Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi gminnej Nr 301008W KOZIEBRODY - MALEWO od km 1+080 do km 1+558,50 o dł. 478,50 mbPowrót

Przebudowa drogi gminnej Nr 301008W KOZIEBRODY - MALEWO od km 1+080 do km 1+558,50 o dł. 478,50 mb

W ramach przebudowy przewidziano miedzy innymi: karczowanie drzew, pni i krzaków, wykonanie lokalnego poszerzenia podbudowy (wg wykazu poszerzeń), wykonanie warstwy odsączającej i nawiezienie pospółki na poszerzenia i do stabilizacji, wykonanie podbudowy - stabilizacji gruntu cementem, budowę dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, umocnienia poboczy i zjazdów, oznakowania pionowego drogi.
Szczegółowy opis robót został zawarty w Opisie technicznym do projektu na przebudowę, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz rysunkach, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV –45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Data publikacji: 2010-05-20


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ Koziebrody - Malewo.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 i 2A - Kosztorys ofertowy.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Oświadczenia.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Informacja o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Wykaz robót.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Wykaz sprzętu.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Wyciąg z dokumentacji projektowej.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Szczegółowe specyfikacje techniczne.part1.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Szczegółowe specyfikacje techniczne.part2.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 11- Przedmiar robót.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl