Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości budowlanychPowrót

OGŁOSZENIE

z dnia 03.09.2007

 

w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej.

 

Wójt Gminy Bojszowy

 

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych:

 

1.       Działka Nr 802/45 (wydzielona z parceli 754/45) o powierzchni 3 000 m2 położona w Bojszowach Nowych, przy ulicy Ruchu Oporu. Teren przeznaczony pod budownictwo mieszkalno-usługowe, dla której została wydana „Decyzja o warunkach zabudowy” Nr UG:RA 7331/24/07 z dnia 12.06.2007.

Istnieje możliwość podłączenia do  kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, sieci elektrycznej  

i telefonicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 140 000 zł netto

Wadium w wysokości 10 000 zł – płatne na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001 w terminie do dnia 04.10.2007.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.10.2007 o godzinie 1100 w sali narad Urzędu Gminy  Gminy  Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22 % podatku VAT

 

2.       Działka Nr 173/50 o powierzchni 10 285 m2, zapisana w kw nr 25286 SR Tychy, położona w rejonie ul. Jedlińskiej.

Istnieje możliwość doprowadzenia kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, sieci elektrycznej  

i telefonicznej. Teren przeznaczony pod budownictwo usługowo- przemysłowe, dla której została wydana „Decyzja o warunkach zabudowy” Nr UG:RA 7331/46/1/07

z dnia 30.08.2007.

Cena wywoławcza wynosi 155 000 zł netto.

Wadium w wysokości 10 000 zł – płatne na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001 w terminie do dnia 04.10.2007.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.10.2007 o godzinie 1300 w sali narad Urzędu Gminy Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 22 % podatku VAT. 

 

3.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu bankowego w terminie do 04.10.2007r na w/w konto.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia przetargu bez  odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci  zaoferowanej ceny nabycia.

 

4.       Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

 

5.       Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z 2004r).

 

6.       Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 5,

tel.(0-32) 218-93-66  w.117 w godzinach pracy urzędu.


Data publikacji: 2007-09-05


Plik do pobrania: Informacja o wyniku przetargu 173-50.doc
Plik do pobrania: INFORMACJA o wyniku przetargu 802-45.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl