Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi: działka Nr 209/1, 250, 252, 210 we wsi KACZOROWY Powrót

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi: działka Nr 209/1, 250, 252, 210 we wsi KACZOROWY od km 0+000 do km 0+620 o długości 620 mb.

W ramach przebudowy przewidziano miedzy innymi: karczowanie drzew, pni i krzaków, roboty ziemne, wykonanie poszerzeń i podbudowy na poszerzeniach, dowóz pospółki do stabilizacji, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, odwodnienia, umocnienia poboczy i zjazdów, ustawienia oznakowania.
Szczegółowy opis robót został zawarty w Opisie technicznym do projektu na przebudowę, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz rysunkach, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV – 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Data publikacji: 2010-05-20


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ - Kaczorowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Oświadczenia.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Informacja o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Wykaz robót.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Wykaz sprzętu.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Wyciąg z dokumentacji technicznej.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.part1.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.part2.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 11- Przedmiar robót.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl