Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa Lokalnego Systemu Transportowego ŁEMPINEK - ŁEMPINO - KIEŁBOWO - STROŻĘCINPowrót

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech dróg gminnych:
Odcinek nr AB: Łempino - Łempinek - Żukowo Wawrzonki od km. 0+000,00 do km. 2+864,65 ;
Odcinek nr CD: Łempino - Strożęcin od km. 3+396,10 do km. 5+355,39;
Odcinek nr EF: Strożęcin - Sałkowo - Kaczorowy od km. 6+224,91 do km. 8+925,00;
w ramach Lokalnego systemu transportowego Łempinek – Łempino – Kiełbowo - Strożęcin o długości 7 524,03 m
Szczegółowy opis robót został zawarty w Opisie technicznym do projektu na przebudowę, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz rysunkach, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV –45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg


Data publikacji: 2010-02-01


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy i zał. Nr 2A do kosztorysu.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Oświadczenia.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załączniki Nr 5 - 8.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Projekt budowlany dla przedmiotowego zamowienia.part01.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Projekt budowlany dla przedmiotowego zamowienia.part02.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Projekt budowlany dla przedmiotowego zamowienia.part03.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Projekt budowlany dla przedmiotowego zamowienia.part04.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Projekt budowlany dla przedmiotowego zamowienia.part05.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 11 - Przedmiary robót.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl