Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
c.d. Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie RopaPowrót

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łosiu

Data publikacji: 2010-05-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 569534,44
Cena najdrozszej: 569534,44


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 139224-2010 z dnia 2010-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropa
Na przedmiot zamówienia składa się budowa trzech placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa, w miejscowościach: Ropa i Łosie. 1) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie Zakres Robót obejmuje: - roboty...
Termin składania ofert: 2010-06-09
________________________________________
Ropa: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa
Numer ogłoszenia: 257830 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139224 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się budowa trzech placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa, w miejscowościach: Ropa i Łosie. 1) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie Zakres Robót obejmuje: - roboty wstępne: oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, plantowanie terenu - 0,5 ha, - drenaż terenu: studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 5 szt ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 80 mm) - 30m, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 100 - 125 mm) - 85m, rury z PCW kielichowe (ø 150 mm) - 83,5m - nawierzchnie: obrzeża syntetyczne - 180,0 m warstwy odsączające - 290 m2, podbudowy betonowe - 290 m2, wykładziny z płyt syntetycznych - 290 m2, wykonanie trawników parkowych - 0,021 ha modelowanie terenu - 214 m2 - wykonanie elementów typu: ławki, kosze na śmieci, oraz sadzenie drzew i krzewów, - montaż urządzeń do zabawy, - oświetlenie: wykopy pod kable - 106,0 m przewody w rurach PVC - 115,0 m, słupy oświetleniowe - 3 szt. 2) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie Zakres Robót obejmuje: - roboty wstępne: oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, plantowanie terenu - 0,24 ha, - drenaż terenu: studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych - 5 szt studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 1 szt ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 80 mm) - 35m, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 100 - 125 mm) - 85m, rury z PCW kielichowe (ø 150 mm) - 73m - nawierzchnie: obrzeża syntetyczne - 90,0 m warstwy odsączające - 170 m2, podbudowy betonowe - 170 m2, wykładziny z płyt syntetycznych - 170 m2, wykonanie trawników parkowych - 0,007 ha modelowanie terenu - 70 m2 - wykonanie elementów typu: ławki, kosze na śmieci, oraz sadzenie drzew i krzewów, - montaż urządzeń do zabawy, - oświetlenie: wykopy pod kable - 108,0 m przewody w rurach PVC - 115,0 m, słupy oświetleniowe - 3 szt. 3) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łosiu Zakres Robót obejmuje: - roboty wstępne: oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, plantowanie terenu - 0,026 ha, - drenaż terenu: studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych - 3 szt studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 1 szt ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 80 mm) - 10m, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 100 - 125 mm) - 40m, rury z PCW kielichowe (ø 150 mm) - 66m, - nawierzchnie: obrzeża syntetyczne - 150,0 m warstwy odsączające - 172,2 m2, podbudowy betonowe - 172,2 m2, wykładziny z płyt syntetycznych - 172,2 m2, wykonanie trawników parkowych - 0,021 ha modelowanie terenu - 214 m2 - wykonanie elementów typu: ławki, kosze na śmieci, oraz sadzenie drzew i krzewów, - montaż urządzeń do zabawy, - oświetlenie: wykopy pod kable - 70,0 m przewody w rurach PVC - 82,0 m, słupy oświetleniowe - 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 - przedmiary robót dla poszczególnych zadań...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.45.21.42-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KATRINA Katarzyna Zięba, ul. Nowospacerowa 26, 26-600 RADOM, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 607753,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 569534,44
• Oferta z najniższą ceną: 569534,44 / Oferta z najwyższą ceną: 569534,44
• Waluta: PLN.
Plik do pobrania: Projekt Placu Zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu B.pdf
Plik do pobrania: Bioz w Losiu.doc
Plik do pobrania: Plac Zabaw ZSP Łosie.doc
Plik do pobrania: Plan Zagospodarowania ZSP Łosie 3.doc
Plik do pobrania: SP Losie_KD_opis.pdf
Plik do pobrania: SP Losie_plan.pdf
Plik do pobrania: SP Losie_profil.pdf
Plik do pobrania: Ropa plac zabaw SP.pdf
Plik do pobrania: Prezentacja.ppt
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl