Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa i montaż mebli w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce(projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013)Powrót

Ropa: Dostawa i montaż mebli w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce(projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013)
Numer ogłoszenia: 144028 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce(projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: Lp. Elementy sztuk 1. Biurka 6 2. Krzesła - fotele biurowe obrotowe 6 3. Krzesła - krzesła tapicerowane 54 4. Stoliki 13 5. Szafy 3 6. Wieszaki na ubranie 9 7. Stojaki na broszury- stojące 2 8. Stojaki na broszury- na ścianę 2 9. Gabloty na ścianę 15 10. Gabloty stojące 6 11. Regał 1 12. Stół ogrodowy 3 13. Krzesła ogrodowe 12 Informacja: Część mebli posiada rysunki poglądowe (zał. 5) SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI BIUROWYCH Wszystkie meble winny spełniać następujące wymagania: -Płyta melaminowana obustronnie powinna być w klasie higieniczności E-1 -Grubość powierzchni poziomych wszystkich mebli min. 28 mm -Grubość powierzchni pozostałych 18 mm -Meble muszą posiadać listwę wykończeniową PCV min. 2 mm w kolorze płyty -Wieńce górne i dolne szaf i regałów wykończone listwą PCV -Plecy szaf i szafek wykonane z płyty HDF 3 mm w kolorze olcha -Biurka wyposażone w blat ruchomy płytowy pod klawiaturę wykonany z płyty wykończonej obrzeżem PCV, na prowadnicach rolkowych -W blacie wszystkich biurek przelotka plastikowa na okablowanie -Szafy, szafki i kontenery, gabloty winny być wyposażone w ten sam rodzaj uchwytów w kolorze srebrny satyna -Kolor mebli olcha -Fotele obrotowe tapicerowane tkaniną w kolorze szarym -Krzesła zwykłe tapicerowane tkaniną w kolorze szarym -Meble muszą być dostarczone w stanie zmontowanym -Okres gwarancji min. 12 miesięcy Biurka - sztuk 6 Biurka proste - sztuk 5 na podstawie z płyty, z tylnią i bocznymi ściankami działowymi oraz szafką na komputer o wymiarach 90 cm dł. x 60 cm szer. x 74 cm wys. (+/- 2 cm) Biurko narożne - sztuk 1 na podstawie z płyty z szufladą i szafką na bieżące dokumenty oraz szafką na komputer. Biurko narożne o wymiarach: wysokość 74 cm (+/- 2 cm), bok dłuższy 170 cm (lewy), bok krótszy 160 cm (prawy), głębokość boku dłuższego 70 cm, głębokość boku krótszego 50 cm. Przy dłuższym boku szuflada zamykana na klucz o wymiarach szerokość 29 cm, wysokość 15,5 cm, Pod szufladą szafka zamykana na klucz z jedną półką wewnątrz. Przy dłuższym boku zmontowany blat ruchomy pod klawiaturę. Wzdłuż krótszego boku półka otwarta dzielona o szerokości 50 cm. Z zewnętrznej strony biurka zamontowana od blatu płyta wiórowa laminowana zakrywająca część na nogi (blenda) Krzesła - fotele biurowe obrotowe - sztuk 6 Fotele z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska i regulowaną wysokością oparcia. Szerokie, profilowane i amortyzowane siedzisko. Wysokie , profilowane, odchylane oparcie pełne umożliwiające nieprzerwane podparcie pleców, z blokadą odchylenia w dowolnej pozycji. Fotele powinny posiadać system ERGO, czyli wysokie walory ergonomiczne, zapewniające zdrowe siedzenie podczas długich godzin pracy. Tapicerka w kolorze szarym. Stelaż plastik, pięcioramienny z samohamownymi kółkami odpowiednimi do podłóg twardych. Fotele wyposażone w podłokietniki Krzesła tapicerowane - sztuk 54 Krzesła o metalowej chromowanej lub lakierowanej ramie, z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem, na 4 nogach, bez podłokietników. Oparcie wraz z siedziskiem krzeseł winno być miękkie i szerokie, materiał tapicerki szary Stolik świetlicowy - sztuk 13 Stół świetlicowo-biurowy na stelażu metalowym. Blat o wymiarach 800 x 800 mm wykonany z melaminowanej płyty meblowej w kolorze olcha min. 28 mm z obrzeżem PCW min. 2 mm. Nogi wykonane z profilu metalowego Szafy - sztuk 3 Szafa aktowa dwudrzwiowa zamykana - sztuk 1 Szafa zamykana z 5 półkami . Szafa o wymiarach: 80 cm szer. x (36-40) cm gł. x 180 cm wys., wyposażona w zamki patentowe Szafa wysoka półotwarta - sztuk 2 z 3 półkami od góry otwartymi oraz 2 półkami w dolnej części zamkniętej drzwiczkami z zamkiem. Szafa o wymiarach 80 cm szer. x (36-40) cm gł. x 180 cm wys. Regał będzie dostawiany do szafy dwudrzwiowej Wieszaki na ubranie - sztuk 9 wieszaki ubraniowe naścienne sztuk 6 (podwójne, metalowe) mocowane na melaminowanej płycie meblowej (kolor olcha) o wymiarach długość 100 cm, szerokość 25 cm, oraz wieszaki ubraniowe naścienne sztuk 3 (podwójne, metalowe) mocowane na melaminowanej płycie meblowej o wymiarach długość 60 cm, szerokość 25 cm Stojak na broszury stojący - sztuk 2 Składany stojak na broszury, ulotki reklamowe bądź katalogi, z kieszeniami formatu A4. Materiał: aluminium i stal (rama), pleksi (kieszenie). W komplecie torba (walizka) na stojak. Stojaki na broszury na ścianę - sztuk 2 Do instalacji naściennej na broszury mniejsze niż formatu A4, wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia. Gabloty na ścianę - 15 sztuk Format gabloty 4xA4. Rama gabloty aluminiowa w kolorze srebrnym. Szyba ze szkła bezpiecznego. Drzwi zamykane na klucz. Wewnętrzna powierzchnia : korkowa (sztuk 10) i magnetyczna suchościeralna (sztuk 5). Wkręty do montażu w komplecie. Gabloty stojące - 6 sztuk Gabloty w górnej części przeszklone , 2 półki szklane oraz 2 półki w dolnej części zamknięte drzwiczkami z płyty melaminowej. Drzwi szklane i z płyty wyposażone w zamek. Gablota o wymiarach 40 cm szer. x (36-40) cm gł. x 180 cm wys. Regał - 1 sztuka Regał przeznaczony do wypożyczalni sprzętu do składowania łyżew i nart. Regał w części na narty 200 cm szerokości , na łyżwy 100 cm x(36-40) cm gł. x 180 cm wys. Stoły - 3 sztuki Stoły ogrodowe okrągłe, składane, blat o średnicy min. 80 cm, wykonany z drewna, stelaż metalowy. Metal malowany, drewno lakierowane. Krzesła - 12 sztuk Krzesła ogrodowe składane, metalowo - drewniane. Metal malowany, drewno lakierowane..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.13.30.00-3, 39.14.20.00-9, 39.15.11.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2. Wypełniony i podpisany formularz wyceny przedmiotu zamówienia - wg załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Zaakceptowany wzór umowy wg załącznika Nr 4 do SIWZ,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia 2.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w specyfikacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; b) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 2.3. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji zamówienia; d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych. b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38 - 312 Ropa tel. (018) 353-06-11, fax. (018) 353-06-11..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733,pokój nr 1 (Sekretariat - II piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt

(-) Jan Morańda

Data publikacji: 2010-05-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 8
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 23.796,10 (brutto)
Cena najdrozszej: 42.636,56 (brutto)


Znak sprawy: ZPD 341/7/2010 Ropa, dnia 14.06.2010r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż mebli w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013)
Wójt Gminy Ropa, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy KLADREW Szymon Klamann, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy – która spełnia warunki w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za jedyne kryterium „cena”.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 21.06. 2010 r.
Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt. 1 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty firm:

1.KLADREW Szymon Klamann, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy ,która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 100 punktów za kryterium „cena”.
2.EURO-MEBLE, ul. Wróblewskiego 29, 40-214 Katowice, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 60,95 punktów za kryterium „cena”.
3.PERFEKT s.c. Marek Rychert i Andrzej Deyk, ul. ks. Wyszyńskiego 6, 83-340 Sierakowice, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 74,48 punktów za kryterium „cena”
4.F.H.U. „ALMAX” Jacek Gaik, ul. Siemaszki 1, 31-201 Kraków, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 61,12 punktów za kryterium „cena”.
5.P.P.H.U. „ALMAX-SERWIS” Jolanta Gaik, ul. Siemaszki 1, 31-201 Kraków, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 57,04 punktów za kryterium „cena”.
6.MDPF Gucwa Radosław, ul. Ogrodowa 2, 38-300 Gorlice, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 65,53 punktów za kryterium „cena”.
7.JT MEBLE Sp. z.o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 55,81 punktów za kryterium „cena”.
8.PPUH „PRO-KALL-HAND” sp. z o.o. , ul . Marszałkowska 80,00-517 Warszawa, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 70,12 punktów za kryterium „cena”.
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 8
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 23.796,10 (brutto)
Cena najdrozszej: 42.636,56 (brutto)


Znak sprawy: ZPD 341/7/2010
Ropa, dnia 22.06.2010r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż mebli w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013)

Wójt Gminy Ropa, zgodnie z art. 94, ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, iż Zamawiający w wyniku uchylenia się od podpisania umowy przez firmę KLADREW Szymon Klamann, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy w ww. postępowaniu, wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. ofertę Firmy PERFEKT s.c. Marek Rychert Andrzej Deyk, ul. ks. Wyszyńskiego 6, 83-340 Sierakowice. Oferta Państwa Firmy, jest ofertą, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 74,48 punktów za kryterium „cena”, tj. drugie miejsce w przedmiotowym postępowaniu.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty.

Informujemy także, że termin realizacji dostawy i montażu mebli w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce wydłużony zostanie do dnia 19.07.2010 r.

Do wiadomości:
1.KLADREW Szymon Klamann, ul. 3 maja 17/6, 83-300 Kartuzy
2.EURO-MEBLE, ul. Wróblewskiego 29, 40-214 Katowice
3.PERFEKT s.c. Marek Rychert i Andrzej Deyk, ul. ks. Wyszyńskiego 6, 83-340 Sierakowice
4.F.H.U. „ALMAX” Jacek Gaik, ul. Siemaszki 1, 31-201 Kraków
5.P.P.H.U. „ALMAX-SERWIS” Jolanta Gaik, ul. Siemaszki 1, 31-201 Kraków
6.MDPF Gucwa Radosław, ul. Ogrodowa 2, 38-300 Gorlice
7.JT MEBLE Sp. z.o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy
8.PPUH „PRO-KALL-HAND” sp. z o.o., ul . Marszałkowska 80,00-517 Warszawa
Plik do pobrania: SIWZ_-_meble__2010.doc
Plik do pobrania: Rysunki_pogladowe_zal_nr_5.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl