Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIAWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o¶wietlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa.Powrót

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o¶wietlenia ulicznego na terenie Gminy Nawojowa”.Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:
- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejsz± została uznana oferta nr 2 złożona przez ETA Spółka z o.o. z siedzib± w Nowym S±czu przy ul. ¦niadeckich 8.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważn±, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiaj±cy j± wybrał jako najkorzystniejsz± na podstawie kryteriów oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następuj±ce oferty:
Nr oferty 1- Nog-Kim Mikołaj Gondek33-300 Nowy S±czul. Nawojowska 17/42- Liczba pkt w kryterium cena-76, Razem liczba punktów- 76
Nr oferty 2- „ETA” Spółka z o.o.33-300 Nowy S±cz ul. ¦niadeckich 8- Liczba pkt w kryterium cena-100, Razem liczba punktów- 100

Data publikacji: 2008-07-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl