Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi gminnej Nr 301022W UNIECK - MARYŚKA od km 0+000 do km 2+121 o dł. 2121 mbPowrót

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 301022 W UNIECK - MARYŚKA
od km 0+000 do km 2+121 o dł. 2121 mb poprzez wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, profilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej, stabilizację gruntu cementem, uzupełnienie poboczy, oznakowanie.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 4 5.2 3.3 1.2 0 - 6

Data publikacji: 2009-05-20


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Wykaz robót.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Informacja o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Informacja bankowa.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Gwarancje.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Wykaz sprzętu.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 11 cz. 1 - Wyciąg z dokumentacji projektowej.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 11 cz. 2 - Wyciąg z dokumentacji projektowej.rar
Plik do pobrania: Załączniki Nr 12 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i Nr 13 - Przedmiar robót.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl