Portal Piatek - 30 wrzesnia 2022 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludˇmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej zagospodarowania działek ew. nr 816 i 819 położonych w miejscowo¶ci Laskowa Powrót

Ogłoszenie o konkursie

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
tel./fax 018 3333076
www.laskowa.iap.pl e-mail: gmina@laskowa.iap.pl

ogłasza konkurs ogólnopolski, jednoetapowy na:

Opracowanie koncepcji architektoniczno – użytkowej zagospodarowania działek ew. nr 816 i 819 położonych w miejscowo¶ci Laskowa

Termin składania prac konkursowych:: 2007-10-31

Regulamin konkursu można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 10, jest także dostępny na stronie internetowej: www.laskowa.iap.pl

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pan Jan Orzeł – Sędzia Referent S±du Konkursowego tel. 018 33 33 068 wewn. 40, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl

W postępowaniu mog± wzi±ć udział uczestnicy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póĽn. zm.), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w regulaminie oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nagrod± w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych.

Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe będ± oceniane według następuj±cych kryteriów:

Nr Kryterium Waga
1 zgodno¶ć pracy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 20 %
2 jako¶ć architektoniczna pracy 20 %
3 walory rozwi±zań funkcjonalnych 20 %
4 innowacyjny charakter projektu 20 %
5 szacowana warto¶ć prac projektowych 10 %
6 szacowana warto¶ć robót budowlanych 10 %

Wójt Gminy Laskowa
(-)Stanisława Niebylska


Data publikacji: 2007-07-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


Wójt Gminy Laskowa unieważnia konkurs ponieważ nie wpłynęta żadna praca konkursowa
Plik do pobrania: Konkurs 816 i 819.doc
Plik do pobrania: KARTA UCZESTNICTWA.doc
Plik do pobrania: KARTA POKWITOWANIA ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl