Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
NieograniczonyPowrót

Wójt Gminy Załuski, 09-142 Załuski, tel.(023) 66 19 503
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac
tynkarsko-brukarskich na budynku i wokół Gimnazjum
w Szczytnie gm.Załuski

Termin realizacji zamówienia : 30.07.2003 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Załuskach pokój nr 6.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami -
Witold Rykowski, tel. (023) 66 19 084
w godzinach od 8:00 do 15:00

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Załuskach pokój nr 6.

Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2003r.
o godz.9:00.

Otwarcie ofert nast±pi w dniu 18.06.2003r. o godz.10:00
w Urzędzie Gminy w Załuskach-sala nr 3.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępn± kwalifikacj±.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust.7, spełniaj±cy warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
spełniaj± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
-cena - 80%
-warunki gwarancji i serwisu - 10%
-termin wykonania - 10%
Data publikacji: 2003-06-06

Data publikacji: 2003-06-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl