Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
SDprzedaz działek budowlanych w Chrzastawie WielkiejPowrót

Czernica, dnia 24.06.2003r.
L.dz.0621/32/03

WÓJT GMINY CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Chrząstawa Wielka

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą : dla poz. 1- 3 KW 19 667
dla poz. 4 KW 26 157

Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 334/2 o pow. 1457 m2 - cena wywoławcza 25 830 zł
2/ działka nr 808/3 o pow. 1215 m2 - cena wywoławcza 20 280 zł
3/ działka nr 808/4 o pow. 1056 m2 - cena wywoławcza 17 625 zł
4/ działka nr 294/10 o pow. 1369 m2 - cena wywoławcza 21 820 zł

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica działki te znajdują się w kompleksie terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z ogrodami przydomowymi.
Dojazd do działek z dróg gminnych i drogi powiatowej.
Istnieje możliwość wykonania przyłącza do gminnej sieci wodociągowej.

Przetarg odbędzie się dnia 09 lipca 2003r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość / w przypadku osób prawnych umowy spółki ,aktualnego wyciągu z rejestru handlowego , aktualnej potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki./.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 10 % ceny wywoławczej
Wadium winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium w formie gotówki należy wpłacić najpóźniej do dnia 04 lipca 2003r.
do godziny 14.00 w kasie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1 % / jeden procent /
Do ceny nabycia działki budowlanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości: dla poz. 1, 4 – 803 zł,
dla poz. 2, 3 – 883 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Data publikacji: 2003-06-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl