Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Nadzór inwestorski - boiska w Bartkowej PosadowejPowrót

Zamawiaj±cy informuje, że nie wpłynęła żadna oferta

Wójt Gminy zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj± zadania:

Warto¶ć umowy na wykonanie cz. I (objętej nadzorem) wynosi 615 264,30 zł.

Pełna nazwa zadania:
PEŁNIENIE FUKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJˇ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO NA BAZIE ISTNIEJˇCEGO WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BARTKOWEJ-POSADOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRZYŁˇCZA I LINII O¦WIETLENIA ULICZNEGO W M. BARTKOWA-POSADOWA I PODOLE-GÓROWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ¦RODKÓW UE W RAMACH PROW – ODNOWA I ROZWÓJ WSI PN.: „ODNOWA I MODERNIZACJA CENTRUM MIEJSCOWO¦CI BARTKOWA - POSADOWA

Kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

o warto¶ci szacunkowej mniejszej niż kwoty wynikaj±ce z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Wadium: nie wymagane
Termin składania ofert: 12 kwietnia 2010 roku godz. 15:00
Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.09.2010 roku


Specyfikacja i wzór umowy opublikowane zostały na stronie


Plik do pobrania: Umowa nadzór RRL-2222.01.04.2010.doc
Plik do pobrania: Nadzór inwestorski - Bartkowa.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl