Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów ZSB "Stolbud-Grybów"Powrót

Wójt Gminy Grybów ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów co stanowi 63 % kapitału zakładowego spółki z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± Zakładu Stolarki Budowlanej „Stolbud-Grybów” z siedzib± w Białej Niżnej.

Cena wywoławcza jednego udziału wynosi 1.898,00 zł .
Oferty ze wskazaniem ceny nabycia należy składać do dnia 21.07.2003 r. do godz. 14-tej w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 , pok. Nr 10 /sekretariat/, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „Przetarg na sprzedaż udziałów ZSB „Stolbud-Grybów” spółka z o.o.

W skład maj±tku spółki wchodz± między innymi:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni około 8 ha
- prawo własno¶ci budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionym gruncie / ł±czna powierzchnia użytkowa wynosi 1.223.940.45 m2 /
- ¶rodki trwałe, wyposażenie i zapasy, a także produkcja w toku.

Zastrzega się , że warunkiem sprzedaży udziałów na rzecz potencjalnego nabywcy wyłonionego w drodze przetargu jest wyrażenie zgody na zbycie udziałów temu nabywcy przez Zarz±d „Stolbud-Grybów” spółka z o.o.

Otwarcie ofert nast±pi w dniu 24.07.2003 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Grybów.

Wszelkich wyja¶nień dotycz±cych niniejszego przetargu udziela Zastępca Wójta Gminy Grybów Pan Andrzej Poręba, nr telefonu 440-86-80 lub 445-02-04 / kierunkowy 0-18 / .

Wójt Gminy Grybów zastrzega możliwo¶ć unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Data publikacji: 2003-07-08
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl