Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
dowóż dzieci do szkółPowrót

Czernica, dnia 3 czerwca 2003r.

L.dz. 341/P-02/2003
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony

dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Czernica


1. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców
W przetargu mog± brać udział wykonawcy:
- spełniaj±cy wymogi art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
- posiadaj±cy zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób
2. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowi±zkowych preferencji krajowych
3. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
4. Instrukcję dla oferentów / cena 5 zł + VAT / można nabyć w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju nr 28 w godz. 8.00-14.00
5. Kryteria oceny ofert – cena 100 %
6. Wymagany termin realizacji:
– wrzesień 2003r – czerwiec 2004r
– wrzesień 2004r – czerwiec 2005r
7. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 16.06.2003r.
godz. 10.00
8. Miejsce i termin otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiaj±cego pokój nr 19 w dniu 16.06.2003r. o godz. 10.00
9. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Pan Lech Gocoł – w Urzędzie Gminy Czernica, pokój nr 22 w godz. 8.00 – 14.00 lub tel. 318-01-77 / wew. 22 /
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl