Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie elewacji Szkoły w Starej Wsi, Binczarowej i Wawrzce.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci powyżej 30 000 Euro


Gmina Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowos±decki, tel. 0....18 4450029, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Wykonanie elewacji Szkoły w Starej Wsi, Binczarowej i Wawrzce.. (PKWiU: 45.41.1)

Miejsce realizacji: Teren Urzędu Gminy.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Wykonanie elewacji Szkoły w Starej Wsi, Binczarowej i Wawrzce.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PKWiU: 45.41.1

Termin realizacji (wymagany): 30 wrze¶nia 2003 roku

Wadium: 2000 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 15 PLN.

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Ryszard Niepsuj i Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0....18/ 445 00 29, lok.: 16, w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 10.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-06-30 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-06-30 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. 3.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-06-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl