Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w 2010r w Gminie Raci±żPowrót

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w gminie Raci±ż w 2010r. (wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiajacego).
Przewidywana ilo¶ć pospółki - ok. 10 000 m3.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 14212210-5 - Mieszanka piasku i żwiru

Data publikacji: 2010-05-14


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 2 - O¶wiadczenie o spełnieniu warunków.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 3 - O¶wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 5 - Formularz zobowi±zania innych podmiotów.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 6 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 7 - Informacja o wykonawcy.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl