Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi oznaczonej jako działka Nr 39 i 64 w miejscowości KRUSZENICA od km 0+000 do km 0+759,50 o dł. 759,50 mbPowrót

Przebudowa drogi oznaczonej jako działka Nr 39 i 64 w miejscowości KRUSZENICA od km 0+000 do km 0+759,50 o dł. 759,50 mb

W ramach przebudowy przewidziano miedzy innymi: karczowanie drzew, pni i krzaków, wykonanie lokalnego poszerzenia podbudowy (wg wykazu poszerzeń), wykonanie warstwy odsączającej i nawiezienie pospółki na poszerzenia i do stabilizacji, wykonanie podbudowy - stabilizacji gruntu cementem, budowę odwodnienia (przepusty, rowy), budowę dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, umocnienia poboczy i zjazdów pospółką, oznakowanie drogi znakami pionowymi.
Długość drogi do przebudowy – 759,50 mb
Szczegółowy opis robót został zawarty w Opisie technicznym do projektu na przebudowę, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz rysunkach, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV –45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Data publikacji: 2010-05-21


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ Kruszenica.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załączniki Nr 2 i 2A - Kosztorys ofertowy.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Oświadczenia.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Informacja o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Wykaz robót.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Wykaz sprzętu.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Wyciąg z dokumentacji technicznej.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.part1.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.part2.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 11- Przedmiar robót.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl