Portal Niedziela - 1 sierpnia 2021 Jarosława, Justyny, Nadziei     "Jeżeli chcecie być ¶więtymi w niebie, musicie wpierw stać się ¶więtymi na ziemi" - Ellen G.White
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowo¶ci KoziebrodyPowrót

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowo¶ci Koziebrody, w tym wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni 511 m2

Nazwy / kody okre¶lone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień - 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Data publikacji: 2009-10-05


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 2 - Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 3 - O¶wiadczenie o spełnieniu warunków.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 6 - Informacje o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 7 - Wyci±g z dokumentacji projektowej.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 8 - Szczegółowe Specyfikacje techniczne.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl