Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pełnienie funkcji inspektora nadzoruinwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa Lokalnego Systemu Transportowego ŁEMPINEK - ŁEMPINO - KIEŁBOWO - STROŻĘCINPowrót

KOD CPV 71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegaj±cym na przebudowie trzech dróg gminnych:
Odcinek nr AB: Łempino - Łempinek - Żukowo Wawrzonki od km. 0+000,00 do km. 2+864,65 ;
Odcinek nr CD: Łempino - Strożęcin od km. 3+396,10 do km. 5+355,39;
Odcinek nr EF: Strożęcin - Sałkowo - Kaczorowy od km. 6+224,91 do km. 8+925,00;
w ramach Lokalnego systemu transportowego Łempinek – Łempino – Kiełbowo - Strożęcin o długo¶ci 7 524,03 m

Data publikacji: 2010-02-01


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 2 - O¶wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 3 - O¶wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 5 - Zakres robót nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski – przedmiar robót.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl