Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wymiana pokrycia dachowegoPowrót

Urz±d Gminy Ja¶wiły, 19-124 Ja¶wiły, woj. podlaskie, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynkach: Wiejskiego Domu Kultury w Dolistowie i filii Gminnego O¶rodka Kultury w dawnym Pawilonie Handlowym w Ja¶wiłach. Termin wykonania od 1 lipca 2003 r. - do 20 sierpnia 2003 r. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Jan Joka - Wójt Gminy Ja¶wiły tel. (0-85) 7168001, 7168005, 7168010 lub 7168013. E-mail: gmina@jaswily.iap.pl. Termin składania ofert do Urzędu Gminy Ja¶wiły (pok. nr 1) upływa 27 czerwca 2003 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nast±pi 27 czerwca 2003 r. o godz. 10.05 w Urzędzie Gminy Ja¶wiły (pok. nr 1). Kryterium wyboru ofert jest cena wykonania przedmiotu zamówienia -100%. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysoko¶ci 500zł w terminie do 27 czerwca 2003 r. do godz. 10.00.

Data publikacji: 2003-06-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 18054,50zł
Cena najdrozszej: -


Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z póĽn. zm.) przetarg unieważniono.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl