Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy LaskowaPowrót


Wójt Gminy Laskowa o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa :1) działkę ew. nr 163/9 o pow. 0,02 ha położoną w Ujanowicach zabudowaną budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej szkieletowej pokryty dachówką cementową o pow. użytkowej 68,4 m2 , w którym znajduje się lokal mieszkalny oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Ujanowice w pozycji 1 dla której urządzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Limanowej w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Nr 19166 .W oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego na podstawie art. 67 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy wartość nieruchomości wynosi – 50.400 zł


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Laskowa zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVIII/193/01 z dnia 27.09.2001 roku / Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 163 z dnia 20 listopada 2001 r. poz. 2430/ działka ew. nr 163/9 znajduje się w terenach budownictwa jednorodzinnego i usług o symbolu H14 MN/U.

Cena wywoławcza w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi:

- dla działki ew. nr 163/9 o pow. 0,02 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym - 50.400 zł.
Minimalne postąpienie – 550,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2003 roku o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy pokój nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.100 zł. do dnia 23.06.2003 r. do godz. 11 30.
Wadium wpłacone przez uczestników , którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet umowy sprzedaży.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 14.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Data publikacji: 2003-05-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl