Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogrodzenie terenów sportowych w Świerczyńcu przy ul. SierpowejPowrót

    
Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071Ogłasza  przetarg  nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:


Ogrodzenie terenów sportowych w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej”1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie – www.bojszowy.pl
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o   jej przekazanie) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35 - pokoje nr 10 lub 11.
4. amówienie obejmuje jn.:
- Wykonanie ogrodzenia systemowego (np. Nylofor 3D lub równoważny) - panele z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 5,0mm, wielkość oczka 200x50mm. Wysokość panela 1730mm, długość 2500mm. Słupki stalowe ocynkowane, obetonowane dołem jako profil zamknięty o wymiarze zewnętrznym 60x40mm i długości 2400mm zaślepione kapturkiem z tworzywa sztucznego. Długość ogrodzenia – 694,5 mb.
- Wykonanie i montaż bramy przesuwnej H 1700mm L 4000mm (w świetle otworu) z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych, z wypełnieniem panelem kratowym (np. Wiśniowski-Posesyjna Classic z panelem VEGA U80 oczka 50x200mm lub równoważna). Otwieranie i zamykanie ręczne (bez napędu). Montaż w fundamencie betonowym. Ilość – 1szt.
- Wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej H 1700mm L 6000mm (w świetle otworu) z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych, z wypełnieniem panelem kratowym (np. Wiśniowski-Posesyjna Classic z panelem VEGA U80 oczka 50x200mm lub równoważna). Montaż przez obetonowanie słupków. Ilość – 1szt.
- Wykonanie i montaż furtki H 1700mm L 900mm (w świetle otworu) z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych, z wypełnieniem panelem kratowym (np. Wiśniowski-Posesyjna Classic z panelem VEGA U80 oczka 50x200mm lub równoważna). Zamknięcie – zamek z wkładką patentową i klamką. Montaż przez obetonowanie słupków. Ilość – 5 szt.
- Wykonanie i montaż furtki H 1700mm L 1000mm (w świetle otworu) z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych, z wypełnieniem panelem kratowym (np. Wiśniowski-Posesyjna Classic z panelem VEGA U80 oczka 50x200mm lub równoważna). Zamknięcie – zamek z wkładką patentową i klamką. Montaż przez obetonowanie słupków. Ilość – 1 szt.
- Demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego. Długość – 20mb.
- Dolna krawędź ogrodzenia, bram i furtek ok. 10 cm nad terenem w celu umożliwienia podkaszania trawy. 
4.1. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV:
•45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń.
5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6.Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
7.Termin wykonania zamówienia – do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
8.Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
9.Wymagane wadium – 3.000,- PLN.
10. wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
11.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do  dnia 12.06.2007r. do godz. 14.00.
12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2007r. o godz.14.15 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą – 30 dni.Data publikacji: 2007-05-31


Plik do pobrania: SIWZ-ogrodzenie terenów sportowych Świerczyniec 2007.pdf
Plik do pobrania: Załącznik nr 6 do SIWZ - ogrodzenie terenów sportowych Świerczyniec.pdf
Plik do pobrania: Załącznik nr 8 do SIWZ - ogrodzenie terenów sportowych Świerczyniec.pdf
Plik do pobrania: Załącznik nr 7 do SIWZ-WTWiO-ogrodzenie Świerczyniec.doc
Plik do pobrania: Ogłoszenie o wyborze oferty.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl