Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul. Sikorskiego 9 w Wieliczce.Powrót

Znak WBiL-7142/L/8/2007 Wieliczka 29.06.2007 rO G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego ul. Sikorskiego 9 w Wieliczce , stanowiącego własność Gminy Wieliczka .
Lokal składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 10,36 m².
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną .
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 259 , 00 zł + podatek Vat 22 %,
czynsz płatny miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Przeznaczenie :
Lokal przeznaczony na cele prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej,
( szczegółowy zakres zostanie określony w umowie najmu ).
Wadium :
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 50,00 zł.
Wadium należy wpłacić do dnia 30.07.2007 r w kasie Urzędu Miasta i Gminy
w Wieliczce ul. Limanowskiego 32 , ul.Powstania Warszawskiego 1 do godz.9.30. , lub na konto Urzędu nr 79 86190006 00100200 4705 0007 , za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na konto Urzędu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny najmu lub zwrócone osobom, które nie
wygrają przetargu.
Termin , miejsce i warunki przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2007 r w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce
ul. Limanowskiego 32 , II piętro , pokój nr 30 o godz.10 .15.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne , które przedstawią dowód wpłacenia wadium. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza , przy czym minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą wynosi 10,00 zł .
Oddający w najem nie zwraca kosztów remontu lokalu oraz nie zalicza tych kosztów na poczet czynszu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wadium.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania za 3- miesięcznym okresem wypowiedzeniem.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Olimpia Tomera- Grzesińska.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Limanowskiego 32, pok.10 , tel.012- 278-65-23.
Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Budynków i Lokali .

Data publikacji: 2007-06-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl