Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi gminnej nr 301036W Krajkowo II od km 0+000 do km 1+900,68 długo¶ć odcinka 1900,68mPowrót

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku 1900,68 mb poprzez wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, profilowanie i wzmocnienie istniej±cej nawierzchni żwirowej, stabilizacji gruntu cementem, uzupełnienie poboczy i oznakowanie. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV –45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Data publikacji: 2008-03-11


Plik do pobrania: ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ str. 1-6.pdf
Plik do pobrania: SIWZ str 7-11.pdf
Plik do pobrania: Zał±czniki do SIWZ od 1 do 13.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl