Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na sprzedaż udziałów w ZSB Stolbud Powrót

Podaj tre¶ć przetargu...
Wójt Gminy Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów co stanowi 63 % kapitału zakładowego spółki z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± Zakładu Stolarki Budowlanej "Stolbud Grybów"w Białej Niznej.Cena wywoławcza jednego udziału wynosi 3.796 zł.Oferty ze wskazaniem ceny nabycia nalezy składać do dnia 13.06.2003 r. do godz. 14 - tejw siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok.nr 10 (sekretariat), w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem "Przetarg na sprzedaż udziałów ZSB "Stolbud Grybów" sp. z o.o.
W skład majatku spółki wchodz± między innymi:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni około 8 ha
- prawo własno¶ci budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionym gruncie / ł±czna powierzchnia użytkowa wynosi 1.223.940.45 m2/
- ¶rodki trwałe , wyposażenie i zapasy , a takze produkcja w toku.
Zastrzega sie , że warunkiem udziałów na rzecz potencjonalnego nabywcy wyłonoinego w drodze przetargu jest wyrażenie zgody na zbycie udziałów temu nabywcy przez Zarz±dZSB "Stolbud-Grybów" spółka z o.o.Otwarcie ofert nastapi w dniu 17.06.2003 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzedu Gminy Grybów .
Wszelkich wyja¶nień dotycz±cych niniejszego przetargu udziela Zastępca Wójta Gminy Grybów Pan Andrzej Poręba, nr telefonu 440-86-80 lub 445-02-04 / kierunkowy 0-18/
Wójt Gminy Grybów zastrzega możliwo¶ć unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Data publikacji: 2003-06-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl