Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
wykonanie wewnętrznych instalacji: wod - kan, ciepłej wody, centralnego ogrzewania i technologicznej w kotłowni w O¶rodku Zdrowia w KoziebrodachPowrót

Przedmiot zamówienia: wykonanie wewnętrznych instalacji: wod - kan, ciepłej wody, centralnego ogrzewania i technologicznej w kotłowni w O¶rodku Zdrowia w Koziebrodach

Data publikacji: 2007-07-06

W dniu 25 lipca 2007r. Zamawiaj±cy dokonał sprostowania SIWZ.

Sprostowano pkt. 8 Wymagania dotycz±ce wadium.
Jest: 2.000 zł (słownie: cztery tysi±ce złotych)
Winno być: 2.000 zł (słownie: dwa tysi±ce złotych)


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: projekt umowy- zał.nr 1.doc
Plik do pobrania: druk oferty-zał.nr2.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik nr 3.doc
Plik do pobrania: Zał±cznik Nr 4.doc
Plik do pobrania: Projekt budowlano-wykonawczy.pdf
Plik do pobrania: Instalacja centralnego ogrzewania przedmiar.ath
Plik do pobrania: Sieć kanalizacji sanitarnej przedmiar.ath
Plik do pobrania: Wymiana instalacji wodoci±gowej i kanalizacyjnej przedmiar.ath
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl