Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Wrocławskiej 52 w miejscowości Ratowice na działce nr 285/6Powrót

Czernica, dnia 20 stycznia 2009r.

L.dz.0621/01/2009

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku położonym przy ulicy Wrocławskiej 52 w miejscowości Ratowice na działce nr 285/6
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę wieczystą KW 23776

Przedmiotem sprzedaży jest:
1/ lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 82,70 m2 składający się z sali sprzedaży, zaplecza magazynowego, hollu wejściowego, sanitariatu i magazynów usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego - na własność
2/ udział wynoszący 10,67 % we współwłasności we wspólnych częściach budynku mieszkalno-usługowego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działki pod budynkiem mieszkalno-usługowym

Cena wywoławcza netto wynosi: 82 480,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych )

Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2009r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
dowodu wpłaty wadium
stosowne pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława O/ Jelcz-Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub w kasie urzędu.
Wadium w wysokości: 8 300,00 zł ( słownie: osiem tysięcy trzysta złotych) należy wpłacić
w terminie do dnia 19 lutego 2009r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 830,00 zł ( słownie: osiemset trzydzieści złotych ).
Do ceny nabycia lokalu użytkowego zostaną doliczone :
podatek VAT – 22 %
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej 625,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 071- 318-01-77 wew.26
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data publikacji: 2009-01-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl