Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.200.000 zł. -modyfikacja dokumentacji przetargowej Nr ZPUG/10/03Powrót

Nr ZPUG/10/2003Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługe kredytu w kwocie
1.200.000 zł dla Gminy NiedĽwiedĽ


Urz±d Gminy w NiedĽwiedziu modyfikuje dokumentację przetargow± w następuj±cy sposób:

1. Zmienia się kwota kredytu z 1.200.000 złotych na kwotę 840.000 złotych. Cała kwota 840.000 złotych kredytu udzielona będzie w terminie 15.06.2003 r.
2. Przedłuża się termin składania ofert do dnia 28.05,2003 roku, godz.9,00, sekretariat urzędu gminy pokój nr 9.
3. Otwarcie ofert w dniu 28.05.2003 r. w urzędzie gminy, godz.9,10, w pokój nr 10.
4. zał±cznik nr 1 do dokumentacj otrzymuje brzmienie jak w zał±czniku do pisma, na którym to należy złożyc ofertę.
5. Zaci±gniecie kredytu 15.06.2003 roku
6. spłata kredytu 25.10,2003 roku
7. spłata odsetek od zaci±gniętego kredytu miesięcznie do ostatniego dnia danego misi±ca.
8. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwo¶ci sfinansowania deficytu zostanie przedłożona po wyborze oferty
9. dodatkowe zał±czniki do dokumentacji przetagowej w zał±czeniu:
- uchwała budzetowa wraz ze zmianami,
- sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2003 roku,
- bilans na dzień 31.12.2002 roku,
- kserokopia umów na współfinansowanie inwestycji z programu SAPARD,
- prognoza kształtowania długu


Data publikacji: 2003-05-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 19 735,17 PLN
Cena najdrozszej: 20 868,36 PLN


Bank Ochrony ¦rodowiska SA
Oddział Kraków
31-110 Kraków, ul. Piłsudskiego 23
tel.(012) 4292154


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl