Portal ¦roda - 29 wrzesnia 2021 Michaliny, Michała, Rafała     "Chrze¶cijaństwo nie jest miodem ¶wiata, ale sol± ziemi" - George Bernanos
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Robota budowlana:remont mostu w sołectwie Grywałd Dz.K±tyPowrót

Remont mostu w ci±gu ul.J.Pawła II w sołectwie Grywałd Dz.K±ty, oraz naprawa przepustu.
Termin realizacji do dnia 30-09-2003.
Otwarcie ofert dn.07-07-2003 o godz.9,15 w siedzibie zamawiaj±cego.
Wadium w postępowaniu nie wyznacza się.
Informacji udziela Zastępca Wójta Janusz Piwoni

Data publikacji: 2003-06-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 16.058,01
Cena najdrozszej: 17.927,36


Usługi Transportowe, Roboty Kopark±,Usługi Remontowo - Budowlane
Andrzej Tkacz
Grywałd, ul.Palenicka 18


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl