Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa szkolnego kompleksu sportowego w KrajkowiePowrót

Zadanie I - Boisko do piłki nożnej (90x45m)
- Roboty przygotowawcze i ziemne
- Roboty odwodnieniowe – drenaż; podł±czenie wpustów ulicznych
- Roboty uprawowe i urz±dzenia boiska

Zadanie II – Boisko do piłki ręcznej (30x15m), ogrodzenie
- Roboty odwodnieniowe – drenaż; podł±czenie wpustów ulicznych
- Roboty uprawowe i budowa boiska
- Ogrodzenia

Nazwy / kody okre¶lone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Data publikacji: 2009-07-01


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 2 - Przedmiary.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 3 - O¶wiadczenie o spełnieniu warunków.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 6 - Informacje o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 7 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 8 - Projekt budowlany.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl