Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi gminnej Nr 301003W przez wie¶ DRUCHOWO o długo¶ci 2094 mPowrót

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku 2094 mb poprzez wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, profilowanie i wzmocnienie istniej±cej nawierzchni żwirowej, stabilizacji gruntu cementem, uzupełnienie poboczy i oznakowanie.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV –45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Data publikacji: 2009-03-09


Plik do pobrania: Ogłoszenie.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zał±czniki Nr 1-10.rar
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 11 - Projekt budowlany.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 11-1.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 11-2.pdf
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 12 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczn e.rar
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 13 - Przedmiar robot.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl