Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie WielkiejPowrót

INFORMACJA
o wyniku przetargu


Urząd Gminy w Oświęcimiu podaje informację o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym, ogłoszonym na dzień 28.02.2008r. w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( sala sesyjna pok. Nr 30) na nieruchomość stanowiącą własność gminy Oświęcim położoną w obrębie Poręba Wielka, oznaczoną działkami:

nr 624/23 o pow. 5570 m2 , KW 37 756
nr 20/2 o pow. 2680 m2 , KW 30 454


Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym , ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.

_____________________________________________

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Porębie Wielkiej wpisanej w KW 37 756 oraz w KW 30 454 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego jako własność Gminy Oświęcim, o łącznej powierzchni 8250 m2 oznaczonej działkami :

nr 624/23 ( KW 37 756 ) o pow. 5570 m2 cena wywoławcza: 16.153,00 zł + podatek VAT 22%
nr 20/2 ( KW 30 454 ) o pow. 2680 m2 cena wywoławcza 47.490,00 zł + podatek VAT 22%


działki niezabudowane, brak obowiązującego planu miejscowego, teren łąkowo-pastwiskowy

Przetarg odbędzie się w dniu 28 luty 2008r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą w gotówce lub przelewem wadium w wysokości 5 % łącznej ceny wywoławczej obu działek( tj. od kwoty 63.643, zł ) ,
w terminie do dnia 25.02.2008r. do godz. 15-tej:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, BS w Oświęcimiu nr rachunku: 09 8123 0000 0010 7884 2000 0060.
- gotówką na wskazane powyżej konto bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( I piętro)


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 21 dni przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia powiększonej o podatek VAT 22%, winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel.033/ 844-95-17.Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl