Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy RaciążPowrót

Przedmiotem zamówienia jest budowa 132 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż, dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia, przeprowadzenie rozruchu oraz wykonanie wszelkich robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz niniejszą SIWZ.
W skład 132 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wchodzą 105 sztuk biologicznych oczyszczalni dla 4-6 osób oraz 27 sztuk biologicznych oczyszczalni dla 7-10 osób.
Przedmiotem zamówienia są oczyszczalnie o charakterze oczyszczalni biologicznych przepływowych, pracujące w technologii z tarczowym złożem biologicznym, umożliwiającej redukcję stężeń i zanieczyszczeń zawartych w ściekach do wartości dopuszczalnych, przewidzianych w aktualnych przepisach. Oczyszczalnie ścieków winny być zgodne z założeniami przyjętymi w projekcie budowlanym, w szczególności winny być urządzeniem jednoobiektowym ze zintegrowanym osadnikiem wstępnym, strefą oczyszczania biologicznego z tarczowym złożem biologicznym oraz systemem czerpaków do ciągłego dostarczania ścieków na strefę biologiczną, osadnikiem wstępnym, wydzieloną strefą buforowania osadu nadmiernego przez okres min. 6 miesięcy. Zbiornik winien być wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Oczyszczalnie ścieków winny być odporne na ilościowe wahania na dopływie. Ponadto winny być obiektami zautomatyzowanymi, charakteryzować się niskim zużyciem energii elektrycznej. Dobowe zużycie energii elektrycznej nie powinno przekraczać 1 kWh, maksymalne zapotrzebowanie w moc, nie powinno być większe niż 0,06 kW, zasilanie 230 V. Oczyszczalnia ścieków winna spełniać wszelkie wymagania normy PN EN 12566-3.

Data publikacji: 2010-06-28


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - Oświadczenie.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Oświadczenie.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Projekt budowlano-wykonawczy 6 RLM.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Projekt budowlano-wykonawczy 7-10 RLM.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Przedmiary robót.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl