Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa boiska sportowego w Koziebrodach - ETAP II i IIIPowrót

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego w miejscowo¶ci Koziebrody – etap II i III, w tym :
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej ( 2.376 m2) z wyposażeniem w urz±dzenia, montażem elementów widowni i drenażem
- parking na 10 stanowisk z kostki betonowej grub.8 cm o pow. 127 m2

Nazwy / kody okre¶lone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Data publikacji: 2009-10-06


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 2A do kosztorysu ofertowego.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 3 - O¶wiadczenie o spełnieniu warunków.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 6 - Informacje o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 7 - Mapa zagospodarowania terenu.jpg
Plik do pobrania: Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: Zmiana SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wyja¶nienia do przetargu.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl