Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi STARE MLODOCHOWO od km 0 + 000 do km 0+580 o dł.580 mbPowrót

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Młodochowo na odcinku 580 mb poprzez wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, profilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej, stabilizację gruntu cementem, odwodnienie, uzupełnienie poboczy, oznakowanie.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 4 5.2 3.3 1.2 0 - 6

Data publikacji: 2009-05-20


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 - Oswiadczenie o spełnieniu warunków.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Wykaz robót.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Informacja o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Informacja bankowa.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Gwarancje.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Wykaz sprzętu.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 11 - Wyciąg z dokumentacji projektowej.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 12 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 13 - Przedmiar robót.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl