Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO BOJSZOWY Powrót

URZĄD GMINY BOJSZOWY

 ul. Gaikowa 35   43-220 Bojszowy

tel /032/ 218 93 66 fax. /032/ 218 90 71

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

na:

 

„BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO BOJSZOWY

UL. DĄBROWA”

 

Nr słownika CPV 45316110-9

 

Zakres zamówienia poniżej progów określonych w art. 11 ust. 8 PZP

 

 

1.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych

2.      Oferty należy składać do dnia 24.09.2007r. do godz. 14 00 w Urzędzie Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35 - sekretariat

3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu24.09.2007r. o godz. 14 30 

4.      Termin realizacji    15.12.2007r

5.      Kryteria oceny ofert: cena 100%

6.      Termin związania ofertą   30 dni.

7.      Termin płatności do 30 dni od złożenia faktury.

 

 

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2007r. Nr ogłoszenia 154339-2007

 

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia jest dostępny poniżej lub w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji w dniach:

Pn.       900 -    1700

Wt.-Pt.   730 -   1530

 

Wykonawcy biorący udział w przetargu są zobowiązani spełnić warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Na okoliczność spełnienia tych warunków oferenci składają dokumenty określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenie zgodne z wzorem załączonym do SIWZ.

 


Data publikacji: 2007-08-31

UWAGA!

 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące rodzaju słupów oświetleniowych jakie mają być użyte do wykonania zamówienia „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego”. informuję, że w ofercie należy przyjąć do wyceny słupy typu SSO 60/80/3p (zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym w projekcie wykonawczym).

 

 

Data publikacji: 20.09.2007r.Plik do pobrania: SIWZ - budowa linii kablowej.doc
Plik do pobrania: Załaczniki do SIWZ.doc
Plik do pobrania: Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: 3. SCHEMAT ZASILANIA.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja-STWiORB.pdf
Plik do pobrania: Trasa przebiegu oświetlenia ulicy Dąbrowa.jpg
Plik do pobrania: Umowa-wzór-do specyfikacji 2007.doc
Plik do pobrania: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy-oświetlenie-Dąbrowa- 2007.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl