Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa sieci wodoci±gowej w miejscowo¶ci Budy Kraszewskie i Pólka - Raci±żPowrót

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodoci±gowej w miejscowo¶ciach Budy Kraszewskie – Pólka – Raci±ż
- Sieć wodoci±gowa z rur PVC-U PN 10 Ø 110 i 90 o długo¶ci ok. 2,5 km
- Zasuwy żeliwne klinowe z kielichami do rur PC-U (80 mm - 6 szt.)
- Hydranty p.pożarowe nadziemne (Ø 80 mm – 6 szt.)
- Przył±cza wodoci±gowe – 10 kpl.


Data publikacji: 2010-07-21


Plik do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
Plik do pobrania: SIWZ i zał±czniki od 1 do 6.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 7 - Wykaz z dokumentacji technicznej.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 8 - Druk kosztorysu.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl