Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIAWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwi±zanej z przebudow± drogi krajowej nr 75 Branice – Brzesko - Muszynka – granica państwa na terenie Gminy NawojowaPowrót

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwi±zanej z przebudow± drogi krajowej nr 75 Branice – Brzesko - Muszynka – granica państwa na terenie Gminy Nawojowa”- zadanie nr 1,2,3

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:
- w prowadzonym postępowaniu w cze¶ci dotycz±cej zadania nr 1 zostały złożone następuj±ce oferty:
Nr oferty 1:1 Konsorcjum w składzie:2P-Drogi Biuro Projektowo-Konsultingowe mgr inż. Paulina Pandyra-Ostrowska33-300 Nowy S±czul. Browarna 50/4orazBiuro Inwestycyjno-Projektowe INPRO Jerzy Stręk 31-518 Kraków ul. Brodowicza 24 - oferta odrzucona
2. Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia
- w czę¶ci dotycz±cej zadania nr 1 na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± Zamawiaj±cy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- w czę¶ci dotycz±cej zadania nr 2,3 na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp ponieważ nie złożono żadnej oferty.Data publikacji: 2008-07-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl