Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowę sali gimnastycznej i przewi±zki przy Gimnazjum we Florynce - stan surowy otwarty.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 /-, woj. Małopolskie, pow. Nowos±decki, tel. 0-18/ 4450029, fax. 0-18/ 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Budowę sali gimnastycznej i przewi±zki przy Gimnazjum we Florynce - stan surowy otwarty.. (PKWiU: 45.21.1)

Miejsce realizacji: Teren Gminy Grybów.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-, liczba zadan: -.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PN (lub ISO): -

PKWiU: 45.21.1

Termin realizacji (wymagany): 30 listopad 2003 roku

Termin realizacji (pozadany): 30 listopad 2003 roku

Wadium: 4000 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 15 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Ryszard Niepsuj i Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0....18/ 445 00 29, lok.: 16, w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 10.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-06-18 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-06-18 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. 3.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-06-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl