Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanejPowrót

OGŁOSZENIE
z dnia 23.10.2007

w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomo¶ci budowlanej.

Wójt Gminy Bojszowy

ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych:

1.Działka Nr 173/50 o powierzchni 10 285 m2, zapisana w kw nr 25286 SR Tychy, położona
w rejonie ul. Jedlińskiej.
Istnieje możliwo¶ć doprowadzenia kanalizacji sanitarnej, wodoci±gowej, sieci elektrycznej
i telefonicznej. Teren przeznaczony pod budownictwo usługowo- przemysłowe, dla której została wydana „Decyzja o warunkach zabudowy” Nr UG:RA 7331/46/1/07
z dnia 30.08.2007.

Cena wywoławcza wynosi 155 000 zł netto.

Wadium w wysoko¶ci 10 000 zł – płatne przelew na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001
Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2007 o godzinie 900 w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpływ wadium na rachunek Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 23.11.2007 wł±cznie.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22 % podatku VAT.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

2.Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

3.Przetarg odbędzie się wg zasad okre¶lonych w Rozporz±dzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z 2004r).

4.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojszowy, pokój nr 5,
tel.(0-32) 218-93-66 w.117 w godzinach pracy urzędu.Data publikacji: 2007-10-23


Plik do pobrania: informacja o wyniku przetargu.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl