŁA (2004-07-27)
Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół dla potrzeb Samorządowego Przedszkola (2004-07-27)
REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻMIĄCA (2004-07-27)
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu (2004-08-24)
Przetarg nieograniczony na Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Szczawnica (2004-08-30)
Roboty drogowe-Modernizacja drogi gminnej "Za Wodą" w Ropie (2004-07-30)
Budowę asfaltowego boiska sportowego w miejscowości Polna. (2004-07-29)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i osiedlowych (2004-07-28)
Remont posadzek w Szkole Podstawowej w Klęczanach (2004-07-27)
Remont posadzek w Zespole Szkół w Chełmcu (2004-07-27)
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (2004-07-26)
zbycie nieruchomości (2004-07-19)
Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminie Oświęcim (2004-07-28)
Przetarg na wykonanie boiska do koszykówki w sołectwie Stawy Monowskie (2004-07-23)
Przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągu komunalnego w ul. Szlachtowskiej (2004-07-26)
Przetarg nieograniczony na remont budynku komunalnego OSP w Szczawnicy ul. Szalaya 84 (2004-07-26)
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 236/89, 236/88 w Zaborzu (2004-07-29)
Przetarg na samochód (2004-07-15)
Sprzedaż nieruchomości gminy Golczewo (2004-07-14)
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 969 w Krościenku n.D (2004-08-12)
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Kąclowej i Wawrzce. (2004-07-13)
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Stróże" projektowanej na działkach nr 663, 660, 659 położonej w Stróżach. (2004-07-12)
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005 (2004-07-07)
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie gminy Grybów. (2004-07-12)
sprzedaż działki nr 428/4 o pow. 200m2 w obrebie Chrząstawa Mała/ przetarg ograniczony / (2004-07-06)
Sprzedaż działki nr 334/2 o pow. 1457 m2 w obrębie Chrząstawa Wielka (2004-07-06)
Sprzedaż nieruchomości gminy Golczewo (2004-07-07)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze koło "Romanka" w miejscowości Florynka. (2004-07-02)
Dostawa dźwigu towarowego i jego montaż wraz z konstrukcją szybu oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych z tym związanych w budynku Publicznego Przedszkola w Czernicy. (2004-06-30)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzezince, ul. Leśna (2004-07-05)
Sprzedaż działek usługowo - przemysłowych w Nadolicach Wielkich (2004-06-23)
Sprzedaz działek budowlanych we wsi Czernica (2004-06-23)
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej. (2004-07-05)
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach. (2004-07-05)
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone w dniu 18 czerwca 2004r. (2004-06-15)
Przetargi ustne nieograniczone w dniu 18.06.2004r. (2004-06-15)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan surowy otwarty (bez stanu zerowego). (2004-07-30)
organizacja wakacyjnego pobytu dzieci nad morzem (2004-06-18)
Przetarg nieograniczony na roboty drogowe (2004-06-17)
Usuwanie szkód powodziowych, remont dróg na terenie Gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowych. (2004-05-31)
Dostawę 215 sztuk nowych płyt żelbetowych, drogowych, o wymiarach 300cm x 100 cm x 15cm z betonu klasy B-25 na Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej. (2004-06-14)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Siołkowa, Stróże, Biała Niżna, Kąclowa - gmina Grybów. (2004-06-14)
Odbudowanie zniszczonej nawierzchni drogi gminnej ul. boczna Staszowa odcinek 0,2 km. (2004-05-20)
Zakup 800 ton klińca i 800 ton tłucznia dla potrzeb gminy Czernica (2004-06-08)
Zapytanie ofertowe (2004-06-18)
Przetarg nieograniczony na odbudowanie zniszczonej nawierzchni drogi gminnej ul. Skotnicka (2004-06-08)
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest (2004-06-04)
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (2004-06-02)
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami we wsi Kamieniec Wrocławski (2004-07-05)
Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dl wsi Adamowice, Raszczyce, Żytna - Gmina Lyski (2004-06-03)
Przetarg nieograniczony o szacunkoej wartości poniżej 60.000 EURO na "odbudowę mostu na potoku Roztoka Wielka w m. Rytro (2004-05-31)
opracowanie dokumentacji studni głębinowej (2004-05-25)
Obdudowa drogi gminnej Osobie (2004-05-27)
Obdudowa drogi gminnej Forendówki - Holina (2004-05-26)
Modernizacja sali gimnastycznej Czernica (2004-06-29)
Prace projektowe – „Wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Ropa w miejscowości Ropa". (2004-05-21)
Roboty drogowe – „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa Łosie i Klimkówka". (2004-06-01)
działka budowlana w Chrząstawie Wielkiej (2004-05-19)
Budowa sieci tłoczno-rozdzielczej - wodociąg Siołkowa. (2004-05-14)
Wykonanie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Agronomówki oraz Wiejskiego Domu Kultury w Krużlowej Wyżnej. (2004-05-12)
Remont nawierzchni dróg asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko n.D (2004-05-12)
Drugie przetargi ustne nieograniczone (2004-05-04)
Pierwsze Przetargi Ustne Nieograniczone (2004-04-26)
Remont drogi "Chałpiska k. Augustyna" w miejscowości Jaworzna (2004-05-06)
Remont drogi "Oborzyska" w miejscowości Kamionka Mała (2004-05-06)
Modernizacja kotłowni w budynku Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (2004-05-06)
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grybowie. (2004-05-07)
wykonanie studni głebinowych (2004-05-07)
udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego złotówkowego dla potrzeb Gminy czernica (2004-05-04)
sprzedaż i dostawa betonu b-30 (2004-05-05)
sprzedaż i dostawa wyrobów betonowych (2004-05-05)
usługi załadunkowo-transportowe (2004-05-05)
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Międzyrzecze ul. Barć, Sportowa, Gromadzka w Gminie Bojszowy (2004-04-30)
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krużlowej Niżnej (2004-04-28)
Tereny pod przemysł, handel, uslugi - wyjatkowa okazja (2004-04-26)
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika o długości 1285 mb w zdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Florynka. (2004-04-27)
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez OSP, WOK i Ośrodek Zdrowia w Ochotnicy Górnej (2002-04-23)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tylmanowej (2004-04-23)
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej - Centrum (2004-04-23)
Golczewo ul Zwyciestwa 38 (2004-04-09)
Golczewo ul Niepodległości 35 (2004-04-09)
Nieruchomosci przeznaczone do sprzedaży (2004-04-09)
Docieplenie scian zewnętrznych budynku OSP w Niedxwiedziu (2004-04-23)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką 236/89 oraz 236/88 w Zaborzu (2004-04-23)
Budowa drogi rolniczej Młynne-Folwark (2004-04-21)
Sprzedaż działki nr 352/2 w Gajkowie (2004-04-21)
ADMINISTROWANIE, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO "UJANOWICE - KOBYŁCZYNA" (2004-04-19)
Odbudowa drogi do osiedla HALAMYY w Porębie Wielkiej (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla STARMACHY w Porębie Wielkiej (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla CICHORZE w Porębie Wielkiej (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla RAPTY w Podobinie (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla RZEŹNICZAKI w Podobinie (2004-04-14)
Odbudowa drogi do osiedla MAJERZE w Koninie (2004-04-14)
remont po powodzi drogi "Sapałówka" (2004-04-09)
remont drogi "Droga boczna Plebańskie" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Głodówka" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "koło Królewskiego" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi " Surmówka- Zakówka" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Za Kościół" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Zalesie" (2004-04-09)
remonty i modernizacje dróg (2004-04-09)
nadzór inspektorski nad remontami dróg (2004-04-09)
Zmiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Laskowej (2004-04-08)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2004-04-02)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2004-04-02)
Remont dróg na terenie gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowej. (2004-04-07)
Dostawa autobusu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. (2004-03-31)
Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ulicy Rzuchowskiej 27, 29 i Wygony 1, 2 w Dzimierzu (2004-03-26)
Dokończenie budowy sai gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie (2004-05-04)
Wykonanie instalacji C.O. i wod-kan. (2004-03-30)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA (2004-03-23)
Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej schodów na baszcie zamkowej w Golczewie (2004-03-25)
Budowa sali gimnastycznej we Florynce - stan wykończeniowy. (2004-03-19)
Budowa Kładki pieszo-jezdnej na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Biała Niżna. (2004-03-23)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych: zadanie 1. ul. Kamionki w Lyskach dł. 1780 mb. zadanie 2. ul. Leśna w Żytnej dł. 850 mb. (2004-03-11)
Przetarg na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Oświecim (2004-03-12)
Przetarg na bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Oświęcim w roku 2004 (2004-03-23)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. Lokali mieszkalnych objętych kw. 117605 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, prowadzoną dla działki ewid. zmod. nr 124/3 o powierzchni 0.0557 ha położonej w Szczawnicy przy ul.Jaworki 13a.... (2004-03-18)
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat działki ew. nr 728 położonej w m. Laskowa (2004-03-23)
Wynajem nieruchomości stanowiących własnośc komunalną Gminy (2004-03-23)
wykonanie ocieplenia oraz tynków zewnętrznych (2004-03-02)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką 210/83 w Zaborzu, ul. Grabowa (2004-03-16)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sosnowej nr 19 (2004-03-04)
dostawa oleju opałowego (2004-02-20)
dostawa oleju opałowego (2004-02-20)
Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Ropa (2004-02-26)
Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjno-kartograficzne w 2004 roku (2004-02-27)
Przetarg nieograniczony na usługi związane z wyceną nieruchomości w 2004 roku (2004-02-27)
wykonanie robót wykończeniowych – wewnętrznych (2004-02-17)
Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Krościenko n.D (2004-02-16)
Przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Szczawnica (2004-03-16)
Przetarg na wykonanie obsady kwiatami rabat, donic, koszy oraz bieżące ich utrzymywanie na terenie miasta Szczawnica (2004-03-16)
Wykonanie instalacji C.O. i wod-kan.oraz kolektorów (2003-02-12)
Przetarg na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Oświęcim (2004-02-20)
obsługa geodezyjna UG Ochotnica Dolna (2004-02-11)
dostawa oleju opałowego (2004-02-11)
Przetarg na wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy Oświęcim w roku 2004 (2004-02-12)
Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej dla miejscowości Bojszowy Nowe, Świerczyniec i dzielnicy Dąbrowa w Gminie Bojszowy (2004-03-22)
Budowa pompowni nr P-3 dla kanalizacji podciśnieniowo - ciśnieniowej oraz części zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej dla miejscowości Bojszowy Nowe w Gminie Bojszowy (2004-03-22)
Zimowe utrzymanie dróg w Podobinie (2004-01-20)
przetarg dwustopniowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków dla gminy Łabowa" (PKWiU:45.21.41) (2004-02-24)
zimowe utrzymanie dróg (2004-01-09)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 15 stycznia 2004 roku (2004-01-12)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, odbędzie się 15 stycznia 2004 roku (2004-01-12)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 15 stycznia 2004 roku (2004-01-12)
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych (2004-01-12)
Oczyszczanie miejsc publicznych na terenie gminy Bojszow (2004-01-20)
Wywóz kontenerów na odpady komunalne typ KP-7 i KP-10 na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2004-01-08)
dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tylmanowej (2003-12-30)
Dowóz uczniów do Gimnazjum w Niedźwiedziu (2003-12-29)
Przetarg dwustopniowy na wykonanie prac geologicznych, geodezyjnych oraz zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami, kanalizacją,stacją uzdatniania wody, wodociągiem dla całej Gminy Ropa (2003-12-22)
Wywóz odpadów ogólno komunalnych z terenu Gminy Niedźwiedź (2003-12-22)
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ ZADAŃ W LATACH 2004/2008 PRZY UDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH (2004-01-31)
"KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I ZABUDOWA DODATKOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BOJSZOWY W 2004 ROKU." (2003-12-31)
Na dostawę materiałów biurowych na rok 2004 dla potrzeb Urzędu Miasta (2003-12-30)
Obsługa komunikacyjna dla Gminy Bojszowy na lata 2003-2006, (2003-12-23)
Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Lyski oraz jednostek organizacyjnych Gminy (2003-12-19)
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gościnnej w miejscowości Bojszowy (2003-12-10)
Wykonanie II etapu muru w os. Paluchy Czeczugi w Tylmanowej (2003-12-02)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie (2003-12-03)
Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, które odbędą się 2 grudnia 2003 r. (2003-11-28)
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 2 grudnia 2003 r. (2003-11-28)
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni (2003-11-18)
Studium uwarunkowań i zkierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (2003-11-14)
dostawa sprzętu komputerowego (2003-11-12)
Przetarg ustny nieograniczony (2003-11-07)
na wykonanie sieci przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Romów przy ul. Szlachtowskiej w Szczawnicy (2003-10-23)
zimowe utrzymanie dróg (2003-10-23)
budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Krzyżówka, km.62 + 0.31.61 - km 62 + 129.08 (2003-10-22)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociagu w miejscowości Poreba Wielka - II etap (2003-10-15)
Przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m-ści Wysoka Kamieńska, który odbędzie się 17.10.2003 r. (2003-10-17)
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi Dobrzykowice (2003-10-17)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozdziele (Lipniczka) (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Jaworzna - Mordarka (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Kamionka Mała - Rozdziele (Nagórze) (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Krosna - Żmiąca - Strzeszyce (2003-10-15)
Zaproszenie Wójta Gminy Grybów do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów ZSB "Stolbud Grybów" (2003-10-11)
Zimowe utrzymanie dróg - Rejon II (2003-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg - Rejon I (2003-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg - Rejon III (2003-10-23)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2003-10-23)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 17 października 2003 r (2003-10-14)
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 13.10.2003 r. (2003-10-09)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 09.10.2003 r. (2003-10-06)
wykonanie kotłowni wraz z inst. c.o. (2003-10-13)
budowę kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej - etap I (2003-10-08)
Odbudowa mostku w os. Szymany w Ochotnicy Dolnej (2003-10-07)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zatorze przy ul.Krakowskiej, oznaczonej jako dz.122 w obrębie 4 w Zatorze, o powierzchni 0,0361 ha, objętej KW 40505, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. (2003-09-30)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Podolszu, oznaczonej jako pgr 1037/4, o powierzchni 0, 1633 ha, objętej KW 24399, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. (2003-09-30)
Wykonanie sieci przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Romów przy ul. Szlachtowskiej w Szczawnicy. (2002-10-13)
Wymiana stolarki okiennej (2003-09-30)
dzierżawa działek ew. nr 816 i 819 (2003-10-17)
dzierżawa działki ew. nr 728 (2003-10-17)
zakup samochodu osobowego nowego, ogólnego przeznaczenia wyposażonego w silnik diesel o pojemności skokowej cylindra od 1500 cm KAT do 2000 cm KAT, czterokołowego z napędem na jedną oś - dla potrzeb gminy Chełmiec wraz z zakupieniem przez Oferenta (2003-10-10)
Remont drogi gminnej ulica Słoneczna w Bojszowach (2003-10-08)
Przetarg nieograniczony na zakup z dostawą do miejsca przeznaczenia sprzętu komputerowego i oprogramowania przystosowanego do pracy w sieci komputerowej posiadającej stały dostęp do internetu (2003-09-26)
Wykonanie lini kablowej od stacji trafo do budynku szkoły podtawawowej wraz z podłączeniem pompy ciepła. (2003-09-22)
Budowa chodnika (2003-09-23)
Przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu przebudowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Św. Jana 41 w Bojszowach. (2003-09-30)
REMONT DROGI "ŁAGOSZÓWKA - PRZYCZKI" (2003-09-17)
wentylacja kuchni (2003-10-06)
Wykonanie projektu na kładke pieszo-jezdną w miejscowości Krużlowa (2003-09-19)
Adaptację parteru na cztery mieszkania (2003-09-25)
wykonanie remontu ul. Zawodzie (2003-09-11)
przetarg nieograniczony na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. (2003-09-19)
zapytanie o cenę 1 l. oleju opałowego (2003-09-08)
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30000 euro - modernizacja kotłowni węglowej dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Halasach (2003-10-03)
Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź (2003-09-10)
budowa sali gimnastycznej (2003-09-30)
Dzierżawa Parkingu w Pieninach (2003-09-19)
Przetarg na zbycie nieruchomości (2003-08-09)
REMONT DROGI "JONIKÓWKA - ŁAZISKA" W MIEJSCOWOŚCI KROSNA (2003-08-29)
Przetarg ustny - Sprzedaż działek budowlanych położonych w Bojszowach przy ul. Szyszkowej. (2003-09-01)
Remont ulicy Zawodzie (2003-09-04)
Remont odcinka drogi ulicy Połoniny (2003-09-04)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
Świadczenie usług tranportowych w zakresie dowozu dzieci z terenu Jaworek,Szlachtowej ,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy (2003-09-02)
Wykonanie drogi dojazdowej do pól w Szczawnica-Brzyzki (2003-09-02)
ponowne zaproszenie do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałow ZSB "Stolbud-Grybów" sp z o o" (2003-08-22)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 Euro na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216037 w m. Łuby. (2003-09-01)
Przetarg nieograniczony poniżej 30000 EURO na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 0216062 w miejscowości Sitno (2003-09-01)
ODBUDOWA PO POWODZI MOSTKU DO OSIEDLA "STRYCZKÓWKA" W LASKOWEJ (2003-08-21)
remont chodnika (2003-09-09)
Odbudowa drogi do osiedla SMAGI w Podobinie (2003-08-22)
nauczanie języka angielskiego w placówkach oświatowych na terenie gminy Laskowa (2003-08-13)
Odbudowa drogi rolniczej Pańskie w Porębie Wielkiej (2003-08-13)
Odbudowa drogi do osiedla Cechy w Niedźwiedziu (2003-08-13)
Odbudowa drogi do osiedla Pudły w Podobinie (2003-08-13)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Kurki w Porębie Wielkiej (2003-08-13)
Modernizacja drogi rolniczej "Na Kiczerę" w miejscowości Florynka (2003-08-18)
Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Grybów (2003-08-20)
Wykonanie tynków zewnętrznych i obróbek blacharskich - Dom Wiejski w Kąclowej (2003-08-19)
Zaproszenie do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów ZSB "Stolbud Grybów" sp. z o.o. (2003-08-08)
Wykonanie przełączenia i wpięcie budynków do kolektora sanitarnego w miejscowości Tylmanowa (2003-08-08)
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół (2003-08-08)
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do zespołu szkół w Laskowej i Ujanowicach (2003-08-05)
Budowa wodociagu gminnego (2003-08-08)
Opracowanie dokumentacji projektowej (2003-08-01)
Przetarg nieograniczony na prowadzenie składowiska odpadów stałych w Kośmidrach (2003-09-02)
Przetarg nieograniczony na remont dróg dotkniętych klęską żywiołową \ (2003-08-14)
Montaż urządzeń technologicznych i zasilanie n.n w zbiorniku nr.8, oraz uzbrojenie techniologiczne i energetyczne odwiertów studziennych P-11, P-12,P-14, i P-15 a także ogrodzenie studni w miejscowości Siołkowa (2003-08-29)
Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Białej Tarnowskiej - km.69+880 w miejscowości Biała Niżna (2003-08-01)
Odbudowa drogi do osiedla Krężele w Niedźwiedziu (2003-07-28)
Odbudowa drogi do osiedla Garłyty w Koninie (2003-07-28)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koninie IV etap (2003-07-28)
DOSTAWA WYPOSAŻENIA SZKOLNEGO DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KROŚCIENKU N.D (2003-07-29)
Sprzedaż działek budowlanych Dobrzykowice (2003-07-24)
usługi i roboty budolane (2003-07-25)
Opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Grybów. (2003-07-24)
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów ZSB "Stolbud-Grybów" (2003-07-21)
opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociągu Konina I etap (2003-07-15)
Wykonanie remontu kładki dla pieszych nad torami Dworca PKP w Oświęcimiu - konstrukcja stalowa obiektu (2003-07-24)
Dostawa mieszanki granitowej (2003-07-14)
Remont drogi Kamieniec Wrocławski (2003-07-14)
usługi - dokumentacja dla kolektora sanitarnego (2003-07-10)
Sprzedaż działek budowlanych w Wojnowicach (2003-07-04)
Sprzedaż działki budowlanej w Nadolicach Wielkich (2003-07-04)
Sprzedaz działek budowlanych W Gajkowie (2003-07-04)
SDprzedaz działek budowlanych w Chrzastawie Wielkiej (2003-07-04)
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO -na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Jelnicy. (2003-08-09)
Dostawa mieszanki tłucznia z klińcem (2003-06-27)
usługi- udzielenie kredytu na termomodernizację (2003-06-27)
usługi - obsługa bankowa (2003-06-27)
Wymiana pokrycia dachowego (2003-06-27)
Udzielenie kredytu na zakup koparko-ładowarki HSW o wartości brutto zakupionej w systemie zamówień publicznych. (2003-06-27)
BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH PRZY DRODZE POWIATOWEJ "MŁYNNE - UJANOWICE" (2003-06-25)
Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan zerowy. (2003-07-01)
Wykonanie elewacji Szkoły w Starej Wsi, Binczarowej i Wawrzce. (2003-06-30)
Budowę sali gimnastycznej i przewiązki przy Gimnazjum we Florynce - stan surowy otwarty. (2003-06-18)
modernizacja kotłowni węglowej na węzeł cieplny z przyłączem wodociągowym w Szkole Podstawowej w Rzeczycy (2003-06-17)
Dokumentacja projektowa szkoła podstawowa Ratowice (2003-06-25)
drugi przetarg na sprzedaż nieruchomośći w Szpakowie (2003-06-25)
Sprzedaż nieruchomości gruntowej (2003-06-09)
Przetarg na sprzedaż udziałów w ZSB Stolbud (2003-06-13)
Nieograniczony (2003-06-18)
Nieograniczony (2003-06-18)
Usługi spycharką T-130 (2003-06-13)
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu (2003-06-16)
Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej dla SP i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej (2003-06-12)
Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej dla SP i Gimnazjum w Tylmnaowej (2003-06-12)
usługi (2003-06-17)
dowóż dzieci do szkół (2003-06-16)
Pełnienie funkcji operatora "Programu likwidacji niskiej emisji" (2003-07-07)
usługi (2003-06-13)
Remont drogi gminnej (2003-06-10)
sprzedaż działek budowlanych Dobrzykowice (2003-06-09)
sprzedaż działek budowlanych (2003-06-09)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa (2003-06-23)
na wynajem na okres 20 lat nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa z przeznaczeniem pod działalność turystyczno – wypoczynkową (2003-06-23)
przetarg pisemny nieograniczony dzierżawę na okres 20 lat działki ew. nr 728 o pow. 2, 99 ha położoną w Laskowej (2003-06-23)
Uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych (2003-06-03)
sprzedaż nieruchomośći (2003-06-09)
sprzedaż nieruchomośći (2003-06-09)
Sprzedaż w rokowaniach nieruchomości gminnych (2003-06-30)
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.200.000 zł. -modyfikacja dokumentacji przetargowej Nr ZPUG/10/03 (2003-05-28)
roboty budowlane (2003-05-22)
roboty budowlane (2003-05-22)
Negocjacje z zachowaniem konkurencji na budowę oczyszczalni ścieków (2003-05-21)
Odbudowę drogi gminnej w os. Jamne w Ochotnicy Górnej (2003-05-19)
Odbudowa drogi gminnej w os. Zawodzie w Tylmanowej (2003-05-19)
Odbudowa drogi gminnej w os. Lubańskie w Ochotnicy Dolnej (2003-05-19)
Budowa drogi rolniczej do pól w Ochotnicy Dolnej os. Młynne (2003-05-19)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Gęby w Koninie (2003-05-19)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Cieśle w Konine (2003-05-19)
Na utwardzenie parkingu, zagospodarowanie nawierzchni koło budynku szkoły i pomnika ofiar wojny oraz pobocza przy drodze powiatowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum (2003-05-16)
nadzór inspektorski (2003-05-16)
usługi (2003-05-16)
usługi (2003-05-16)
roboty budowlane (2003-05-16)
dostawa betonu (2003-05-16)
dostawa wyrobów betonowych (2003-05-16)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
przetarg nieograniczony dla robót budowlanych (2003-05-15)
udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.200.000 PLN (2003-05-15)
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni betonowych. (2003-05-06)
remont dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie usług transpotrowych i robót ziemnych. (2003-06-03)
Dostawę koryt ściekowych, przepustów drogowych i płyt betonowych wielootworowych - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych. (2003-05-22)
Budowę wodociągu zbiorowego w miejscowości Siołkowa wraz z kablem sterującym. (2003-05-19)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "KALEŃ" W MIEJSCOWOŚCI KOBYŁCZYNA (2003-05-07)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "ZABRZE" W MIEJSCOWOŚCI SECHNA (2003-05-07)
Zbycie nieruchomości Nadolice Wielkie przemysłowa (2003-05-12)
Zbycie działek budowlanych Gajków (2003-05-12)
Rozbiórka pałacyku w Jedlinie i uporządkowanie terenu (2003-04-29)
Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej do szkół (2003-05-06)
Wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz pierwszego wyposażenia poddasza użytkowego w Gimnazjum Gminnym w Bojszowach przy ul. Św. Jana 33a. (2003-05-28)
Przetarg na "Budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Ośrodka Zdrowia w Ropie (2003-04-29)
Rozbudowa i nadbudowa SP Centrum w Ocotnicy Dolnej (2003-04-29)
Sprzedaż materiałów pędnych do wozów bojowych, motopomp, agregatów prądotwórczych, pił spalinowych jednostek OSP gminy bojszowskiej oraz do samochodu służbowego i kosiarek, będących własnością Urzędu Gminy Bojszowy (2003-04-30)
REMONT PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ "STRZESZYCE - LASKOWA" (BANIAKI) W MIEJSCOWOŚCI STRZESZYCE (2003-04-23)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "DO KOPCIÓW I WILCZKÓW" W MIEJSCOWOŚCI LASKOWA (2003-04-23)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "PRZYLASKI" W SECHNEJ (2003-04-23)
wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujanowice wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzeszyce i Ujanowice (2003-04-24)
Ratalną sprzedaż koparko - ładowarki (2003-05-06)
Dostawa sprzętu komputerowego (2003-04-16)
Zbycie nieruchomości Dobrzykowice 2 (2003-04-22)
Zbycie nieruchomości Dobrzykowice 1 (2003-04-22)
przetarg nieograniczony (2003-04-24)
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Gwałty w Porębie Wielkiej (2003-04-14)
Remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowych w ramach zadania \\ (2003-05-06)
Budowę Sali gimnastycznej z zespołem 4 klas i zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół w Szalowej (2003-05-07)
Zbycie nieruchomości DOBRZYKOWICE (2003-04-11)
Zbycie nieruchomości - Powitj wiosnę... (2003-04-15)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Graniczna w Świerczyńcu (2003-04-02)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane (2003-04-04)
Przetarg nieograniczony powyżej 30.000 Euro (2003-05-19)
nieograniczony powyżej 30.000 EURO (2003-05-16)
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZNEJ (2003-04-04)
ODBUDOWA drogi gminnej do osiedla Korce-Murzyny w Niedźwiedziu (2003-03-27)
ODBUDOWA drogi gminnej do osiedla Lipówka w Podobinie (2003-03-27)
Remont łazienek na II piętrze w Szkole Podstawowej w Koninie (2003-03-24)
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź (2003-03-24)
Koszenie i wałowanie boisk sportowych w Gminie Bojszowy (2003-03-19)
zapytanie o cenę - dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej (2003-03-20)
wykonanie aydytu (2003-03-26)
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Bojszowy (2003-04-01)
Naprawa i legalizacja wodomierzy do wody zimnej (2003-03-25)
Dostawa żeliwnych włazów kanałowych (2003-03-24)
Obsługa geodezyjna w Gminie Czchów (2003-03-12)
Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy (2003-03-12)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tylmanowej etap V (2003-04-22)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolektora sanitarnego (2003-03-04)
Projekt budowy zbiornika wyrównawczego w dzielnicy Zawada (2003-03-04)
Projekt magistrali wodociągowej fi 400 mm o długości około 1160 m w dzielnicy Zawada (2003-03-04)
Wymianę stolarki okiennej drewnianej w Szkole Podstawowej -Gimnazjum w Kąclowej oraz w Szkole Podstawowej w Siołkowej. (2003-02-18)
Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Polna. (2003-02-13)
zapytanie o cenę (2003-02-05)
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Ptaszkowa I" projektowanej na działkach nr 1462/4,1462/3,1462/2 poł. w miejscowości Cieniawa. (2003-02-11)
budowę sali gimnastycznej w Krużlowej Wyżnej - stan wykończeniowy. (2003-02-28)
sprzedaż,dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej (2003-02-18)
Zarządzanie nieruchomościami gminnymi (2003-01-31)
odbiór odpadów komunalnych (2003-01-24)
wykonanie instalacji sanitarnej (2003-01-23)
CEMENTOWNIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ fi 500 mm (2003-02-14)
NAPRAWA NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW (2003-02-14)
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej ne 25404 (2002-12-24)
Obsługa prawna Urzędu Gminy Bojszowy (2002-12-30)
Na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 20 (2002-12-20)
wykonanie tynków i ścianki działowej (2002-12-10)
USŁUGI TRANSPORTOWE, ROBOTY ZIEMNE I ODŚNIEŻANIE (2002-12-20)
WYWÓZ STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY KAMIENIC (2002-12-17)
Odbudowa zabezpieczenia osiedla Łęg i.... (2002-12-09)
DOSTAWA WĘGLA I KOKSU DLA SZKÓŁ I BUDYNKÓW KOMUNAL (2002-12-12)
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO w ilości ok. 200 (2002-12-10)
zapyt. o cenę - dostawa okien (2002-12-03)
Wydawanie mies. - gazety lokalnej "Nasza Rodn (2002-12-10)
Wywóz nieczystości stałych (2002-12-05)
wyk. podkładów syt-wys i dokumentacji proj.-koszt. (2002-12-09)
Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi prz (2002-05-22)
Dostawa wyposażenia oczyszczalni przyzagrodowych (2002-09-30)
Remont ulicy Łącznej w Bojszowach (2002-08-27)
Wykonanie odwodnienia na ulicy Granicznej (2002-08-27)
Wykonanie Alei Tomasza w Bojszowach (2002-08-27)
Remont ulicy Granicznej w Bojszowach Nowych (2002-08-27)
Wykonanie parkingu przed cmentarzem w Międzyrzeczu (2002-08-27)
Modernizację drogi dojazdowej do pól ulica (2001-08-26)
Budowa chodnika przy ul. Gaikowej (2002-10-03)
Budowę rurociągu tłocznego pomiędzy Bojszowami (2002-08-26)
Dostawę rury ciśnieniowej klasy PE-80 szereg (2002-08-26)
Opracowanie projektu technicznego chodnika (2002-10-03)
Wykonanie aktualizacji projektu chodnika (2002-09-27)
test (2002-11-12)


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl