Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawę sprzętu sportowego w ramach projektu "Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce" (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013)Powrót

Ropa: Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013) CPV 37400000-2
Numer ogłoszenia: 143980 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013) CPV 37400000-2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: Lp. Elementy Ilość - sztuki 1. rowery - 10 2. stojak na rowery - 2 3. łyżwy 20 szt. (par) 4. narty biegowe 10 szt. (par) 5. wiązania 10 szt. (par) 6. kijki 10 szt. (par) 7. buty 10 szt. (par) 8. stół do tenisa stołowego 1 9. piłkarzyki stołowe 1 10. dart 1 11. szachy 5 12. warcaby 5 Rowery - sztuk 10 Rowery damskie - sztuk 5 - rama aluminiowa z obniżoną górną rurką ułatwiającą wsiadanie i zsiadanie, - korby stalowe, - wkład mechanizmu korbowego na łożyskach kulkowych, - przerzutka przód 3 stopniowa stalowa SHIMANO, - przerzutka tył 7 stopniowa stalowa SHIMANO, - ilość biegów 21, - hamulce stalowe przednie i tylne V-BREK oblewane plastikiem, - szprychy stalowe, nierdzewne, - rozmiar kół 26, - siodło piankowe, - pedały na łożyskach kulkowych, - piasta przód i tył stalowa na łożyskach kulkowych. Wyposażenie dodatkowe: - podpórka, - oświetlenie przednie i tylne, - błotniki przedni i tylny, - dzwonek. Okres gwarancji min. 12 miesięcy. Certyfikowany serwis gwarancyjny powinien znajdować się co najmniej w jednym z następujących miast: Nowy Sącz, Gorlice, Jasło. Rowery męskie - sztuk 5 - rama aluminiowa, - korby stalowe, - wkład mechanizmu korbowego na łożyskach kulkowych, - przerzutka przód 3 stopniowa stalowa SHIMANO, - przerzutka tył 7 stopniowa stalowa SHIMANO, - ilość biegów 21, - hamulce stalowe przednie i tylne V-BREK oblewane plastikiem, - szprychy stalowe, nierdzewne, - rozmiar kół 26, - siodło piankowe, - pedały na łożyskach kulkowych, ze stalową osią, - piasta przód i tył stalowa na łożyskach kulkowych. Wyposażenie dodatkowe: - podpórka, - oświetlenie przednie i tylne, - błotniki przedni i tylny, - dzwonek. Okres gwarancji min. 12 miesięcy. Certyfikowany serwis gwarancyjny powinien znajdować się co najmniej w jednym z następujących miast: Nowy Sącz, Gorlice, Jasło. Stojak na rowery - sztuk 2 - Stojak min. pięciostanowiskowy o długości min. 1,5 m. - Wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo - Z możliwością pozostawienia wszystkich typów rowerów, w tym górskich. - Stojak stawiany lub mocowany do podłoża przez przykręcenie. Łyżwy - par 20 Łyżwy powinny być przeznaczone do wypożyczalni, łyżwy wyostrzone. - 7 par - buty z łyżwami figurowe. Łyżwy skórzane sznurowane, w następujących rozmiarach po jednej parze rozmiary: 36,37 - 2 pary,38,39,40,41, - 7 par - buty z łyżwami do gry w hokeja. But może być zbudowany z tworzyw sztucznych lub skóry, lub innych materiałów tekstylnych. Cholewka łyżwy sztywna, opinająca kostkę. Noski zabezpieczone są twardym plastikiem lub nakładkami ze stopów metali. Łyżwy w następujących rozmiarach 39-2pary,40-2 pary,41,42,43, - 6 par - łyżwy z regulowaną długością. But usztywniony w okolicach pięty i kostki z elementami dopinającymi (sznurówki, rzep, klamra). Rozmiar buta (29-32) - 2 pary, (33-36) - 2 pary, (37-40) - 2 pary z możliwością zastosowania innej rozpiętości wymiaru buta (obejmujące wymienione rozmiary). Narty biegowe - par 10 Konstrukcja narty - technologia plastra miodu, łagodnie taliowana. Piętki i dzioby nart winny być lekko podgięte. Narta powinna mieć wewnętrznie utwardzone krawędzie. Ślizg powinien być wykonany na bazie grafitu a tym samym powinien zapewniać właściwe wchłanianie smarów, a zarazem być odporny na zarysowania. Struktura i wykończenie ślizgu - fabrycznie wykonane dla zajęć rekreacyjno sportowych. Rdzeń narty wzmocniony. Powierzchnia narty w samej konstrukcji powinna być odporna na zarysowania. Narty muszą być przystosowane do montażu zarówno wiązań typu Salomon (SNF), jak i Rottefella (NNN). Narty muszą posiadać przy dostawie zamontowane wiązania. Ilość - 10 par (długość nart 131cm - 2 pary, 151 cm - 2 pary, 174 cm - 2 pary, 182cm - 3 pary, 190cm - 1 para lub inne na wzrost narciarza od 130 do 190 cm ) Wiązania do narciarstwa biegowego -par 10 Wiązania sportowe o pewnym zamknięciu manualnym, twardość FLEX = 85. Zgodne z dominującymi systemami butów biegowych. Trwałe i estetyczne pozwalające na łatwą wymianę części zamiennych w ramach systemu konstrukcyjnego. Wiązania muszą być przystosowane do montażu zaoferowanych butów. Buty do narciarstwa biegowego -par 10 Konstrukcja buta winna ułatwiać wykonywanie ewolucji narciarskich, nieprzemakalne, wygodne, posiadające wymienne wkładki, ułatwiające utrzymanie higieny, podeszwa przystosowana do wymogów zapięć uniwersalnych, cholewka lekko podwyższona usztywniająca staw skokowy, trwałe i estetyczne. Ilość - 10 par (rozmiar buta 36 - 2 pary, 37-1para, 38-1para,39-2 pary, 40-1 para,42-1para,43 - 1 para,44-1 para) Kije narciarskie do narciarstwa biegowego -par 10 Wykonane z kompozytu włókna szklanego z włóknem węglowym o minimalnej zawartości 40% węgla. O zbieżnym profilu trzonka i łatwo wymienialnych rączce i koszyku w technologii termicznej. Paski różne na lewą i prawą rękę w systemie łatwej regulacji i zapinane w sposób opasający nadgarstek, co uniemożliwia zgubienie kijka w czasie konkurencji. Ząb koszyka wykonany ze stali szybkotnącej lub węglika spiekanego. Ilość - 10 par ( w tym 2 pary na wzrost 130cm - 150 cm, 2 pary na wzrost 150 cm - 170 cm, 4 pary na wzrost 170cm - 180 cm, 2 pary na wzrost 180 cm - 190 cm ). Stół do tenisa stołowego - sztuk 1 - Stabilna konstrukcja oparta na dwóch niezależnych wózkach - Blat: min 18 mm na stalowej ramie nośnej - Dodatkowe narożniki ochronne - Możliwość gry pojedynczej - Siatka w komplecie ze stołem - Konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo - 4 zamki do bezpiecznego składania stołu - 4 niezależne stalowe blokady nóg - Osobny wózek z profili stalowych na każdą połowę stołu - Podwójne zabezpieczenie przy złożonym i rozłożonym stole - Specjalne łączenie stabilizujące obie połowy podczas gry - Łatwy w obsłudze mechanizm składania stołu - Kółka z łożyskowanym z oponkami i hamulcem - Wymiary: 274 x 152 x 76 cm - W zestawie ze stołem 2 rakietki oraz 2 piłeczki do tenisa stołowego - Gwarancja min. 24 miesiące Piłkarzyki - sztuk 1 - Wykonanie płyta MDF pokryta laminatem - Gumowe uchwyty piłkarzyków - Gruba na min. 12 mm płyta gry - Masywna konstrukcja - Piłkarzyki na stalowych prowadnicach - Prowadnice oraz piłkarzyki zabezpieczone gumowymi stoperami - Min. 4 piłeczki w zestawie - Gwarancja min. 12 miesięcy Dart elektroniczny -sztuk 1 - Materiał: tworzywo sztuczne - Średnica pola gry: min. 38 cm - Wyświetlacz LCD - Min. 26 gier - Sygnalizacja dźwiękowa - Automatyczne wyłączanie po 30 minutach bezczynności - Wbudowane uchwyty do zamocowania na ścianie - Zasilanie: baterie - Rzutki z kompletem końcówek - Instrukcja obsługi i zasady gry Szachy - sztuk 5 - Szachy i pionki wykonane z drewna - Wymiar szachownicy po rozłożeniu: min. 36 x 36 cm - Szachownica składana - Figury z obciążnikami metalowymi poprawiającymi stabilność figury na planszy Warcaby - sztuk 5 - Szachownica wykonana z drewna - Wymiar szachownicy po rozłożeniu: min. 36 x 36 cm - Szachownica składana Uwaga!!! Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów służą jedynie do określenia wymagań zamawiającego, co do jakości i parametrów sprzętu objętego dostawą. Zamawiający dopuszcza sprzęt innych producentów o parametrach, co najmniej takich jak wyżej określone..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2. Wypełniony i podpisany formularz wyceny przedmiotu zamówienia - wg załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Zaakceptowany wzór umowy wg załącznika Nr 4 do SIWZ,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia 2.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w specyfikacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; b) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 2.3. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji zamówienia; d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych. b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38 - 312 Ropa tel. (018) 353-06-11, fax. (018) 353-06-11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, 38 - 312 Ropa 733, pokój nr 1 (Sekretariat - II piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt

(-) Jan Morańda

Data publikacji: 2010-05-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 28.767,92 (brutto), 23.580,26 (netto)
Cena najdrozszej: 28.767,92 (brutto), 23.580,26 (netto)


Znak sprawy: ZPD 341/6/2010 Ropa, dnia 10.06.2010r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Ropa, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 za zmianami) informuje o wyniku postępowania.
W wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę sprzętu sportowego w ramach projektu „Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce” wpłynęła 1 ważna oferta firmy KUGUAR Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Janusz Kuźma, ul. Nawojowska 18, 33-300 Nowy Sącz (oferta nr 1).

Po dokonaniu jej oceny zgodnie z SIWZ kryterium, ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była „cena”.
W toku oceny złożona oferta otrzymała 100 % punktacji .
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1, lit. a, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty.
Plik do pobrania: SIWZ- sprzet sportowy 2010.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl