Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy RaciążPowrót

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (w maksymalnej ilości 132 sztuk dla ekwiwalentu do 6 RLM i 7-10 RLM), pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie tarczowego złoża biologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj.:
- bioreaktorami oczyszczalni,
- rurociągami i armaturą,
- ewentualnie przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych,
- studniami chłonnymi,
- instalacją elektryczną z automatycznym sterowaniem procesów oczyszczania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w szczególności załącznik nr 9 – charakterystyka obiektu i schemat technologiczny), Specyfikacja Techniczna, Przedmiary Robót.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.24.21 – 9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

przedmiot dodatkowy:
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne


Data publikacji: 2010-08-13


Plik do pobrania: Ogłoszenie o przetargu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ+Załączniki Nr 1-6.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Przedmiary robt.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Charakterystyka obiektu.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl