Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w NawojowejPowrót


Nawojowa: Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.

Numer ogłoszenia: 134773 - 2007; data zamieszczenia: 06.08.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 111566 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej z podziałem na rodzaje wyposażenia:

Rodzaj 1:
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej, tj.

I. Kuchnia;
1. Ociekacz wiszący - 800x300x400
2. Stół roboczy z szafką zamykaną - drzwi suwane 900x600x600
3. Stół roboczy chłodniczy 1350x600x860, 230V/0,3kW
4. Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu 2300x900x400, 230V/0,1kW
5. Szafka wisząca zamykana szt. 2 , 600x300x600

II. Zmywalnia;
1. Młynek koloidalny 230V/0,1kW

III. Pomieszczenie porządkowe;
1. Regał 1000x300x1800
2. Stół ze zlewem 1 - komorowym i baterią 600x600x500

IV. Obieralnia warzyw i dezynfekcja jaj;
1. Stół roboczy ze zlewem 2 - komorowym i baterią 2300x600x850
2. Obieraczka 700x700x900, 230V/0,5kW
3. Stół ze zlewem 1- komorowym i baterią 1200x600x850
4. Naświetlacz jaj 300x300x250, 230V/0,1kW
5. Chłodziarka na jajka 600x600x850, 230V/0,2kW

V. Magazyn chłodniczy;
1. Lodówka - typ domowy biała pełna z możliwością zmiany strony otwierania drzwi 1800x550x628, 230V/0,28kW
2. Szafa chłodnicza biała pełna z możliwością zmiany strony otwierania drzwi 1860x600x650, 230V/0,28kW
Wyposażenie kuchenne ma być wykonane odpowiednio ze stali nierdzewnej i spełniać wymagania w zakresie bezpiecznego użytkowania w warunkach kontaktu z ludźmi i żywnością (posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, oznakowanie CE).

Rodzaj 2:
Wyposażenie pokoi gościnnych , jadalni, sali telewizyjnej, dwóch pomieszczeń na pościel czystą i brudną oraz magazynu na stroje regionalne w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.
I. Wykaz elementów do zakupu:
1. Pokoje;
- tapczaniki 80x200cm z płyt meblowych MDF gr 18 mm, kolor jasny (buk, olcha)- z materacami na sprężynach obłożone pianką poliuretanową i tapicerką z tkaniny żakardowej pikowanej, otwierane, z pojemnikami na pościel- 8 szt.
- tapczaniki 90x200cm z płyt meblowych MDF gr 18 mm, kolor jasny (buk, olcha)- z materacami na sprężynach obłożone pianką poliuretanową i tapicerką z tkaniny żakardowej pikowanej, otwierane, z pojemnikami na pościel -12 szt
- stoliki drewniane 70x70cm - 3 szt.
- stoliki drewniane 70x120cm - 3 szt.
- krzesła drewniane tapicerowane - 20szt.
2. Jadalnia;
- stoliki o lekkiej konstrukcji metalowej, blaty bez zaokrągleń dla umożliwienia zestawienia, 80x80cm - 15 szt.
- krzesła drewniane - 60 szt.
3. Sala telewizyjna ;
- krzesła wyścielane- 20 szt.
II. Elementy wyposażenia do wykonania na zamówienie:
- szafy ubraniowe - z płyt MDF 18 mm z półkami, wieszakami i szufladami na rolkach, zawiasy puszkowe z możliwością regulacji- wg zał. nr 4 do SIWZ
- szafki nocne, półki - z płyt MDF 15 mm- wg zał. nr 4 do SIWZ
- regały w pomieszczeniach magazynowych - z płyt MDF 18 mm, otwarte - wg zał. nr 4 do SIWZ
- wieszaki na stroje regionalne - z rurek metalowych Ø 35 mm, przesuwane, na kółkach- wg zał. nr 4 do SIWZ

Płyty meblowe w jasnych kolorach (buk, olcha).
Zastosowane tkaniny /obicia tapczaników, firanki, zasłony, dywaniki itp. oraz lampy i oprawy oświetleniowe/ utrzymać w jednej tonacji kolorystycznej.

Na zapleczu kuchennym do wykonania wiszące szafki z drzwiczkami oszklonymi szkłem mlecznym matowym. Materiał - płyty MDF 15 mm w jasnych kolorach. Przy wejściu z zaplecza do sali jadalnej dwie szafki na podręczny sprzęt kuchenny. Dolna część szafek z szufladami, zamykana drzwiczkami pełnymi, cześć górna przeszklona. Materiał - j.w.
Jadalnia położona na parterze będzie wyposażona w czteroosobowe stoliki z krzesłami użytkowane pojedynczo lub z możliwością zestawienia.
Ściany będą zabezpieczone listwami odbojowymi i wykończone dodatkowo listwami dekoracyjnymi z podziałem na pola, w którym mogą być umieszczone drobne elementy plastyczne lub zieleń.
Na poddaszu znajdują się pokoje dwu-, trzy-, czteroosobowe oraz jeden apartament dwupokojowy. Wszystkie wyposażone w pojedyncze tapczaniki z materacami, szafki nocne (lub półki), szafy ubraniowe, krzesła stoliki.
Ponadto schowki na pościel czysta i brudną będą wyposażone w otwarte regały, a magazyn strojów regionalnych w metalowe wieszaki.
Zamówienie obejmuje dostarczenie wyposażenia i urządzeń oraz wykonanie usług związanych z jego montażem rozstawieniem, instalacją i uruchomieniem.
Cześć elementów będzie zakupiona, część wykonana na zamówienie.
Wszystkie elementy wyposażenia i urządzeń muszą być fabrycznie nowe.
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji pomieszczeń, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia.
Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty katalogi z opisem oraz ilustracjami do każdej pozycji przedmiotowego wyposażenia, które potwierdzą, że oferowane wyposażenie spełnia warunki określone w SIWZ oraz próbki materiałów, tj. płyty zaokleinowanej oraz próbki tkanin.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.14.00.00-4, 36.13.10.00-8, 36.13.14.00-2, 36.14.71.10-7, 36.13.31.23-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 103278 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Hurtownia Artykułów Przemysłowych ANDRZEJ Elżbieta Zwolińska, ul Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 22870,00

Oferta z najniższą ceną: 22870,00 / oferta z najwyższą ceną: 22870,00

Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej”.

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dotyczącym rodzaju wyposażenia nr 1 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1.1 złożona przez Panią Elżbietę Zwolińską właścicielkę Hurtowni Artykułów Przemysłowych „ANDRZEJ” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Zielonej 49.
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

-w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
rodzaj wyposażenia nr 1 ;
Nr oferty 1.1 - Hurtownia Artykułów Przemysłowych„Andrzej” Elżbieta Zwolińska33-300 Nowy Sączul. Zielona 49- liczba punktów w kryterium cena 100 pkt- razem 100 pkt
nr oferty 1.2 - GASTRO-TECH Urządzenia Gastronomiczne i Serwisul .Wiśniowieckiego 13233-300 Nowy Sącz- oferta odrzucona
rodzaj wyposażenia nr 2;
nr oferty 2.1 - KFM Krakowska Fabryka Mebli G.Kostrz, M. Pieprzyca-Ptasznik, R. Kaszowski30-105 Krakówul. Kościuszki 36 - oferta odrzucona

2. Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia w części dotyczącej rodzaju wyposażenia nr 2 gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa
nazwa zamówienia:
Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.

Działając na podstawie art. 40 ust 1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
tel. 018 445 70 67 lub 68
fax 018 445 70 10

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej z podziałem na rodzaje wyposażenia:

Rodzaj 1:
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej, tj.I. Kuchnia;
1. Ociekacz wiszący - 800x300x400
2. Stół roboczy z szafką zamykaną – drzwi suwane 900x600x600
3. Stół roboczy chłodniczy 1350x600x860, 230V/0,3kW
4. Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu 2300x900x400, 230V/0,1kW
5. Szafka wisząca zamykana szt. 2 , 600x300x600

II. Zmywalnia;
1. Młynek koloidalny 230V/0,1kW

III. Pomieszczenie porządkowe;
1. Regał 1000x300x1800
2. Stół ze zlewem 1 – komorowym i baterią 600x600x500

IV. Obieralnia warzyw i dezynfekcja jaj;
1. Stół roboczy ze zlewem 2 - komorowym i baterią 2300x600x850
2. Obieraczka 700x700x900, 230V/0,5kW
3. Stół ze zlewem 1- komorowym i baterią 1200x600x850
4. Naświetlacz jaj 300x300x250, 230V/0,1kW
5. Chłodziarka na jajka 600x600x850, 230V/0,2kW

V. Magazyn chłodniczy;
1. Lodówka – typ domowy biała pełna z możliwością zmiany strony otwierania drzwi 1800x550x628, 230V/0,28kW
2. Szafa chłodnicza biała pełna z możliwością zmiany strony otwierania drzwi 1860x600x650, 230V/0,28kW
Wyposażenie kuchenne ma być wykonane odpowiednio ze stali nierdzewnej i spełniać wymagania w zakresie bezpiecznego użytkowania w warunkach kontaktu z ludźmi i żywnością (posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, oznakowanie CE).

Rodzaj 2:
Wyposażenie pokoi gościnnych , jadalni, sali telewizyjnej, dwóch pomieszczeń na pościel czystą i brudną oraz magazynu na stroje regionalne w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.
I. Wykaz elementów do zakupu:
1. Pokoje;
- tapczaniki 80x200cm z płyt meblowych MDF gr 18 mm, kolor jasny (buk, olcha)– z materacami na sprężynach obłożone pianką poliuretanową i tapicerką z tkaniny żakardowej pikowanej, otwierane, z pojemnikami na pościel- 8 szt.
- tapczaniki 90x200cm z płyt meblowych MDF gr 18 mm, kolor jasny (buk, olcha)– z materacami na sprężynach obłożone pianką poliuretanową i tapicerką z tkaniny żakardowej pikowanej, otwierane, z pojemnikami na pościel –12 szt
- stoliki drewniane 70x70cm – 3 szt.
- stoliki drewniane 70x120cm – 3 szt.
- krzesła drewniane tapicerowane – 20szt.
2. Jadalnia;
- stoliki o lekkiej konstrukcji metalowej, blaty bez zaokrągleń dla umożliwienia zestawienia, 80x80cm – 15 szt.
- krzesła drewniane – 60 szt.
3. Sala telewizyjna ;
- krzesła wyścielane– 20 szt.
II. Elementy wyposażenia do wykonania na zamówienie:
- szafy ubraniowe – z płyt MDF 18 mm z półkami, wieszakami i szufladami na rolkach, zawiasy puszkowe z możliwością regulacji- wg zał. nr 4 do SIWZ
- szafki nocne, półki – z płyt MDF 15 mm- wg zał. nr 4 do SIWZ
- regały w pomieszczeniach magazynowych – z płyt MDF 18 mm, otwarte - wg zał. nr 4 do SIWZ
- wieszaki na stroje regionalne – z rurek metalowych Ø 35 mm, przesuwane, na kółkach- wg zał. nr 4 do SIWZ

Płyty meblowe w jasnych kolorach (buk, olcha).
Zastosowane tkaniny /obicia tapczaników, firanki, zasłony, dywaniki itp. oraz lampy i oprawy oświetleniowe/ utrzymać w jednej tonacji kolorystycznej.

Na zapleczu kuchennym do wykonania wiszące szafki z drzwiczkami oszklonymi szkłem mlecznym matowym. Materiał – płyty MDF 15 mm w jasnych kolorach. Przy wejściu z zaplecza do sali jadalnej dwie szafki na podręczny sprzęt kuchenny. Dolna część szafek z szufladami, zamykana drzwiczkami pełnymi, cześć górna przeszklona. Materiał – j.w.
Jadalnia położona na parterze będzie wyposażona w czteroosobowe stoliki z krzesłami użytkowane pojedynczo lub z możliwością zestawienia.
Ściany będą zabezpieczone listwami odbojowymi i wykończone dodatkowo listwami dekoracyjnymi z podziałem na pola, w którym mogą być umieszczone drobne elementy plastyczne lub zieleń.
Na poddaszu znajdują się pokoje dwu-, trzy-, czteroosobowe oraz jeden apartament dwupokojowy. Wszystkie wyposażone w pojedyncze tapczaniki z materacami, szafki nocne (lub półki), szafy ubraniowe, krzesła stoliki.
Ponadto schowki na pościel czysta i brudną będą wyposażone w otwarte regały, a magazyn strojów regionalnych w metalowe wieszaki.
Zamówienie obejmuje dostarczenie wyposażenia i urządzeń oraz wykonanie usług związanych z jego montażem rozstawieniem, instalacją i uruchomieniem.
Cześć elementów będzie zakupiona, część wykonana na zamówienie.
Wszystkie elementy wyposażenia i urządzeń muszą być fabrycznie nowe.
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji pomieszczeń, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia.
Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty katalogi z opisem oraz ilustracjami do każdej pozycji przedmiotowego wyposażenia, które potwierdzą, że oferowane wyposażenie spełnia warunki określone w SIWZ oraz próbki materiałów, tj. płyty zaokleinowanej oraz próbki tkanin.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na 1 lub 2 rodzaje wyposażenia.
Kody CPV:
36131000 –8 Meble i wyposażenie kuchni
36133123-0 Stoliki nocne
36133313-9 Stoliki
36147110-7 Krzesła
36131400-2 Szafy
36140000-4 Różne meble i wyposażenie.
36133110-6 Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
do 28.09.2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu


2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp. - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;


Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryteria oceny ofert
najniższa cena 100 pkt -
oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium
cena.
Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2007-07-16 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-07-16 o godz. 09:1012) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Data publikacji: 2007-07-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl