Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
REMONT REMIZY W MIEJSCOWOŚCI KRAJKOWOPowrót

Specyfikacja robót składających się na remont remizy w miejscowości Krajkowo:
1. Rozbiórka starego pokrycia
1.1 Rozbiórka istniejącej blachy
1.2 Rozbiórka pokrycia z eternitu
1.3 Rozbiórka podbitki z boazerii (z odzyskaniem materiału)
1.4 Demontaż istniejącego ocieplenia
2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej
2.1 Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej (zakłada się 10 %)
2.2 Wymiana łacenia (łaty, kontrłaty)
2.3 Przybicie desek okapowych
3. Montaż pokrycia dachowego
3.1 Montaż folii wysokoparoprzepuszczalnej (powyżej 1300g/m2/g)
3.2 Montaż pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej trapezowej TRB 50
3.3 Wykonanie obróbek blacharskich (obróbka kalenicy, wiatrownic, deski okapowej, fartuch nadrynnowy)
3.4 Montaż rynien i rur spustowych
3.5 Wykonanie podbitki okapu z desek impregnowanych i bejcowanych
4. Izolacja cieplna dachu
4.1 Montaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej.
4.2 Izolacja paroszczelna z folii
4.3 Ponowny montaż podbitki z boazerii

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych


Data publikacji: 2010-01-20


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2A do koszotrysu - Wykaz stawek i narzutów.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Informacje o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Schemat – rysunek.JPG
Plik do pobrania: Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl