Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
modernizacja kotłowni węglowej na węzeł cieplny z przyłączem wodociągowym w Szkole Podstawowej w RzeczycyPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gminny Zespół d/s Oświaty w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Warszawska 20 , woj. Lubelskie, pow. Bialski, tel. (083) 371-27-38, fax. (083) 371-27-38, , e-mail: , REGON: 030146453, oglasza przetarg nieograniczony na modernizacja kotłowni węglowej na węzeł cieplny z przyłączem wodociągowym w Szkole Podstawowej w Rzeczycy. (PKWiU: )

Miejsce realizacji: Szkoła Podstwowa w Rzeczycy - na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:


Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU:

Termin realizacji (wymagany): 15 października 2003 r.

Termin realizacji (pozadany): 15 października 2003 r.

Wadium: 2 000,00 zl

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Gminny Zespół d/s Oświaty przy ul. Warszawskiej 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski w pok. nr 3
-
- poczta elektroniczna:
- faksem:
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 10 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Szczepan Kamiński, tel.: (083) 371-27-38, lok.: ul. Warszwska 20, w godz.: 7.30 - 15.30.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Gminny Zespół d/s Oświaty przy ul. Warszawskiej 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, pok nr 1.

Termin skladania ofert uplywa dnia 17.06.2003 o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 17.06.2003 o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiajacego, lok. Gminny Zespół d/s Oświaty przy ul. Warszawskiej 20 , 21-560 Międzyrzec Podlaski,
pok. nr 1 .

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
warunki do spełnienia zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówmieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w opisie istotnych warunkach zamówienia.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-06-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 127 362,15
Cena najdrozszej: 130 350,06


"MON - SAN" Mirosław Zalewski
21-400 Łuków
ul. Tuwima 25


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl