Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zagospodarowanie terenu wokół o¶rodka zdrowia w KoziebrodachPowrót

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół o¶rodka zdrowia w Koziebrodach:
1) roboty drogowe
- nawierzchnia dróg i parkingów z kostki brukowej 8 cm – 76 m2
- nawierzchnia chodników z kostki brukowej 6 cm – 107 m2
- nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych grub. 8 cm – 293 m2
2) ogrodzenie
- z przęseł metalowych - 61 mb
- furtki stalowe – 2 szt.
- bramy stalowe rozsuwane – 2 szt.
3) remont budynku gospodarczego z pokryciem dachu blach± trapezow±, obróbka tynków, malowaniem i osadzeniem bram stalowych uchylnych.

Nazwy / kody okre¶lone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień:
45233100-0 Roboty w zakresie budowy dróg
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data publikacji: 2009-06-18


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 1 - Druk oferty.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 3 - O¶wiadczenie o spełnieniu warunków.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 6 - Informacje o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 7 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 8 - Plan sytuacyjny.JPG
Plik do pobrania: Wyja¶nienia do specyfikacji.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl