Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa kanalizacji sanitarnej Kraszewo-Falki Powrót

Budowa kanalizacji sanitarnej Kraszewo-Falki Działaj±c na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Raci±ż zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2008-06-06


Plik do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Zał. nr 1 - druk oferty.doc
Plik do pobrania: Zal. nr 2 - Przedmiary robót.doc
Plik do pobrania: Zał. nr 3 - Specyfikacje techniczne.exe
Plik do pobrania: Zał. nr 4 - Projekt umowy.doc
Plik do pobrania: Zal. nr 5 - wzory gwarancji należ.wyk.umowy.doc
Plik do pobrania: Zal. nr 6 - oswiadcz..doc
Plik do pobrania: Zał. nr 7.1 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Zał. 7.2 - wykaz robót.doc
Plik do pobrania: Zał. nr 7.3 - wykaz sprzetu.doc
Plik do pobrania: Zal. 7-4 - Potencjał kadrowy.doc
Plik do pobrania: Zal. nr 7.5 - harmonogram rzeczowo-finansowy.doc
Plik do pobrania: Zal. nr 7.6 - informacje o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Wyjasnienie_do_SIWZ_-_Kraszewo_-_Falki.jpg
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl