Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
ciąg dalszy załączników do przetargu Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w KlimkówcePowrót

pozostałe załączniki dokumentacji technicznej do przetargu Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce

Data publikacji: 2010-01-19

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 7
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 418.864,04 (brutto)
Cena najdrozszej: 549.462,42 (brutto)


ZPD 341/1/2010 Ropa 23.02.2010 r.
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWA
„BUDGLIM” Stanisław Przybyło S. J.
ul. Ściegiennego 13
38 – 320 G O R L I C E

Dotyczy przetargu nieograniczonego na na roboty budowlane:
„Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce”
CPV 45453000 - 7
45233250 - 6

Wójt Gminy Ropa, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, jako najkorzystniejszą uznano Państwa ofertę – która spełnia warunki w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za jedyne kryterium „cena”.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 8 marca 2010 r.
Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt. 1 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty firm:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „FAMILIA” Mateusz Dziki Strzeszyn 342, 38 – 342 Biecz, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 91,37 punktów za kryterium „cena”.
2. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „SĄDECZANKA” ul. Rynek 11, 33 -300 Nowy Sącz, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 76,23 punkty za kryterium „cena”.

Równocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92, ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostali wykluczeni Wykonawcy:
1. USŁUGI BUDOWLANE „KOZBUD” Krzysztof Kozioł, 38 – 305 Lipinki, na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 4 w/w. ustawy, ponieważ oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ze względu na brak podpisanego formularza oferty, o którym mowa w rozdz. V, ust.1 SIWZ.
2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Bogdan Romanek, os. 1000 – Lecia 4b/12, 33 – 340 Stary Sącz, na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 4 w/w. ustawy, ponieważ oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ze względu na brak podpisanego kosztorysu ofertowego, o którym mowa w rozdz. V, ust.2 SIWZ.

Oferty Wykonawców wykluczonych, zgodnie z art. 24, ust. 4 w/w ustawy uznaje się za odrzucone.


Zamawiający informuje także, że w wyniku postępowania zostały odrzucone oferty Wykonawców:
1. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Józef Romanek, ul. Piłsudskiego 64, 33-380 Krynica Zdrój, na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 w/w. ustawy, ponieważ treść oferty nie odpowiada tresci SIWZ, kosztorys ofertowy jest niezgodny przedmiarem robót załączonym do SIWZ ze względu na brak rozdz. 6 „Instalacja wentylacji i klimatyzacji”, poz. 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191.
2.„INWEST-DOM”, ul. Mała Góra 50, 33 – 300 Nowy Sącz , na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 w/w. ustawy, ponieważ treść oferty nie odpowiada tresci SIWZ, kosztorys ofertowy w poz. 22, 52, 96, 97 jest rozbieżny z przedmiarem robót załączonym do SIWZ; brak poz. 191 (klimatyzator ścienny 2 szt.)..

Otrzymują:

1. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „SĄDECZANKA” ul. Rynek 11, 33 -300 Nowy Sącz.
2. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „FAMILIA” Mateusz Dziki
Strzeszyn 342, 38 – 342 Biecz.
3. USŁUGI BUDOWLANE „KOZBUD” Krzysztof Kozioł, 38 – 305 Lipinki.
4.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Bogdan Romanek, os. 1000 – Lecia 4b/12, 33 – 340 Stary Sącz.
5.USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Józef Romanek
ul. Piłsudskiego 64, 33-380 Krynica Zdrój.
6.„INWEST-DOM”, ul. Mała Góra 50, 33 – 300 Nowy Sącz
Plik do pobrania: Zalacznik_1_-_Obliczenia_natezenia_oswietlenia.pdf
Plik do pobrania: DK Klimkˇwka -przedmiar.pdf
Plik do pobrania: SST instalacje elektryczne.pdf
Plik do pobrania: SST instalacje sanitarne.pdf
Plik do pobrania: SST ogˇlna.pdf
Plik do pobrania: SST roboty budowlane..pdf
Plik do pobrania: SSTdroga,chodnik,ogrodzenie,ziele˝.pdf
Plik do pobrania: zestawienie stolarki.pdf
Plik do pobrania: Instalacje sanitarne_opis.pdf
Plik do pobrania: Klmkowka_S1_wk.pdf
Plik do pobrania: Klmkowka_S2_co.pdf
Plik do pobrania: Klmkowka_S3_ch.pdf
Plik do pobrania: Klmkowka_S4_ch.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl